Sunteți pe pagina 1din 4

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVA

MATEMATICĂ
Semestrul I

Timp de lucru: 50 de minute


Toate subiectele sunt obligatorii.

1.Scrie :

a)cu cifre arabe: cincisprezece mii unu .................................


b)cu cifre romane numerele :
25 ............ 143 .............. 3098 ...........................
c)cu litere numerele de la punctual b)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2.Calculează, apoi verifică :


286 + 42 118 =………
28 559 – 4 389 = ……….
13 x 9 = ……….
43 x 14 = ……….
805: 7 = ……….
249: 3= ………..

3. Află :
 Suma numerelor a, b,şi c , ştiind că a=10 000, b=12 344 şi c este cel mai mic număr de
două cifre identice.
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………..….
 Diferenţa dintre cel mai mare număr de 4 cifre distincte având una din cifre 5 şi cel
mai mic număr natural de 4 cifre, având una din cifre 7.
………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………
 Produsul dintre numărul 8 şi cel mai mic număr natural de 3 cifre care să conţină la
unităţi cifra 8.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……..

4. Află-l pe a din următoarele relaţii:


12 309 + a = 31 415 508 611 – a = 39 423
a = ………………………..….. a = ………………………………
a = …………………….…….. a = ………………………………
P: ……………………………. P: ……………………………….
6 x a = 738 a : 4 = 49 rest 3
a= ……………………………… a= ………………………………
a= ……………………………… a= ………………………………
P: ……………………………. a= ………………………………
P: ……………………………….

5. Calculează, respectând ordinea efectuării operaţiilor:


12 x 64 -2 x 143 – [(31 x 9 +8 ):7 – 3 ] +192 : 4 =
=……………………………………………………
=……………………………………………………
=……………………………………………………
=……………………………………………………
=……………………………………………………
=……………………………………………………

6. Rezolvă următoarele probleme:


 O echipă de muncitori realizează zilnic câte 86 de piese. Piesele realizate în 9 zile se
distribuie spre vânzare , în mod egal în 6 magazine.
Câte piese primeşte spre vânzare fiecare magazin?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

 Suma a trei numere este 717. Al doilea număr este de 3 ori mai mare decât primul şi
cu 17 mai mic decât al treilea. Află numerele.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
EVALUARE SUMATIVĂ
DISCIPLINA : MATEMATICĂ

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 –să scrie cu cifre/litere numere date;


O2 –– să efectueze operaţii cu numere naturale;
O3 - să afle numere , aplicând noţiunile de limbaj matematic însuşite;
O4 – să afle numerele necunoscute din exerciţii date;
O5 – să efectueze calcule , respectând ordinea efectuării operaţiilor ;
O6 – să rezolve o problemă care implică două operaţii;
O7 – să rezolve o problemă folosind metoda figurativă.

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 Scrie corect cu cifre/ litere Scrie corect cu cifre/ litere 4 Scrie corect cu cifre/ litere 2
toate numerele date numere date numere date
I2 Efectuează toate operaţiile Efectuează 4 operaţii Efectuează 2 operaţii

I3 Află toate numerele( suma, Află doar 2 numere, aplicând Află 1 număr, aplicând
produs, diferenţă) , aplicând noţiunile de limbaj matematic noţiunile de limbaj matematic
noţiunile de limbaj matematic însuşite; însuşite;
însuşite;
I4 Află corect valoarea Află corect valoarea a 3 Află corect valoarea a 2
numerelor necunoscute. numere necunoscute. numere necunoscute.
I5 Efectuează calcule, Efectuează cu puţine greşeli Efectuează cu multe greşeli
respectând ordinea efectuării calculele, respectând ordinea
operaţiilor ; operaţiilor;
I6 Rezolvă corect o problemă cu Rezolvă problema , având mici Rezolvă una din cele două
două operaţii; greşeli de calcul ; operaţii ale problemei ;
I7 Rezolvă corect o problemă cu Rezolvă corect o problemă fără Rezolvă parţial problema .
plan de rezolvare ; plan de rezolvare (Află doar 1 număr din 3 )

Barem de corectare-DESCRIPTORI DE PERFORMANTA