Sunteți pe pagina 1din 1

Numele.............................................................. Data.................................

EVALUARE SEMESTRIALĂ
Ştiinţe- clasa a III- a
1. Asociază cuvintele cu explicaţia potrivită.
*animale erbivore * tot ceea ce se naşte, trăieşte şi apoi moare
*vieţuitoare * animale care se hrănesc cu carne
*animale carnivore * animale care se hrănesc cu plante
2. Completează:
a) Pentru a se dezvolta vieţuitoarele au nevoie de............................................................................
b) Animalele nocturne sunt mai active...................................
c) Unii copaci îşi pierd frunzele.............................................
d) Amfibienii sunt animale care trăiesc...................................................................................................
e) Reptilele au temperatura corpului.................................................
f) Unele animale.................................iarna.

3. Grupează următoarele animale: şopârlă, găină, balenă, pinguin, lup, albină, pisică, struţ, şarpe,
somn, știucă, uliu, fluture.
mamifere păsări peşti reptile insecte

4. Dă exemplu de:
a) Un animal care se camuflează........................................
b) Un animal nocturn............................................
c) Un animal care hibernează........................................
d) O pasăre migratoare..........................................
e) Un animal nevertebrat ..........................................
f) Un mamifer domestic..................................................

5. Răspunde la întrebările următoare:


a. Ce este solul?
...................................................................................................................................................
b. În ce stări se găsește apa în natură?
....................................................................................................................................................
c. Care este mai important gaz din aer ?
.....................................................................................................................................................
6. Asociază corect:
ÎNGHEȚARE
Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă
EVAPORARE
Trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă
TOPIRE
Trecerea apei din stare lichidă în stare solidă

7. Enumeră trei acțiuni ale omului de ocrotire a mediului înconjurător.