Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă la modulul: ”Diversitatea lumii vii” cl.

a IX-a
Numele, prenumele elevului……………………………………………data………………….

1.Defineşte noţiunile (6 puncte )


Biocenoză..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Mimetismul ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Lanţ trofic .............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2.Completează spaţiile libere (5 puncte)


Ecosistemul este constituit din ................................................ şi ........................................... În funcţie de
originea sa ecosisistemele pot fi .........................................., ............................................. şi
........................................... .

3.Scrie în spațiul acordat componentele biotopului și ale biocenozei,descrise în textul ce urmează. ( 5 p.)
Zona de silvostepă din nordul Republicii Moldova se caracterizează prin:condiții
climaterice,relief,altitudine,anumite tipuri de sol.Această zonă este populată de
insecte,mamifere,reptile,amfibieni.Lumea vegetală include atît vegetația de stepă,cît și de pădure.
Biotop__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Biocenoză_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.Sortează factorii de mai jos în trei categorii:abiotici,biotici și antropici. ( 10 puncte)

Prădătorii,defrișarea pădurilor,umiditatea aerului,temperatura aerului,parazitism,lumina,construcții


capitale,presiunea aerului,emisii de gaze,deșeuri menajere.
factori abiotici__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
factori biotici____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
factori antropici_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5.Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumenteza printr-o frază de ce le-ai
separat. (6 puncte)
1. Deşert 2. floarea soarelui 3.cărăbuş
Pădure mac fluturi
Livadă alge lăcuste
Rîu negară buburuze
1.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6.Determină asemănări şi deosebiri dintre ecosistemul terestru şi acvatic ( 9 puncte)
Asemănări
1......................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................
Deosebiri
Ecosistem terestru criterii Ecosistem acvatic
....................................... .............................. .................................................
.......................................... ............................... ..................................................
.......................................... .................................. ...............................................

7.Prezintă schematic un lanţ trofic din 4 verigi trofice dintr-un ecoosistem terestru. (4 puncte)

7.În baza algoritmului propus , scrie un eseu structurat - Pădurea de foioase , ( 8 puncte)
A.elementele biotopului.............................................................................................................
B.dimensiunea în comparaţie cu alte ecosisteme......................................................................
C.structura trofică a ecosistemului:clasifică producători,consumatori şi descompunători
D.măsuri de ameliorare a ecosistemului dat
A………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
B…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
….….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
C…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
D…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

BAREM DE NOTARE
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Punctaj 53-51 50-47 46-42 41-35 34-28 27-19 18-12 11-6 5-1
Evaluare sumativă la modulul: ”Diversitatea lumii vii” cl.a IX-a
Numele, prenumele elevului……………………………………………data………………….V-2

1.Defineşte noţiunile (6 puncte)


Biotop....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Biodiversitate.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Ecosistem...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2.Completează spaţiile libere (5 puncte)


Factorii de mediu pot fi ..........................., .............................., .................................... temperatura este un
factor ........................... iar reducenţii ................................

3.Scrie în spațiul acordat componentele biotopului și ale biocenozei,descrise în textul ce urmează. (5p)
Zona de stepă din sudul Republicii Moldova se caracterizează prin:condiții
climaterice,relief,altitudine,anumite tipuri de sol.Această zonă este populată de
insecte,mamifere,reptile,amfibieni.Stepa Bugeacului este acoperită de un covor de ierburi preponderent
xerofite.
Biotop__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Biocenoză_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.Sortează factorii de mai jos în trei categorii:abiotici,biotici și antropici. ( 10 puncte)

Consumatori,desecarea mlaștinilor,viteza vîntului,temperatura solului,simbioza,umeditatea,cocstrucția


drumurilor,presiunea apei,emisia de gaze,deșeuri industriale.
factori abiotici___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
factori biotici____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
factori antropici__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5.Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumenteza printr-o frază de ce le-ai
separat. ( 6 puncte)
1. Pustiu 2 bacterii 3.uliul
Pădure rîme şoimul
Lan de grîu alge sticletele
Rîu ciuperci buha
1.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6.Determină asemănări şi deosebiri dintre ecosistemul terestru şi subteran. ( 9 puncte)
Asemănări
1......................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................
Deosebiri
Ecosistem terestru criterii Ecosistem subteran
....................................... .............................. .................................................
.......................................... ............................... ..................................................
.......................................... .................................. ...............................................

7.Prezintă schematic un lanţ trofic din 4 verigi trofice dintr-un ecoosistem acvatic. (4 puncte)

8.În baza algoritmului propus , scrie un eseu structurat - Lacul, ( 8 puncte)


A.elementele biotopului.............................................................................................................
B.dimensiunea în comparaţie cu alte ecosisteme......................................................................
C.structura trofică a ecosistemului:clasifică producători,consumatori şi descompunători
D.măsuri de ameliorare a ecosistemului dat

A………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
B…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
….….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
C…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
D…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

BAREM DE NOTARE
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Punctaj 53-51 50-47 46-42 41-35 34-28 27-19 18-12 11-6 5-1

S-ar putea să vă placă și