Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare ,, Sisteme de coordonare și integrare a organismelor în mediu’'

Data __________ N.P. elevului_____________________


Clasa__________

1. Definește noțiunea de echilibru ecologic.


______________________________________________________________
____________________________________________________________
Prezintă un exemplu de echilibru ecologic în natură
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______ _______________________________________________ L 0 11111
2. Completează enunțul cu varianta corectă.
a) Succesiunea ecologică reprezintă evoluția ecosistemelor prin modificarea
numărului de specii, _________________________________________
b) Se produce atunci când într-un loc pentru prima oară se instalează o
biocenoză, anteior în acest loc nu a mai fost nici un fel de biocenoză.
________________
c) Reprezintă funcția pe care o îndeplinește acesta și nu spațiul ocupat de el
este ________________

___________________________________________________________ L 0111
3. Dă 2 exemple de succesiuni ecologice care se produc în ecosistemele
localității tale
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ L01111
4. Determină habitatul și nișa ecologică a următoarelor păsări: pițigoi,
ciocănitoare, cocostârc
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ L0111111
5. Citește afirmațiile de mai jos. Încercuiește litera ,,A “dacă afirmația este
corectă și ,,F” dacă afirmația este falsă.
a. Plantele submerse sunt plantele care se dezvoltă complet sub apă.A F
b. Succesiunea ecologică se încheie de regulă cu o scădere a numărului de specii
din cadrul ecosistemului. A F
c. Fitocenoza și zoocenoza pot exista separat una de alta. A F
d.Totalitatea resturilor organice , mărunte rezultate din descompunereaa plantelor
se numește detritus. A F
______________________ L 01111
6. Completează tabelul:
Relații dintre organisme

Tipul de relație Exemple

________________________________________________L011111111111

8. Argumentează: ecosistemele sunt invariabile sau se schimbă treptat de-a


lungul timpului?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________L01111

Barem de notare
Puncte 1-4 5-7 8-10 11-14 15-19 20-25 26-30 31-34 35-37
acumulate

Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10