Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Conținut Punctaj
1. Definește în spațiul rezervat noțiunile: L
Reproducere 0
1
Metabolism 2
3
Celulă 4
5
6
2. Citește afirmațiile de mai jos.Încercuiește litera A dacă afirmația este adevărată sau L
litera F dacă afirmația este falsă.Dacă ai încercuit litera F,scrie în spațiile rezervate 0
afirmația corectă. 1
A. F. Vacuolele sunt organite bimembranare. 2
3
A. F. Ribozomii sunt organite unimembranare. 4

3. Schema propusă prezintă structura unui organit. L


0
1
2
3
4

a. Scrie, în spațiul acordat, denumirea organitului reprezentat în


schemă_____________
b. Selectează, din şirul propus, prin subliniere, trăsăturile distinctive ale
organitului numit.
 Organit amembranar
 Organit bimembranar
 Organit unimembranar
 Sistem ramificat de canale
 Prezent în celulele eucariote
 Prezent în celulele procariote
 Cavitatea internă este strabătută de criste
4. Scrie 3 asemănări şi 3 deosebiri dintre metabolismul plastic şi energetic. L
Asemănări: 0
1
2
3
4
Deosebiri: 5
Metabolismul plastic Criterii Metabolismul energetic 6
7
8
9
5. a) Comparați dezvoltarea postembrionară la broască şi la fluture, completând L
spaţiile libere. 0
Pește Criterii Cărăbuș 1
Metamorfoza 2
Stadiile 3
Mediul de viață al larvelor 4
Mediul de viață al adulților 5
6
b) Argumentați care tip de dezvoltare este mai avantajos. 7
8
9
10

6. Numește 4 tipuri de mișcări la plante şi dă câte 2 exemple pentru fiecare tip de 12


mișcare..

7. Asociați noțiunile din coloana A cu cele din coloana B. 6


A B
a)animale ovipare 1)șarpe orb
b)animale vivipare 2)balena
c)animale ovovivipare 3)pinguin
4)cangur
5)salamandra de munte
6)șopârla comună
8. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic, subliniindu-le. 6
Argumentează printr-o frază decizia selectării, în spaţiile rezervate:
A B C
Mitocondrie Leucoplast Aparatul Golgi
Plastidă Cloroplast Lizozom
Nucleu Tonoplast Mitocondrie
Ribozom Cromoplast Vacuolă

A.
B.
C.
Tota Succes! 60
l puncte

Barem de notare
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
60-58 57-54 53-44 43-35 34-25 24-15 14-10 9-5 4-1 0

Numele,prenumele elevului:
Profesor:Mitrozor Ana

S-ar putea să vă placă și