Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data:
Clasa: a VI-a
Durata: 45 min
Obiectul: Biologia
Modulul: Sisteme vitale.
Subiectul lecției:Transportul substanțelor prin corpul organismelor.
Tipul lecției: de comunicare a noilor cunoștințe
Profesor: Binzari Serghei
Subcompetențe: Argumentarea rolului nutriției în viața organismelor.

Obiective operaționale:
O1 să identifice cum se realizează transportul substanțelor la animale.
O2 să caracterizeze sistemul circulator la câine.
O3 să descrie transportul substanțelor la plante.

Strategii didactice:
1. Activități de învățare și evaluare: tehnica Învățarea prin descoperire, posterul,
Ciorchine, conspect de reper, eseul de 5 minute, explicația, graficul T, explicația.
2. Materiale didactice: planșă cu Transportul substanțelor prin plantă, imagini.

Desfăşurarea activităţii
Momentel Activitatea profesorului Activităţi de
e lecţiei învăţare
Evocarea În baza unei imagini cu transportul substanțelor prin corpul
Captarea organismelor se descoperă subiectul lecției.
atenţiei
Realizarea Anunțarea subiectului și obiectivelor lecției.
sensului  Cum ajung substanțele nutritive în corpul organismelor?
 Cum credeți, prin ce sisteme se realizează transportul de
substanțe la animale și plante.
Plantelor și animalelor le este caracteristic sistemul circulator.

sistemul conducător la animale Explicaţia

închis deschis

vase sangvine vase sangvine cavități


- artere Tehnica
- vene Ciorchine
Transportul substanțelor

Citoplasmă vasele conducătoare


Nivelul plasmodesmelor
(prelungiri citoplasmatice care Conspect de
unesc celule între ele) reper

se realizează lent rapid


distanțe mici distanțe mari

Sistemul conducător
2 direcții
ascendentă descendentă
(de la rădăcină spre frunză) (de la frunză spre rădăcină)
asigurat de elementele
Xilemul Floem

Traheide Vase(trahei) Tuburi ciuruite Celule


anexe

Vase ascendente Vase descendente


Graficul T
- Pornesc de la rădăcini - Pornesc de la frunze
spre frunze. spre rădăcini.
- Transportă seva brută – - Transportă seva
apa și sărurile minerale. elaborată – apa și
substanțele organice Tehnica
formate în urma Posterul
fotosintezei.
Tehnica
Analiza sistemului circulator la animale Învățarea
Elevii analizează fig. 1 pag. 56 prin
Transportul substanțelor la plante. descoperire
Elevii desenează un copac și schematic duc săgeți vizînd
vasele descendente și ascendente.
Lucrul în grup:
I gr. – Transportul apei și al sărurilor minerale prin plante.
II gr. – Transportul substanțelor organice prin plante.

Reflecția Eseul de 5 minute: Importanța circulației substanțelor prin Eseul de 5


corpul organismelor. minute
Reaîntoarcerea la obiective.
Notarea elevilor
Extinderea Rezolvarea exerciţiilor 5 pag.58.
Explicație

S-ar putea să vă placă și