Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Disciplina: Biologie
Clasa: a VIA
Subiectul: Organisme diurne și nocturne
Tipul lecției: Lecție de asimilare a cunoştințelor
Data: 10.11.2020
Profesor: Zama Linda

Competențe specifice:
 Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor..
 Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

Unități de competențe:
 Definirea termenilor: organism monocelular și pluricelular; organism diurn și nocturn; organism ierbivor, carnivor, omnivor.
 Recunoașterea organismelor: monocelulare și pluricelulare; diurne și nocturne, ierbivore, carnivore, omnivore.

Obiective operaționale: la finele lecției elevii vor fi capabili să:


O1. Să explice noțiunile cheie: bioritm, ceas biologic, organism diurn, organism nocturn
O2. Să caracterizeze bioritmul organismelor diurne și nocturne
O3. Să descrie în baza textului comportamentul animalelor diurne și nocturne.
O4.Să distingă adaptările plantelor diurne și nocturne
Tehnologie didactică:
 Resurse materiale: lucru cu manualul, lucru la tablă, lucru individual
 Resurse procedurale: explicația, conversația, analiza, păianjenul nestructurat, R.A.I
Scenariul demersului didactic

Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode


lecției
Evocare Bună ziua! Luați loc Elevii se salută și își pregătesc lucrurile Conversația
Ocupaţi-vă locurile în cea mai mare linişte! necesare pentru lecție.
Analiza lucrărilor de laborator. Anunțarea notelor.

Tema noastră de astăzi este: “Organismele diurne și nocturne” Elevii își notează tema nouă în caiete

Realizarea În natură, procesele şi fenomenele biologice nu se produc în Conversația


sensului mod haotic, ci într-un anumit ritm, numit ritm biologic sau bioritm.
O1 Bioritmurile - sunt schimbările cu caracter periodic ce au loc în
Elevii își notează definițiile în caiete
viaţa organismelor.
Organismele au simţul timpului, o capacitate numită ceas biologic.
Există următoarele tipuri de bioritmuri:

anuale

diurne Elevii îndeplinesc schema în caiete


Bioritmuri sezoniere
Păianjen
nestructurat
lunare

După activitatea manifestată în decursul a 24 de ore, toate


organismele de pe Terra se împart în: Elevii fac cunoștință cu tipurile de Lucrul cu
 organisme diurne (active ziua) organisme manualul
O2
 organisme nocturne (active noaptea).
Animalele diurne. Sunt cele mai numeroase, alcătuind
majoritatea principalelor grupuri sistematice – viermii, moluştele,
insectele, amfibienii, reptilele, păsările, mamiferele
În cadrul acestei teme vom examina animalele diurne pe exemplul
păsărilor.
Păsările diurne acvatice consumă fie
- Păsările diurne acvatice hrană animală – peşti, nevertebrate
- Păsările diurne arboricole acvatice (pelicanul, pescăruşul,
- Păsările diurne ce vânează în aer cufundacul, buhaiul-debaltă), fie hrană
- Păsările diurne ce se hrănesc pe sol. vegetală – plante acvatice (gâsca,
lebăda), fie ambele (raţa, lişiţa, găinuşa- Lucrul cu
Spre deosebire de animale, majoritatea plantelor sunt organisme de-baltă). manualul
cu activitate prioritar diurnă. Păsările diurne arboricole se hrănesc
Activitatea diurnă a plantelor este condiţionată, în măsură în cursul zilei cu insecte din coroana
O3 considerabilă, de prezenţa insectelor polenizatoare diurne – albine, arborilor (piţigoiul, muscarul, cinteza,
bondari, fluturi. codroşul).
Ştii deja că reproducerea la majoritatea plantelor cu flori are loc Păsările diurne ce vânează în aer se
prin polenizare (transmiterea polenului de la o floare la alta). Dar hrănesc cu insecte zburătoare, prinse
cea mai mare parte dintre insectele polenizatoare numai ziua pot atât la înălţimi mari (lăstunul), cât şi
descoperi (cu ajutorul văzului de la distanţe mari) prezenţa florilor aproape de sol (rândunica, lăstunul-de-
viu colorate. casă, rândunica-de-mal).
Păsările diurne ce se hrănesc pe sol
folosesc atât hrană vegetală, cât şi hrană
animală (fazanul, potârnichea, prepeliţa
ș.a.)
Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, și se ascund în
rămurele noapte bună!
O4
Acestea au fost organismele diurne, dar noaptea ce fel de organism
activează? Organisme nocturne

Animalele nocturne. Din categoria acestora fac parte fluturii de


noapte, liliecii, bufniţele, pisica sălbatică, hiena, pantera, jaguarul,
bursucul Animalele nocturne. Din categoria acestora fac parte
fluturii de noapte, liliecii, bufniţele, pisica sălbatică, hiena, pantera,
jaguarul, bursucul Lucrul cu
Bufnița, liliecii manualul
Numiți animale nocturne pe care le cunoasteți?
Cauzele apariției animalelor nocturne, evedențiem adaptările lor:

-Existența unei surse de hrană bogată noaptea (Liliecii)


-Concurența dintre speciile diurne și cele nocturne pentru Elevii își notează datele în caiete
dobândirea hranei.
-Condiții favorabile de mediu: temperatura, umeditatea
(Organismele din pustiu).
Păsările nocturne, pe exemplul bufniței
Adaptări:
-ochi mari, ageri, vede în întuneric, forma ochiului pătrată, câmp
visual larg.
-auz fin.
-forma capului cu pene fine, ce adună unde sonore.
-picioare de tip apucător, cu gheare.
-gât mobil, rotesc capul la 320˚
-penajul îmfoiat oferă zbor liniștit. Reflecția
-puf ca sistem de aerisire.
-coada puternică cu funcția de cârmă.

Cum credeți bioritmul bufniței diferă în timpul nopții? Da


Bioritmul bufneței depinde de bioritmul nocturne al prăzilor sale.
Se evedențiază două tipuri de bioritmuri:

1. Uniform- bufnița vânează toată noaptea


2. Neuniform- bufnița vânează la amurg și răsărit.
Elevi, după cum știm că în natură își fac apariția organismele
nocturne așa deosebim și plante nocturne, dar numărul speciilor de
plante nocturne este cu mult mai mic decât cel al speciilor de Elevii își notează datele în caiet.
animale nocturne.

Sunt puține plantele nocturne, ele îndeplinesc anumite procese în


timpul nopții cum este înflorirea Meteolei - regina nopții - se
polinezează de către animalele nocturne ( fluturii).
1.Ce numim bioritm?
2.Care este bioritmul animalelor diurne? Elevii răspund la întrebările
3.Ce adaptări are bufnița? profesorului
4.Ce adaptări au plantele nocturne ?
5.Cine sunt animalele nocturne uniforme, dar neuniforme, când
activează?
Reflecția R.A.I

Extensia Cei mai activi elevi sunt notați Elevii își notează tema pentru acasă
Tema pentru acasă: Tema: “Organisme diurne și nocturne”
 Cum crezi, din ce cauză numărul speciilor de plante
nocturne este cu mult mai mic decât cel al plantelor diurne?
Propune una-două ipoteze plauzibile la acest subiect.