Sunteți pe pagina 1din 1

Instituția Publică Liceul Teoretic “Traian” Instituția Publică Liceul Teoretic “Traian”

Fișă de lucrare practică nr. 2 Fișă de lucrare practică nr. 2


Clasa a X-a “ ” Clasa a X-a “ ”
Varianta I Varianta II
N/P ____________________________ Data _________ N/P ____________________________ Data _________

1.Descrierea tipului de climă după climogramă 10p. 1.Descrierea tipului de climă după climogramă 10p.
a) Determină temperatura medie a a) Determină temperatura medie a
lunii celei mai calde lunii celei mai calde
____________________________ ____________________________
b) Determină temperatura medie a b) Determină temperatura medie a
lunii celei mai reci lunii celei mai reci
____________________________ ____________________________
c) Calculează amplitudinea anuală a c) Calculează amplitudinea anuală a
temperaturii aerului temperaturii aerului
____________________________ ____________________________
d) Indică cantitatea medie anuală de d) Indică cantitatea medie anuală de
precipitații atmosferice precipitații atmosferice
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
e) Determină anotimpul cel mai umed e) Determină anotimpul cel mai umed
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
f) Determină anotimpul cel mai uscat f) Determină anotimpul cel mai uscat
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
g) Dedu tipul de climă reflectat în climograma dată g) Dedu tipul de climă reflectat în climograma dată
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
h) Pricipalele trei cauze ce au determinat formarea acestui tip de climă h) Pricipalele trei cauze ce au determinat formarea acestui tip de climă
1. ___________________________________________________________ 1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________
2. De demonstrat prin două exemple, influența tipului de climă, 2. De demonstrat prin două exemple, influența tipului de climă,
caracterizat mai sus asupra activității populației 4p. caracterizat mai sus asupra activității populației 4p.
- ____________________________________________________________ - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
- ____________________________________________________________ - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________