Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 23.

INDUSTRIA UȘOARĂ

Industria uşoară este una dintre ramurile de primă


importanţă ale economiei naţionale, întrucît
asigură populaţia cu obiecte de larg consum:
ţesături, îmbrăcăminte, încălţăminte, covoar
Poziția
geografică
favorabilă

Factorii de
Prezența localizare a Prezența
consumatoru întreprinderilor resurselor
industriei
lui ușoare
de muncă

Prezența
materiei
prime
Componența pe subramuri a industriei uşoare
1. Industria textilă
 Industria textilă utilizează materia primă naturală
(bumbac, lână, mătase) şi fibre sintetice, din care se produc
diverse tipuri de ţesături şi alte produse.
 Principala unitate a industriei textile este Combinatul de
țesături din bumbac „Tirotex“ din Tiraspol.
2. Industria confecţiilor și tricotajelor
Industria confecţiilor și tricotajelor produce îmbrăcăminte din
ţesături (confecții) și tricotată. Această ramură este concentrată în
oraşele mai mari
În cadrul acestei ramuri, a avut loc o specializare a fabricilor.
•Fabrica „Ionel“ din Chişinău produce costume pentru bărbaţi.
•Fabrica „Odema“ din Tiraspol – cămăşi pentru bărbaţi şi confecţii
pentru copii.
• Fabrica „Rada” din Bălţi – costume şi alte confecţii pentru femei
•Fabrica „Dana“ din Soroca şi Fabrica din Dubăsari – produce
confecţii pentru copii.
3. Industria pielăriei şi încălţămintei
Industria pielăriei şi încălţămintei are vechi tradiţii,
fiind practicată în trecut în ateliere meşteşugăreşti de
tăbăcire şi prelucrare a pielii, precum şi de producere a
încălţămintei .
Principalele fabrici de încălţăminte se află în :
Chişinău - („Zorile“, „Cristina“),
Tighina (Bender) („Floare“, „Tighina“)
 Orhei („Gabini“).
Sînt şi alte fabrici sau ateliere mici de producere şi
reparaţie a încălţămintei
4. Industria covoarelor
Industria covoarelor era practicată în trecut prin ţesutul
manual, în condiţii casnice. În unele localităţi, se mai
confecţionează şi azi în condiţii casnice covoare tradiţionale
moldoveneşti.
După anul 1950, au fost construite fabrici mari de covoare
în apropiere de materia primă și de brațele de muncă:
 Chișinău („FloareCarpet“),
Ungheni (numită în prezent „Moldabela“),
Comrat („Kilim“) .
5. Industria blănurilor
Industria blănurilor are vechi tradiţii de producere a
cojoacelor, a căciulilor din pielicele etc. Combinatul de blănuri
din Bălţi este principala întreprindere care produce un
sortiment bogat de articole din blană: căciuli, haine de blană,
gulere, cojoace ş.a., confecționate din piei naturale și sintetice.
O subramură de importanţă secundară, dar cu vechi
tradiţii, este artizanatul și meșteșugăritul. În trecut, era
practicat pe larg meşteşugăritul popular:
olăritul, pietrăritul, tăbăcitul, cizmăritul, cojocăritul,
ţesutul, cusutul, împletitul din lozie şi din paie.
Se utilizează materii prime minerale (argilă ș.a.), vegetale şi
animale (lemn, ramuri de plante, paie, lînă, blănuri, piei,
pielicele), materiale textile, metalice, obţinîndu-se articole de uz
casnic și gospodăresc, suvenire.

Figurine din ceramică, avînd și


funcție de instrumente