Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Stat din Tiraspol

Facultatea Geografie
Specialitatea Geografie și Biologie

Practică de teren la
Geologie Istorică

A efectuat: Zama
Linda

Chișinău, 2018
Descrierea litologica a rocilor din complexsul natural ,,Orheiul
Vechi,,

LITOLOGIE - 1. ramură a geologiei care studiază rocile sedimentare.
2. compoziție mineralogică și petrografică arocilor sedimentare.
Caracterul pitoresc al vaii este accentuat de trei meandre Mihailasa Pestera
Butuceni de o rara Frumusete si de o originalitate deosebita .Inaltimea versantilor
abrupti atinge circa 100-130m.Cotele absolute maxime fiind de 170-180m.
Rolul principal in formarea reliefului revin rocilor de virsta miocena
reprezentate de subetajul Sarmatianului mediu (Basarabian) în cadrul cărora se
evidențiază trei pachete ,care corespund unor etape distincte în istoria geologică a
zonei respective.

Pachetul I(NS) este


reprezentat de calcare
pelitomorfe dure cu o
culoare cenușie deschisă
până la cenușie închisă și
cu un conținut substanțial
de cochilie de moluște de
talie mică Paphia
gregaria(Partsch) ,Aceste
calcare au grosimea de 8-18 m.Mai sus de calcarele nominalizate urmează
diatomitele argiloase,dure cenușii-închise cu un conținut bogat de moluște.
Paphia cf.aksajica .Grosimea acestora variaza între 8-12 m.

În partea superioară a pachetului se află calcare cu intercalații de


marne,amprente de moluște: Musculus naviculoides (Koles), Paphia cf.
naviculata. Grosimea marnelor atinge 6m.

Pachetele II-III ale Sarmațianului mediu sunt reprezentate de formațiuni


maritime nediferențiate,așezate concordant pe suprafața pachetului I.Aceste
depozite sunt amplasate mai sus de baza de eroziune și se aflorează complet în
malurile concave ale râului Răut și afluienții săi,începând în amonte de Trebujeni
și până în “Râpa Amorova”în avale.Din punct de vedere litologic sunt
reprezentate de calcare de foraminifere,calcare cu alge,calcare detritice,calcare
oolitice de o culoare cenușie-închisă și cenușie-deschisă.
Pe verticală,se înregistrează o succesiune a calcarelor cochilifere cu cele detritice
și conglomerate calcaroase.

Calcarele au o stratificare orizontală,grosimea lor constituind până la 110


m.Calcarele conțin cochilii de moluște Mactra podolica Eichw,Pirinella
disjuncta(Sour),Cerastoderma fittoni(Orb.)

Depozitele pachetului III sunt amplasate pe suprafața pachetului II.Depozitele


acestui pachet au o așezare orizontală,litologic fiind reprezentate de mai multe
faciesuri de calcare(detritice,cochilifere),argile,nisipuri,În calcare sunt prezente
cochilii de moluște Mactra podolica Eichw,Pirenella disjuncta(Sow).Calcarele sunt
acoperite cu argile montmorilonitice și nisipuri,grosimea cărora,după datele
forajelor,variază între 10 și 17 m.

Pe suprafața calcarelor și argilelor sarmațiene,în formă de trepte,sunt așezate


depozitele(argile,nisipuri cu petrișuri) a cinci terase ale fluviului Nistru și Răut,
formate în eopleistocen.Pe versanți concavi mai domoli sunt prezente depozitele
aluviale ale teraselor mai tinere(pleistocene) ale Râului Răut.

Zăcămintele de substanțe minerale utile de pe teritoriul raionului Orhei sunt de


origine sedimentara. Acestea fac parte din categoria substanțelor minerale
nemetalifere, iar, in funcție de domeniul de utilizare, reprezinta materiale de
construcție.
Raionul Orhei dispune de zăcăminte de calcare de taiere (pentru blocuri),
formate in cea mai mare parte in Neogen(Sarmațianul inferior-Volanian și
Sarmatianul mediu- Bassarabian). Calcarele tăiate se utilizeaza ca piatră de
construcție sau ca material de fațada, au culoarea alba sau cenușie- deschis, cu
rezistență relativ înalta. Cele mai importante dintre acestea se află in valea raului
Raut- la Branești, Furceni, Morovaia, Jeloboc,Orhei.

Unel
e

depozite de calcare sunt utilizate pentru obtinerea pietrei brute si pietrei sparte.
Cele mai potrivite sunt calcarele Sarmațiene și cele puternic cristalizate. Piatra
brută este folosita ca material de construcție pentru fundamentul si pereții
cladirilor, iar piatra spartă- pentru acoperirea drumurilor, la fabricarea articulelor
de beton armat.Zăcămintele de calcare de acest tip sunt concentrate la Orhei,
Branești,Morovaia,Peresecins. În raionul Orhei, uncționează 5 cariere de extragere
a Pietrei sparte si 2 mine in care se dobandesc blocuri taiate de calcare.

Dintre alte zăcaminte de substanțe minerale utile in raionul Orhei sunt


expluatate Zacaminte de argile și argile nisipoase. Depozitele de acest tip sunt
amplasate aproape de suprafața si se expluateaza in cariere(cariera de la Răculești).
Argilele nisipoase sunt ușor fuzibile, conțin puțin oxid de aluminiu și se folosesc
in stare naturala. Aceste servesc ca materie primă pentru fabricarea caramizei și a
țiglei.
Pe teritoriul raionului Orhei, exista unele rezerve de substanțe minerale utile
care pot fi exploatate. In comunele Piatra, Jora de Mijloc, Morovaia sunt rezerve
pentru a putea deschide mine de extragere a calcarului. În limitele primariilor
Isacova, Niculăeuca, Bolohani se afla zăcăminte de nisip care pot fi puse in
exploatare industrială. În primariile Seliște, Puțintei, Bolohani exista rezerve de
argila/lut, care pot fi utilizate la fabricarea căramizii

Raionul Orhei, din punct de vedere structural, este situatîn partea de sud-vest a
Platformei Est-Europene de varsta precambriana, cu fundamentul cristalin
consolidat acum 3500-1200 milioane ani. Platforma Moldoveneasca se
caracterizeaza printr-o structură bietajata evidenta.

Etajul inferior il constituie fundamentul cristalin format din roci magmatice si


metamorfice de varsta Arhaica si Proterozoica. Adancimea fundamentului cristalin
în limetele raionului depășește 650 m.

Etajul superior- cuvertura sedimentară- este alcătuit dintr-un complex de straturi


de roci amplasate orizontal, însa cu o ușoară inclinare in direcția sud-est.

Straturile de roci Vendiene se află pe suprafața fundamentului cristalin., situate


la adancimea de 447-650 m. Aceste straturi de roci, cu grosimea de 203m, sunt
reprezentate prin Gresii și Argillite. Rocile de varstă Ordoviciana sunt amplasate
la adâncimea de 445-447m, formând un strat relativ subțire, cu o grosime de 2m
sunt reprezentate prin Dolomite.

În structura formațiunilor Geologice ale Cretacicului, se evidențiază


sedimentele Cretacicului superior(etajul Cenomanian și Turonian). Depozitele
Cenomaniene sunt situate la adancimea de 128-212m, fiind reprezentate prin
calcare. Grosimea stratului de calcare este de 82m. Sedimentele Turoniene sunt
situate la adâncimea de 102-128m și reprezentate prin cretă, cu grosimea stratului
de cca. 26m.