Sunteți pe pagina 1din 4

Pozitia fizico - geografica

Rep. Moldova este un stat tinar, aparut pe harta lumii in anul


1991, cu un teritoriu de 33846 km(patrati) si o populatie de aprox. 3.9
mln. de locuitori. Ea este situata in emisferele nordica si estica, iar in
cadrul continentului se plaseaza in sud-estul Europei.
Meridianul central al Europei(28gr.32'long.E) traverseaza partea mediana
a teritoriului republicii, in apropiere de capitala - mun.Chisinau.
Rep.Moldova ocupa o suprafata de 33846 km(2), detinind locul al 32-lea
printre cele 44 de stste ale Europei;teritoriul ei este aprox. egal cu cel
al Belgiei, Albaniei sau al Macedoniei. Tara este situata la distante
aprox. egale de Ecuator si de Polul Nord, in zona climatica
temperata(aceasta determina caracterul climei, cu alternarea celor 4
anotimpuri).
Pornind de la pozitia ei fata de meridianul 0 gr., ora oficiala este cu
2 ore mai timpurie decit ora universala (ora Greenwich, Londra).
Centrul geografic al Rep. Moldova este situat linga satul Onesti
(r.Straseni), in valea riului Ichel(47grade17'lat.N si 28grade33'long.E).
O particularitate a pozitiei geografice pe continent consta in faptul
ca teritoriul tarii se afla la intersectia a 3 zone geogr.: central-
europeana de paduri de foioase, eurasiatica de stepa si silvostepa,
mediteraneeana de vegetatie xerofita cu frunza aspra.
Unitatile structurale si evolutia
geologica a teritoriului
Unitatile structurale(unitati tectonice) sint parti ale scoartei terestre cu
o alcatuire si o evolutie geologica relativ omogena.
2 TIPURI DE UNITATI STRUCT.: de platforma(un relief mai putin
fragmentat, de cimpii si de podisuri) si de orogen(relief mai fragmentat,
de regula muntos). La baza teritoriului rep.Moldova stau 2
u.str.:Platforma Europei de Est si Platforma Scitica.
•PLATFORMA - portiune rigida si relativ stabila a scoartei terestre,
alcatuita dintr-un fundament de roci cristaline, peste care se
suprapune, sau nu, o cuvertura de roci sedimentare(etajul superior
al platformei)
•SCUT - portiune stabila de platforma, alcatuita din fundamentul
cristalin (roci magmatice si metamorfice), care apare la zi, iar in
unele cazuri este acoperit de o cuvertura sedimentara subtire.
•FRACTURA TECTONICA - ruptura, in plan vertical sau oblic, a scoartei
terestre, determinata de miscari cu directii diferite ale acesteia.
•OROGEN - regiune mobila a scoartei terestre care, in urma unor
miscari tectonice intense, s-a transformat intr-un lant muntos.
Scutul Cristalin Ucrainean ocupa o fisie ingusta in partea de nord-est,
fiind delimitat de Platforma Moldoveneasca prin fractura tectonica a
Nistrului. Scutul s-a format in cele mai vechi ere geologice:arhaica si
proterozoica.Rocile scutului apar la suprafata in albia fluviului Nistru
linga satul Cosauti, in amonte de orasul Soroca.
Platforma Moldoveneasca se desfasoara de la extremitatea de nord a
republicii pina la fractura tectonica Baimaclia in sud.Ea are un fundament
din roci cristaline magmatice si metamorfice (granit, gnais, sisturi
cristaline s.a.) cu o virsta de pina la 2.6 mlrd. de ani, acoperit de o
cuvertura sedimentara.
Platforma Scitica este mai tinara ,avind un fundament format in era
paleozoica, alcatuit din roci metamorfice(sisturi cristaline
s.a.);fundamentul este acoperit de roci sedimentare acumulate in
Mezozoic si Neozoic.
Constatam ca situarea teritoriului Republicii Moldova pe cele 2
platforme determina specificul evolutiei si al alcatuirii geologice a
teritoriului, precum si formarea unui relief de cimpii si de podisuri.
Evolutia si structura geologica a
teritoriului
•Gresia de Cosauti este una dintre cele mai vechi roci sedimentare nu
doar de pe teritoriul rep. M., ci si de pe Platforma Europei de
Est;s-a format acum 670-590 mln ani, prin sedimentarea si
cimentarea materialului erodat de pe Scutul acaristalin Ucrainean,
fiind alcatuita din cuart si alte minerale.
•Gnaisul este o roca metamorfica, alcatuita din granule de cuart si alte
minerale.In zacamintul de la Cosauti gnaisul este de culoare rosie,
rosiatica-cenusie si roz.
•In era mezozoica aveau o raspindire larga , inclusiv pe teritoriul tarii
noastre , niste animale de dimensiuni gigantice, dintre care cei mai
mari erau dinozaurii.De ex., unele specii atingeau o lungime de20-
30 m si o greutate de 50 tone. Ele traiau atit pe uscat, cit si in
mediul marin, unele erau chiar zburatoare.Catre sf.Mezozoicului
dinozaurii au disparut.
•La mijlocul perioadei neogene, cu aprox.15mln ani in urma, s-a produs
extinderea unei mari numita Sarmatiana, care a acoperit o parte
din sud-estul Europei. In conditii de clima calda si mare putin
adinca, s-a dezvoltat o lume organica bogata si s-au acumulat
depozite de calcare (inclusiv recifale), nisipuri, argile s.a.Rocile de
virsta sarmatiana se afloreaza pe cea mai mare parte a
teritoriului, cu exceptia sudului.
•Calcar recifal - roca sedimentara biogena, alcatuita din
calcit(CaCO3),produs de unele organisme(alge calcaroase, coralieri,
moluste s.a.), care traiesc in colonii pe fundul bazinelor marine cu
ape calde, limpezi si putin adinci.
•Loess - roca sedimentara detritica, prafoasa si cu porozitate mare, de
culoare galbuie, alcatuita din cuart, argila, la care se adauga
particule calcaroase s.a.
Relieful
...reprezinta totalitatea formelor suprafetei terestre, rezultate din
actiunea proceselor interne (miscari ale scoartei terestre, vulcanism,
cutremure de pamint) si externe (erozionale, fluviale, gravitationale,
carstice, antropice s.a.).
Relieful este un factor care influenteaza clima, apele, vegetatia, lumea
animala, solul si societatea umana.
Formele de relief caracteristice Moldovei sint podisurile, cimpiile,
dealurile si colinele.v
•Forma de relief - infatisarea concreta a suprafetei terestre,cu o
anumita omogenitate a aspectului, a alcatuirii geologice si a
proceselor de modelare(deal, vale, ses, ravena s.a.)
•Unitate de relief - teritoriu care se delimiteaza de alte regiuni
inconjuratoare printr-un ansamblu de forme de relief si
caracteristici comune: pozitia geografica, altitudinea, evolutia,
procesele de modelare(Podisul Nistrului, Colinele Tigheciului, Cimpia
Moldovei de Sud s.a.)
•Deal - forma pozitiva de relief cu inaltimi de citeva sute de metri(300-
600m), mai mica decit muntele si mai mare decit colina.
•Colina - culme alungita si ingusta (mai mica decit dealul), cu altitudini de
200-500 m, versanti puternic inclinati, a carei altitudine coboara
treptat in sensul curgerii riurilor care o incadreaza.
•Fragmentarea reliefului - gradul de farimitare (segmentare) a reliefului
unei regiuni de catre cursurile de apa.
Procesele endogene
...sint determinate de energia interna a Pamintului si cuprind miscarile
tectonice ale scoartei terestre,cutremurile de pamint (seismele) si vulcanii
noroiosi.