Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”

Test de evaluare la unitatea de învățare ,,HIDROSFERA”


Testul 10
Numele, prenumele elevului (ei) ______________________________ Data ___________ Grupa _____
Nr. Itemi Scor
1 Citește cu atenție întrebările de mai jos și încercuiește varianta corectă de L
răspuns: 0
1.Cea mai lată strâmtoare este: 1
a) Bering b) Bosfor c) Mozambic d) Drake 2
2.Cel mai lung râu de pe Terra este: 3
a) Mississippi b) Amazon c) Nil d) Congo 4
3.Cel mai adânc lac din lume este: 5
a) Baikal b) Victoria c) Titicaca d) Ciad
4.Cuveta lacului Baikal este de origine:
a) vulcanică b) eoliană c) relictă d) tectonică
5.Salinitatea medie a apelor oceanice constituie circa (‰):
a) 40 b) 35 c) 47 d) 37

2 Încercuiește litera A dacă afirmația este adevărată sau litera F dacă afirmația L
este falsă. Dacă afirmația este falsă, scrie pe spațiile libere, în locul cuvintelor 0
subliniate, alte cuvinte care fac afirmația adevărată. 1
2
A F Mareele sunt condiționate de forța de atracție dintre Pământ, Lună-Soare 3
și rotația Pământului. 4
________________________________________________________________ 5
A F Gheizerele sunt izvoare ascendente arteziene formate în regiunile vulcanice. 6
________________________________________________________________
A F Deplasarea unor mase de apă de la suprafață până la o anumită adâncime
în mări și oceane se numește val.
________________________________________________________________

3 În coloana A – sunt indicate oceanele, iar în coloana B – caracteristici ale acestora. L


Scrie pe liniile din coloana A, cifrele corespunzătoare din coloana B. 0
1
Coloana A Coloana B 2
3
______ Oceanul Pacific 1.Prin strâmtoarea Drake comunică cu Oc. Pacific. 4
2.Adâncimea maximă este de 5449 m. 5
______ Oceanul Atlantic 3.Fosa Java. 6
4.Are suprafața de 91,7 mil. Km2. 7
______ Oceanul Indian 5.Prin canalul Panama comunică cu Oc. Atlantic. 8
6.Sunt prezente fosele oceanice Filipine și Peruană.
______ Oceanul Arctic 7.Suprafața de 14,7 mil. Km2.
8.Fosa Puerto – Rico.

4 Calculează desfășurarea Oceanului Atlantic în grade și în kilometri de la vest la L


est, pe ecuator, utilizând hărțile din atlasele scolare. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
5
6
5 Clasifică mările enumerate mai jos în patru tipuri, conform regimului hidric și L
așezării geografice. Scrie în tabel tipul și câte două exemple corespunzătoare de 0
mări. 1
Banda, Laptev, Albă, Bering, Nordului, Baltică, Celebes, Barents. 2
3
Tipul: Tipul: Tipul: Tipul: 4
5
1. 1. 1. 1. 6
2. 2. 2. 2. 7
8

6 Descrie rolul curenților oceanici în formarea climei continentelor, folosind harta L


fizică și climatică: 0
a) indică și explică un exemplu privind rolul curenților oceanici reci: 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
b) enumeră trei curenți oceanici calzi și trei reci: 6
- calzi: ____________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8
- reci: _____________________________________________________________________ 9
___________________________________________________________________________

7 Enumeră patru elemente ale unei văi fluviale: L


0
1. ________________________________________ 1
2. ________________________________________ 2
3. ________________________________________ 3
4. ________________________________________ 4

8 Analizează hărțile tematice din atlasul școlar și explică două cauze ce determină L
salinitatea medie înaltă la suprafața apei în Marea Roșie: 0
a) ________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
b) ________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

9 În coloana A – sunt indicate bazinele de scurgere de pe Terra, iar în coloana B – L


râuri ce aparțin acestora. Scrie pe liniile din coloana A, cifrele corespunzătoare 0
din coloana B. 1
2
Coloana A Coloana B 3
4
_____ Oceanul Pacific 1.Limpopo 5
2.Ural 6
_____ Oceanul Atlantic 3.Amur 7
4.Erawaidi 8
_____ Oceanul Indian 5.Mackenzie 9
6.Colorado 10
_____ Oceanul Arctic 7.Amudaria
8.Orinoco
_____ Endoreic 9.Pecioara
10.Orange
10 Explică importanța apelor subterane: L
0
a) indică și explică un exemplu privind importanța apelor subterane pentru natură: 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
b) indică și explică un exemplu privind importanța apelor subterane pentru viața 5
omului: 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11 Compară două râuri analizând hărțile tematice din atlasul școlar și structurează L
răspunsul în tabel. 0
1
Congo Criterii de comparare Lena 2
Direcția de scurgere a 3
râului 4
Coordonatele geografice 5
ale gurii de vărsare a 6
râului 7
O zonă climatică 8
traversată de râu 9
Tipul de alimentare al 10
râului
Un exemplu de activitate
economică a omului,
influiențată de prezența
râului

12 Apreciază rolul Hidrosferei în învelișul geografic, indicând: L


a) un aspect al importanței hidrosferei pentru litosferă: 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
b) un aspect al importanței hidrosferei pentru biosferă: 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Numărul total de puncte: 80 p.

Punctaj acumulat: _____________


Nota: ___________

Scala de convertire a punctelor în note:


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 80-77 76-72 71-59 58-47 46-34 33-20 19-14 13-7 6-1 0

S-ar putea să vă placă și