Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”

Test de evaluare la unitatea de învățare ,,ATMOSFERA”


Testul 8
Numele, prenumele elevului (ei) ______________________________ Grupa _____ Data ___________
Nr. Itemi Scor
I Clasifică vânturile în trei tipuri, indicând câte un exemplu pentru fiecare tip de L
vânt. Reprezintă răspunsul printr-o schemă. 0
1
2
3
4
5
6

II Încercuiește litera A dacă afirmația este adevărată sau litera F dacă afirmația L
este falsă. Dacă afirmația este falsă, scrie pe spațiile libere, în locul cuvintelor 0
subliniate, alte cuvinte care fac afirmația adevărată. 1
2
A F Ciclonul este areal de presiune mare unde valorile cresc de la periferie 3
spre centrul lui. 4
________________________________________________________________ 5
A F Izobară este linie care unește punctele cu valori egale ale cantității de 6
precipitații.
________________________________________________________________
A F Procesul de trecere a apei din stare lichidă în stare gazoasă în condiții
naturale se numește sublimare.
________________________________________________________________

III Calculează albedoul pentru suprafață activă acoperită cu zăpadă, dacă valoarea L
radiației incidente este egală cu 3,52 j/cm2/min., iar radiația reflectată constituie 0
2,47 j/cm2/min. Utilizează formula de calcul a albedoului. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________

IV Stabilește corespondența dintre tipurile de vânturi din coloana A și caracteristicile L


acestora din coloana B. Scrie cifrele corespunzătoare din coloana B, pe liniile din 0
coloana A. 1
2
Coloana A Coloana B 3
4
____ Suhoveiul 1.Ziua bate dinspre văi spre culmile munților, noaptea-invers. 5
____ Alizee 2.Bat între 40°-60° latitudine nordică și sudică. 6
____ Musonii 3.Bat de la tropice spre ecuator.
____ Briza de 4.Vara aduce secetă mare.
munte 5.Vara bat dinspre ocean spre continent, iarna-invers.
____ Briza de 6.Ziua bate dinspre mare spre uscat, noaptea-invers.
mare
____ Vânturile
de vest
V Calculează temperatura aerului la altitudinea vârfului Cosciușco (2230 m), dacă la L
nivelul oceanului Pacific, la momentul dat, la aceeași latitudine temperatura 0
aerului este de +24℃. Indică gradientul termic vertical aplicat. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________

VI Examinează imaginea alăturată și L


răspunde întrebărilor propuse: 0
a) Denumirea precipitației atmosferice: 1
___________________________________________ 2
b) Tipul precipitației după starea de agregare: 3
___________________________________________ 4
c) Enumeră condițiile de formare a acesteia: 5
___________________________________________ 6
___________________________________________ 7
___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

d) Explică o consecință în rezultatul căderii pe suprafața terestră a acestui tip


de precipitație: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

VII Analizează schema de mai jos și indică: L


a) Denumirea vânturilor: ___________________________________________________ 0
1
b) Explică cauza principală a formării vânturilor date: 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
7
c) Explică cum se manifestă vânturile date în perioada de vară: 8
__________________________________________________________________________ 9
__________________________________________________________________________ 10
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

d) Explică cum se manifestă vânturile date în perioada de iarnă:


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

e) Enumeră două regiuni unde se manifestă vânturile date: ___________________


__________________________________________________________________________
VIII Realizează sarcinile de mai jos, L
analizând climograma alăturată: 0
a) Scrie valoarea temperaturii medii a aerului în 1
luna cea mai caldă: __________________________ 2
b) Scrie valoarea temperaturii medii a aerului în 3
luna cea mai rece: ___________________________ 4
c) Calculează amplitudinea anuală a temperaturii 5
aerului: _____________________________________ 6
d) Determină anotimpul cu cea mai mică cantitate 7
a precipitațiilor atmosferice: ___________________ 8
e) Indică cauza principală ce determină cantitatea
redusă a precipitațiilor atmosferice în anotimpul
respectiv: ____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
f) Tipul de regim pluviometric: _____________________________________________
g) Zona climatică pentru care este specifică climograma:
__________________________________________________________________________

IX Demonstrează, prin exemple concrete, importanța practică a prognozării vremii, L


indicând: 0
a) Noțiunea de vreme ______________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
b) Două aspecte ale importanței prognozării vremii: 4
-_________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________ 7
-_________________________________________________________________________ 8
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Numărul total de puncte: 57 p

Scala de convertire a punctelor în note:


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 57-55 54-52 51-42 41-33 32-24 23-14 13-10 9-5 4-1 0

S-ar putea să vă placă și