Sunteți pe pagina 1din 5

№ Itemi scor

SUBIECTUL I 12

Studiază fiecare sursă în parte și realizează sarcina

L
0
1 1
2
Recunoaște orașul din imagine 3
_____________________________________________________________

Argumentează că în perioada interbelică acest oraș a cunosut o dezvoltare


radicală.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Studiază posterul. Numește evenimentul / fapt istoric important


pentru români la care se referă imaginea.

L
0
2 1
2
_____________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________
Argumentează răspunsul
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Analizează harta Republicii Modova. Indică prin cerculeț
localitatea ta și scrie denumirea baștinei tale.

L
3
0
1
2
3

____________________________________________________________

Arată, prin subliniere și scrie denumirea raionului din care face


parte localitatea ta.
________________________________________________
Analizează diagrama privind componența etnică a populației
României Mari .
Formulează o concluzie utilizând datele statistice din diagramă.

L
0
1
2
3
SUBIECTUL II 23
Studiază materialele support și realizează sarcinile propuse:
Sursa A.
″În Chișinău, criza economică a ruinat multe întreprinderi. Peste 85% din
numărul muncitorilor basarabeni erau șomeri. S-au închis fabricile, uzinile
și atelierele feroviare. …″
Anton Moraru, Istoria Românilor 1812-1993
Sursa B.
″Dacă au existat în istorie moment care au pus la încercare forțele materiale
și spirituale ale țării, atunci acesta a fost timpul Marii Depresiuni. ... ″
Din cuvântarea lui Roosewelt în campania electorală
Sursa C. Repere cronologice
1.1938-instaurarea dictaturii autoritare a lui Carol II
2.1918 – realizarea Marii Uniri a Românilor
3.1929, octombrie – falimentul financiar a Bursei de valori din New Yorck
4.1929-1933- anii Marii Depresiuni.
Sarcini de lucru: L
Utilizând sursa A, formulează 2 caracteristici a crizei economice din 0
Basarabia. 1
1.___________________________________________________________ 2
1
___________________________________________________________ 3
2.___________________________________________________________ 4
_____________________________________________________________

Numește evenimentul istoric și anii acestul fenomen care a declanșat criza L


economică mondială, inclusiv în Basarabia, utilizând sursele B și C. 0
_____________________________________________________________ 1
2 _____________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________
Explică noțiunea subliniată din sursa A L
_____________________________________________________________ 0
3
_____________________________________________________________ 1
2
Alcătuiește o frază cu termenul - cheie subliniat în sursa B. L
_____________________________________________________________ 0
4 _____________________________________________________________ 1
2
3
Determină cauzele crizei economice din Basarabia interbelică, L
utilizând sursele și cunoștințele anterioare. Argumentează 0
răspunsul. 1
2
Cauze economice: 3
_____________________________________________________ 4
_____________________________________________________ 5
_____________________________________________________ 6
5 Cauze politice: 7
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Argumentează.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Descrie efectele unei crize economice asupra societății. L


_____________________________________________________ 0
_____________________________________________________ 1
2
_____________________________________________________ 3
6 _____________________________________________________ 4
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Numește autorul Programului ″Noul Curs″ din SUA. L


_____________________________________________________ 0
1
7
SUBIECTUL III 15
L
Scrie un text argumentativ în volum de 12-15 fraze la subiectul:
″Rolul ONU în menținerea păcii în lumea contemporană″. 0
Repere: 1
2
a) Premizele și scopul formării ONU. 3
b) Declarația Universală a Drepturilor Omului. 4
c) Rolul Onu în lumea contemporană. 5
_____________________________________________________________ 6
_____________________________________________________ 7
_____________________________________________________ 8
_____________________________________________________ 9
_____________________________________________________ 10
11
_____________________________________________________ 12
_____________________________________________________ 13
_____________________________________________________ 14
_____________________________________________________ 15
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Total 50