Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”

Test de evaluare la unitatea de învățare ,,ATMOSFERA”


Testul 7
Numele, prenumele elevului (ei) ______________________________ Grupa _____ Data ___________
Nr. Itemi Scor
I Clasifică precipitațiile atmosferice în trei tipuri, conform stării de agregare, L
indicând câte un exemplu pentru fiecare tip de precipitații. Reprezintă răspunsul 0
printr-o schemă. 1
2
3
4
5
6

II Încercuiește litera A dacă afirmația este adevărată sau litera F dacă afirmația L
este falsă. Dacă afirmația este falsă, scrie pe spațiile libere, în locul cuvintelor 0
subliniate, alte cuvinte care fac afirmația adevărată. 1
2
A F Clima este starea fizică a atmosferei într-un loc anumit și la un moment 3
dat, caracterizată prin specificul elementelor și fenomenelor meteorologice. 4
_______________________________________________________________ 5
A F Anticiclonul este un areal de presiune cu cele mai scăzute valori în centru. 6
_______________________________________________________________
A F Procesul de trecere a apei din faza gazoasă în faza lichidă se numește
evaporație.
________________________________________________________________

III Calculează albedoul pentru suprafață activă acoperită cu nisip, dacă valoarea L
radiației incidente este egală cu 5,15 j/cm2/min., iar radiația reflectată constituie 0
1,55 j/cm2/min. Utilizează formula de calcul a albedoului. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________

IV Stabilește corespondența dintre straturile atmosferei din coloana A și caracteristicile L


acestora din coloana B. Scrie cifrele corespunzătoare din coloana B, pe liniile din 0
coloana A. 1
2
Coloana A Coloana B 3
4
_____ Troposfera 1.Se află stratul de ozon. 5
2.Are loc pierderea particulelor de gaz în spațiul cosmic. 6
_____ Stratosfera 3.Temperatura aerului scade în altitudine cu 0,6℃ la 100 m. 7
4.Particulele de aer se află în stare de ioni. 8
_____ Mezosfera 5.Este situată la altitudinea de 50 – 85 km. 9
6.Aerul este extrem de rarefiat iar temperaturile cresc până 10
_____ Termosfera la 1100 – 1600 ℃.
7.Are loc formarea norilor, precipitațiilor, vântului.
_____ Exosfera 8.Se formează aurorele polare.
9.Se înalță până la altitudinea de 50 km.
10.Este concentrată aproape toată cantitatea de vapori de apă.
V Calculează temperatura aerului la altitudinea vârfului Mont Blanc (4807 m), dacă L
la altitudinea de 250 m., la momentul dat, temperatura aerului este de +25℃. 0
Indică gradientul termic vertical aplicat. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________

VI Examinează imaginea alăturată și L


răspunde întrebărilor propuse: 0
a) numele formei de condensare a vaporilor 1
de apă reprezentată: ______________________ 2
b) enumeră condițiile de formare a acesteia: 3
_________________________________________ 4
_________________________________________ 5
_________________________________________ 6
_________________________________________ 7
_________________________________________

c) explică două consecințe ale acestei forme de condensare a vaporilor de apă:


-
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

VII Analizează schema de mai jos și indică: L


a) denumirea vânturilor: ___________________________________________________ 0
1
b) tipul de vânturi: ________________________________________________________ 2
3
c) explică cum se manifestă vântul dat noaptea: 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________ 7
__________________________________________________________________________ 8
d) explică cum se manifestă vântul dat ziua:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
VIII Realizează sarcinile de mai jos, L
analizând climograma alăturată: 0
a) Scrie valoarea temperaturii medii a aerului în 1
luna cea mai caldă: __________________________ 2
b) Scrie valoarea temperaturii medii a aerului în 3
luna cea mai rece: ___________________________ 4
c) Calculează amplitudinea anuală a temperaturii 5
aerului: _____________________________________ 6
d) Determină anotimpul cu cea mai mare 7
cantitate a precipitațiilor atmosferice: 8
____________________________________________
e) Indică cauza principală ce determină cantitatea
mare a precipitațiilor atmosferice în anotimpul
respectiv: ____________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
f) Tipul de regim pluviometric: _____________________________________________
g) Indică zona climatică pentru care este specifică climograma:
__________________________________________________________________________

IX Argumentează prin două exemple concrete, influiența antropică asupra L


climatelor: 0
1
a) _______________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6

b) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Numărul total de puncte: 57 p

Scala de convertire a punctelor în note:


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 57-55 54-52 51-42 41-33 32-24 23-14 13-10 9-5 4-1 0

S-ar putea să vă placă și