Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Institutia de invatamint: Scoala medie nr.2

Data:28.11.2017

Profesorul: Maxim Tatiana

Obiectul:Biologie

Clasa:a VI-a

Modulul:Diversitatea lumii vii

Subiect:Organisme pluricelulare

Tipul lectiei:mixta

Locul de desfasurare:Cabinetul de biologie

Durata:45 minute

Subcompetente:-Definirea notiunilor de organism unicelular si pluricelular.

-Identificarea organelor unui organism pluricelular.

-Recunoasterea unui sir de organisme unicelulare si pluricelulare.

Obiective operationale: Elevul va fi capabil sa:

O1-sa defineasca notiunea de organism pluricelular folosindu-se de informatia din tema trecuta.

O2-sa cunoasca principalii reprezentanti ai organismelor pluricelulare.

O3-sa descrie organismele celulare tinind cont de structura,forma corpului,mediul de viata si tipul
de nutritive.

Strategii didactice:

Forme:frontal,individual,de grup

Metode:explicatia,convorbire,dezbatere,lectura,povestire,dialog,algoritm,povestirea.
Materiale utilizate: manual de biologie,planse,schema generala a clasificarii organismelor
,tabele, scheme cu structura unor organisme pluricelulare (ciuperci, ferigi, conifer, angiosperme).

Evaluarea:oral; grup.

Bibliografie:Tudor Cobzari ‘’Biologie’’ manual pentru clasa a VI-a.

Anexa Nr 1.

Caracteristici Ciuperci Plante Animale


Microscopice si Tal(algele verzi) Nevertebrate si
ciuperci cu palarie. Corm(conifere,angioperme) vertebrate
Forma
corpului

Miceliu(hife),corp Radacina,tulpina,Frunze, Cap,corp si


de Flori,fructe,seminte membre
Structura
fructificatie(piciorus
si palarie(tubusoare
sau lamele pe care
se dezvolta sporii))

Terestru,aerian terestru Terestru,aerian


acvatic,
Mediul de
subterestru.
viata

Saprotrofe si Autotrofe Heterotrofe


parazite
Nutritia
ETAPELE Dozarea OB. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme Metode Evaluare
LECTIEI timpului Oper.
Momentul 2minute -Buna ziua. -Buna ziua. Frontal Observarea
Organizatoric Verific frecventa si notez absentele.Specific Elevul de serviciu spune cine absenteaza.
materialele necesare la lectie.
-La lectie vom avea nevoie de manual de Elevii pregatesc materialele specificate cu
biologie,planse,reprezentari care vom lucra in timpul lectiei.
schematice,fiecare elev sa aiba pe banca
pix, caiet pentru notite.
Elevii numiti se prezinta in fata clasei.
Verific cunostintele insusite anterior la Primul elev raspunde: Oral
subiectul ‘’Organisme unicelulare’’.Numesc Organismele vii sunt fiinte capabile sa
patru elevi si ii rog sa iasa in fata existe independent,sa se hraneasca,sa
Verificarea 8minute clasei.Adresez urmatoarele intrebari. respire,sa creasca,sa se reproduca. Individual Expunerea
Cunostintelor -Ce reprezinta organismele vii? Organismele unicelulare sunt cele mai Povestire
-Ce reprezinta organismele unicelulare? simple organisme alcatuite dintr-o singura
-Clasifica organismele unicelulare. celula.
-Descrie bacteriile dupa forma Organismele unicelulare se impart in trei
corpului,structura.mediu de viata,nutritie. grupuri mari:Bacterii,Alge
-Descrie algele verzi dupa forma verzi,Protozoare.
corpului,structura,mediul de viata,nutritie. Elevul doi raspunde:
-Descrie protozoarele dupa forma Bacteriile au forma
corpului,structura,mediul de viata,nutritie. sperica(coci),bastonas(bacilli),spirala
(spirili),virgula(vibrioni).Sunt alcatuite din
perete celular,citoplasma si informatie
genetia.Bacteriile traiesc in organismele vii
si moarte,sol,aer,apa.Dupa tipul de nutritie
avem bacterii saprofite,parazite si
simbiote.
Elevul trei raspunde:
Algele verzi au forma alungita.Sunt
alcatuite din flagel, stigma, nucleu,
citoplasma, corpus-cule alungite.Mediul
de viata a algelor verzi sunt apele
dulci.Dupa modul de nutritie sunt
organisme autotrofe.

Elevul partu raspunde:


Protozoarele au forma de pantof
(parameciul) si forma mereu schimbatoare
(amiba).Sunt alcatuite din
citoplasma,nucleu mare si mic,cili, vacuola
digestiva, citoproct, vacuole contractile.
Mediul de viata sunt apele dulci
statatoare.Dupa modul de nutritie sunt
organisme heterotrofe.
Restul clasei asculta atent raspunsurile
colegilor si ii corecteaza sau adaoga
informatii daca este nevoie.

Anunt subiectul si obiectivele lectiei. Tema


lectiei de astazi este ‘’Organismele
pluricelulare’’. Fac cunostinta elevilor cu Elevii noteaza data si tema in caiete, fac
obiectivele operationale ale lectiei de cunostinta cu obiectivele operationale. Oral
astazi.
O1- sa definim notiunea de organism
O1
Anuntarea 1minut pluricelular. Frontal Conversatia
Temei noi O2- sa cunoastem principalii reprezentanti Observarea
ai organismelor pluricelulare.
O3- sa descrieti organismele pluricelulare
dupa forma corpului, structura, mediul de
viata si tipul de nutritie.
Va rog sa deschideti manualul la tema
respectiva, la pagina 12. Scrieti data si
tema in caietul de lucru.
O2

Definesc notiunea de organism


pluricelular.
Organismele alcatuite din mai multe
celule,care realizeaza anumite functii,au Elevii asculta cu atentie si noteaza in caiet
fost numite oganisme pluricelulare. informatia expusa de profesor.
O3
Conspect
Reper
Comunicarea
Noilor 20minute Frontal Observarea
Cunostinte
Cu ajutorul une scheme voi reprezenta
principalii reprezentanti ai organismelor
pluricelulare.
Organisme pluricelulare

Ciuperci Regnul Regnul Conspect


Plante Animale reper
Algoritmul
Demonstrare
a
In baza planselor explic tema competind Povestirea
un tabel dupa algoritmul: Sinteza
 Forma corpului Analiza
 Structura Explicatia
 Mediu de viata Privesc la planse si completeaza tabelul Sinteza
 Nutritia, dupa algoritmul propus de profesor
pentru organismele pluricelulare.
Vezi anexa Nr 1.

In scopul fixarii cunostintelor repartizez


fiecarui elev cite o fisa ce contine
urmatorul exercitiu.
Corelati denumirea organului unui Elevii citesc cu atentie conditiile
organism pluricelular cu corpul lui. Scrie in exercitiului si indeplinesc individual
spatiul rezervat din fata literelor coloanei insarcinarea. Raspund 2 elevi, ceilalti
A ce contine denumirea organului, cifrele completeaza si corescteaza raspunsurile Oral
corespunzatoare din coloana B, ce exprima gresite. Scris
organismul pluricelular:
Individual Exercitiul
A
Fixarea noilor 4minute
Cunostinte ___a)miceliu
---b)seminta
---c)radacina A
---d)hife
1 a)miceliu
---e)fruct
4.5 b)seminta
---f)tulpina
3.4.5 c)radacina
---g)membre
1 d)hife
---h)frunze
5 e)fruct
---i)flori
3.4.5.7f)tulpina
---j)schelet osos intern
6 g)membre
---k)corp de fructificatie
3.4.5.7h)frunze
4.5 i)flori
B
6 j)schelet osos intern
1Ciuperci cu palarie
1 k)corp de fructificatie
2.Alge verzi
3.Ferigi
4.Conifere
5.Angiosperme
6.Animale vertebrate
7.Muschii

Organizez asocierea in 2 grupui a elevilor


prin numerotarea de la 1 la 2 a elevilor.
Denumesc grupurile repective:1Cercetatorii
2.Observatorii
Fiecarui grup ii ofer cite o situatie Elevii se asociaza in grupuri.
problema. Analizeaza si comenteaza situatiile
Analizati si comentati situatiile. problema.
Oral
Fixarea
Priceperilor Cercetatorii:
Si 5 minute Cum ar functiona terra daca nu ar exista Problematizar
Deprinderilor ciuperci si plante? De grup ea
Observatorii: Expunerea
Descrieti consecintele disparitiei Conversatie
animalelor. Cercetatorii: Euristica
Din unele ciuperci si plante se extrag
substante medicamentoase.
Plantele realizeaza procesul de
fotosinteza asigurind planeta cu oxigen.
Sunt sursa de hrana pentru plante si
animale.
Observatorii:
Sunt sursa de hrana pentru om si unele
Adresez un sir de intrebari referitoare la specii de animale.
tema noua pentru a verifica nivelul de Sunt folosite in medicina.
realizare a obictivelor propuse si Lant trofic distrus.
cunostintele acumulate de catre elevi in
cadrul lectiei. Elevii asculta cu atentie intrebarile si dau
1.Definiti notiunea de organism rapunsurile corespunzatoare.
pluricelular.
2.Clasificati organismele pluricelulare. Oral
3.Descrieti structura ciupercilor. 1Numim organisme pluricelulare
Realizarea 4.Care este modul de nutritie a plantelor si organismele alcatuite dim mai multe
Feed-backului 3minute animalelor. celule. Individual Exercitiul
5Forma corpului la alge si conifere. 2.Organismele pluricelulare se impart in Frontal
trei grupuri:ciuperci,plante si animale.
3.Ciupercile sunt alcatuite din miceliu si
corp de fructificatie.
4Plantele sunt organisme autotrofe iar
animalele heterotrofe.
5.Forma corpului la alge este de tip tal iar
Notez elevii ce au raspuns la verificarea la conifere de tip corm.
temei pentru acasa si acei elevi ce s-au
manifestat activ in cadrul lectiei. Motivez
notarea fiecarui elev.

Indic tema pentru acasa.


Notarea Pentru acasa invatati tema’’Organismele
pluricelulare’’,de la pagina12-14,din
1minut manual.
La revedere! Elevii noteaza tema pentru acasa.
Isi iau la revedere de la professor. Observarea

Tema pentru
acasa
1minut Observarea

S-ar putea să vă placă și