Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data:
Instituţia:
Clasa: VIII-a
Obiectul: Biologia
Subiectul: „Organite bimembranare”
Tipul lecţiei: Mixtă
Timpul: 45 min.

Profesoară: Moraru Larisa

Obiective:
Elevul va fi capabil:
O1 – să identificepe desen şi să numească organitele celulare bimembranare.
O2- să să enumere şi să descrie structura şi funcţiile fiecărui organit.
O3- să definească noţiunile : nucleol, nucleoplasmă, cromozom,cloroplaste, cromoplaste
ETAPELE TIM
P
OBIE
C.
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL METODE
ŞI
METODE
DE
LECŢIEI EVALUARE
PROCEDE
E
Moment 3 min. Profesoara salută elevii, face apelul. Elevii răspund la salut şi se pregătesc de lecţie.
organizatoric
Căte un elev este întrebat . Profesoara verifică tema pentru acasă din caiete. Lucru Oral
Verificarea 10 1. Numeşte organitele celulei. individual
cunăştinţelor min. 2. Enumeră funcţiile peretelui celular al celulei vegetale.
3. Examinează structura celulei şi determină organitele.

Anunţarea 2 min. „Organite bimembranare”. Profesoara citeşte obiectivele. Elevii ascultă.


temei noi şi a
obiectivelor Organitele bimembranare sun acele care posedă două membrane plasmatice : internă Explicaţia
20 şi externă.
Realizarea min Nuclelul – este prezent în toate celulele animale şi vegetale (lipseşte în celule
sensului procariote).Este prezent în fiecare celulă (exc. face eritrocitele din sînge).
Funcţia – păstrează şi transmite dela părinţi la urmaşi informaţia despre structura şi
O2 funcţiile celulei şi ale organismului integru înscrisă în molecula de ADN.
Membranele separă conţinutul nucleului de restul celulei, posedă pori nucleari şi
asigură cvonexiunea dintre citoplasmă şi nucleoplasmă.
O3 Nucleoplasma – masă gelatzinoasă care conţine: apă , proteine, substanţe minerale.
În nucleoplasmă se află cromatina care are aspect de fire lungi formate din molecule
de ADN.
Nucleolul este centrul nucleului unde areloc formarea ribozomilor.
Portofoliul
Membrana Pori
nucleară

Nucleoplasmă
O1
O2 N
O
ucleoplasm
1
O2
ă 3Nucleol
O
O1
Cromozomi

Fig. 1. Nucleul

Mitocondri – se găsesc în celulele vegetale, animale şi ciupercilor. Au forma


ovoidală sau bastonaş. Membrana externă este netedă, iar cea internă posedă nişte
pliuri care se numesc criste. Mitocondriile sînt numite „staţii energetice”
Membrana externă
Membrana
internă
Gist
e Matri
ce

Fig. 2. mitocondrie;
Plastidele – organite bimembranare prezente doar în celulele vegetale.
Cloroplastele – sunt prezente în părţile verzi ale plantei, formatedin 2 mebrane Compararea
(internă şi externă), conţinutul din mijloc se numeşte stromă. Membrana externă este
netedă iar cea internă formează o reţea de membrane numite telacoizi aranjate în
teancuri care se numesc grane.
Cromoplastele – plastidede culoare galbenă, roşie şi brună cu sistemul membranar
intern slab dezvoltat. Oferă fructelor , legumelor şi florilor culoare.
Leucoplastele – sînt plastideincolore lipsite de membrana internă şi are funcţia
dedepozitare a substanţelor derezervă: amidonul, grăsimile, proteinele.

Membrana Strom
externă a

Membrana internă

Gran
Tilacoi
ă Fig. 3. cloroplast
zi

1. Elucidează trăsătura comună a nucleului, mitocondriilor şi plastidelor.


2. Numeşte plastidele în structurile cărora are loc fotosinteză.
Problematiza
rea
3. Completează un tabel cu nume de plante de cultură ale căror seminţe conţin leucoplaste cu
9 min. amidon, leucoplaste cu grăsimi şi leucoplaste cu proteine. Evaluarea în

Feetbakul Leucoplaste cu amidon Leucoplaste cu grăsimi Leucoplaste cu glucide scris

De studiat tema 4 pag. 11


1 min.

Tema pentru
acasă