Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă la biologie

Clasa a XI-a
Modulul ,,Reproducerea în lumea vie“

Numele .............................…
Prenumele .........................…
Clasa………………………..

I.Încercuiește varianta corectă. 15 puncte


1. Ce studiază genetica:
a.celula;
b.ereditatea;
c.evoluția;
d.populaţiile.
2. Cromozomii sunt:
a. principalii purtători ai eredităţii
b. sunt organite citoplasmatice
c. sunt formaţiuni nucleare şi extranucleare
d. sunt responsabilii eredităţii nucleare şi citoplasmatice
3.Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb, rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este:
A. 1/2
B. 1/4
C. 3/4
D. 4/4
4.Un organism cu genotipul AABB:
A. Conţine un singur set de cromozomi
B. Este pur din punct de vedere genetic
C. Are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche
D. Produce patru tipuri diferite de gameţi
5.Un organism cu genotipul AaBb:
A. Conţine un singur set de cromozomi
B. Are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche
C. Produce patru tipuri diferite de gameţi
D. Este dublu homozigot
6.Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul:
A. RR
B. Rr
C. Tt
D. Rt

7.Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa:


A. Manifestă caracterul dominant
B. Manifestă caracterul recesiv
C. Pot avea genotipurile AA, Aa şi aa
D. Sunt homozigoţi
8.Genotipul este totalitatea:
A. Genelor unui organism
B. însuşirilor unui organism
C. Genelor dominante din celulă
D. Caracterelor recesive din celulă
9.Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar
cealaltă heterozigotă, rezultă plante:
A. Numai cu bob neted
B. Numai cu bob zbârcit
C. 3/4 cu bob neted şi 1/4 cu bob zbârcit
D. 50% cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit
10.Prin ereditate se înţelege:
A. Apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii
B. Moştenirea, de către descendenţi, a unor caractere corespunzătoare speciei
C. Proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei
D. Transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi
11.Prin monohibridare, în F2, rezultă organisme heterozigote în proporţie de:
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
12. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt:
A. A, B, a, b
B. Aa, Bb
C. AaB, Aab
D. AB, Ab, aB, ab
13.Formula cromozomală caracteristică pentru un spermatozoid este :
a) 2n= 46 cromozomi
b) n= 22 autozomi+ X
c) 2n = 22 + XY
d)n= 22 autozomi + Y
14.Este maladie ereditară heterozomală :
a) sindromul Turner
b) ,,Cri du Chat’’
c) hemofilia
d) albinismul

15.Câţi cromozomi au oamenii cu sindromul Down?


a) 46
b) 47
c) 48
d) 23 autozomi + XX

II.Completaţi schema propusă folosind doar următorii termeni: heterogameţi, autozomi,


homogameţi, heterozomi, XX, XY. Scrieţi aceşti termeni în locurile rezervate. (6 puncte)

Tipurile de cromozomi
1. _________________________ 2. _______________________________
oricare dintre cromozomii organismului,
care nu este un cromozom al sexului. cromozomii diferiţi , ce se deosebesc prin
formă şi informaţie genetică la reprezentanţii
diferite sexe şi care determină sexul
individului
3a. __________________ 3b. ___________________
se notează se notează
4a. __________________ 4b. ____________________
III.Subliniază termenul care nu se încadrează în grupul tematic. Pentru fiecare cuvânt
selectat, argumentează printr-o frază, decizia selectării şi decizia asocierii termenilor
biologici. 9 puncte

A B C
IAIA Albinism Hemofilie
IAI0 Polidactilie Daltonism
IBIB Brahidactilie Hipertricoză
I0I0 Coreea Hutington Polidactilie

IV.Rezolvă problema: 10 puncte


Se încrucişează un soi de prun cu fructe alungite (A), de culoare galbenă (G), fiind heterozigot
pentru ambele caractere, cu un soi de prun cu fructe rotunde (a), de culoare roşie (g).
Stabiliţi următoarele:
- genotipurile celor doi părinţi;
- tipurile de gameţi formaţi de părintele heterozigot pentru ambele caractere;
- genotipul descendenţilor din F1 care au fructe alungite şi de culoare roşie.
Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi
propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
V.Realizaţi un eseu cu tema ,,Boli genetice ,,după următorul plan : 20 puncte
-cauzele bolilor genetice (minim 3 )
-bolile cromozomiale , un exemplu şi patru manifestări
-boli genice heterozomale x-linkate recesive, trei exemple ,
-boli X linkate dominante, două exemple și câte o manifestare pentru fiecare.
-metode de profilaxie a maladiilor ereditare(minim 5)

Total 60 puncte

Barem de notare
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
60-57 56-54 53-44 43-34 32-25 24-15 14-10 9-5 4-1 0

Succes!

S-ar putea să vă placă și