Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic de lungă durată la educația tehnologică în clasa VII,VIII-- Modulul: Meșteșuguri populare, arta mărgelitului – sem.

II -18 ore-1 oră săpt.

Nr. Nr. data Unități de Unități de conținuturi Evaluare Activități de învățare și produse școlare recomandate
Or. ore competență Unități de învățare produse școlare

Unitatea I ( 5 ore ) Discuții (integ- Conversaţii/ discuţii/ observare:


1.3.Recunoaşterea rarea tradiționa- -privind apariţia şi evoluţia studiere şi analiză a
1 A 10.01.19 specificului 1. Specificul lului în context articolelor: de uz casnic şi de ritual;
meşteşugului meşteşugului contemporan;
arta mărgelitului. obiectele confec- - funcţiile utilitare; aspectul estetic;
1. Articole tradiţionale şi ționate manual-
1.4.Identificarea moderne Istoria şi parte din sistemul - articole tradiţionale în Arta mărgelitului /decorate cu
materialelor şi evoluţia meşteşugului. tehnologic de mărgele; funcţiile utilitare; aspectul estetic, motive
ustensilelor procesare a decorative; materiale specifice în Arta mărgelitului:,
specifice Obiecte de artă populară materialelor și ață, ace,croșete, etc.; mărgele (diverse după număr).
meşteşugului. în Arta mărgelitului sau producere etc) Aplicaţii practice: exerciţii de selectare şi evaluare a
garnisite cu mărgele. • calităţii mărgelelor (dimensiunea, textura, aspectul,
Varietatea materialelor şi gradul de strălucire), ace, croşete potrivite firelor.
ustensilelor utilizate în
2 B 17.01.19 Arta mărgelitului :etc. ( Plan de proiect
mărgele diverse după ( date+3 întrebări
număr); esențiale -scop) Conversaţii/ discuţii/ observare:
norme sanitar igienice şi activităţi de analiză a obiectelor din mărgele,
reguli de protecţie a desсrierea materialelоr neсesare.
3 C 24.01.19 muncii. autoevaluare după
vizionarea unei
prezentări
exerciţii de reprezentare grafică a formei, proporţiilor,
părţilor unor obiecte din mărgele;
Schiță de proiect
4 D 31.01.19 Evaluarea unității. Eseu liber Aplicaţii practice: realizarea schiţei, proiectarea
(descriere articol articolului,
proiectat)
Proiect didactic de lungă durată la educația tehnologică în clasa VII,VIII-- Modulul: Meșteșuguri populare, arta mărgelitului – sem. II -18 ore-1 oră săpt.

Unitatea II ( 4 ore )
2.1 Realizarea
elementelor de bază 2. Tehnici de
în arta mărgelitului, confecționare din Aplicaţii practice: exerciţii de selectare şi evaluare a
5 A 7.02.19 respectând normele mărgele. calităţii materialelor conform cerinţelor: elasticitate,
sanitar-igienice şi de Exerciții practice luciu, duritate;
protecţie a muncii. 2. Elemente de bază ale Însușire a tehnicii
2.2. Citirea artei mărgelitului, de confecționare Conversaţii/ discuţii/ observare: specificului tehnicilor
schemelor de de mărgelit ;scheme pentru mărgelit.
6 B 14.02.19 confecționare. • Tehnici în arta
mărgelitului. Exerciții practice. Aplicaţii practice:exerciţii de descifrare a schemelor,
Însușire a tehnicii exersarea executării elementelor de bază.
de confecționare.
7 C 21.02.19 Evaluarea unității. -ustensilelor adecvat materialelor selectate.

exersarea realizării operaţiilor tehnologice;


8 D 28.02.19 2 monstre în
tehnici diferite

Grilă de evaluare a calității


Proiect didactic de lungă durată la educația tehnologică în clasa VII,VIII-- Modulul: Meșteșuguri populare, arta mărgelitului – sem. II -18 ore-1 oră săpt.

Conversaţii/ discuţii/ observare:


9 A 14.03.19 Unitatea III ( 7 ore ) Articol început
3.1. Realizarea unui Aplicaţii practice: Realizarea unui proiect de
articol în arta 3. Realizarea unui articol confecţionare a unui artcol utillitar
mărgelitului/ decorat simplu utilitar.
10 B 21.03.19 cu
mărgele, Selectarea modelului, Articol la etapa selectarea modelului, alcătuirea schemei;
respectând alcătuirea schemei; realizării selectarea materialelor , instrumentelor necesare ;
succesiunea confecționarea articolului conform schemei;
11 C 28.03.19 operaţiilor Соnсeperea şi păstrarea în ordine şi curăţenie a materialelor şi
tehnologice оrganizarea mijlоaсelоr ustensilelor selectate;
de соnfeсţiоnare a înlăturarea lacunelor depistate în timpul lucrului;
оbieсtului utilitar. listă de verificare a lucrării practice

12 D 4.04.19 Realizarea practică a lucrări practice de confecţionare a unui obiect din


articolului proiectat mărgelele.
conform modelului.
13 E 11.04.19 Identificarea unor posibilităţi de utilizare şi decorare a
Realizarea operaţiilor de unor obiecte utilitare
finisare.

Articol gata (fără


operații de Grilă de evaluare a calității articolului
14 F 18.04.19 finisare:)

Finisarea obiectului. Articol finisat

15 G 25.04.19 Autoevaluarea
Evaluarea unității. articolului
Proiect didactic de lungă durată la educația tehnologică în clasa VII,VIII-- Modulul: Meșteșuguri populare, arta mărgelitului – sem. II -18 ore-1 oră săpt.

Unitatea IV ( 3 ore )
Conversaţii/ discuţii/ observare a: evaluarea proiectelor
4. Evaluarea şi Pezentarea prezentate de elevi, calitatea lucrului, aspectului
valorificarea articolului articolului în estetic şi decorativ al articolului.
16 A 16.05.19 4.1. Evaluarea cadrul unei
întregului Noi posibilităţi de utilizare expoziții de lucrări
proces de şi decorare a articolului. discuţii privind descrierea etapelor tehnologice utilizate
confecţionare a în activităţile practice de confecţionare.
articolului. Activităţi şi meserii Autoevaluarea
specifice realizării lucrării practice Aplicaţii practice: Oformarea unei expoziţii.
articolelor. (reflexii)
Recapitulare.Consolidare

17 B 23.05.19 Evaluare sumativă. Lucrare scrisă(test) Barem de evaluare.

18 C 30.05.19 Analiza lucrării.


Generalizare. Discuții.