Sunteți pe pagina 1din 3

Data:

Clasa: a VIII-a

Profesor: Cociug Valentina


Tipul activităţii: Mixtă

Subiectul: „Încrengătura Artropode: Clasele Arahnida şi Crustaceele”


Timp: 45 min.
Competenţa: de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare
a informaţiei referitoare la organisme, procese, fenomene biologiceşi a corelaţiei dintre ele.
Unități de competență: *Diferenţierea trăsăturilor distinctive ale încrengăturilor şi claselor de animale;
*Compararea particularităţilor structurale ale Arahnidelor şi Crustaceelor.

Obiective operaţionale:
O1 – Să explice noţiunile: Chitină, Trahee, Cuticulă, Cefalotorace, Ochi Simpli, Ochi Compuşi,Exoschelet;
O2 – Să enumere trăsăturile generale distinctive ale ARTROPODELOR;
O3 – Să redacteze corect şi creativ posterele în baza însărcinărilor propuse;
O4 – Să compare crustaceele cu arahnidele;

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: Conversaţie Euristică, Lucru în grup, Problematizarea, Mîna oarbă, GraficulT, Test
grilă,lucru cu fişele.
b) Mijloace didactice: Tehnologii Informaţionale Moderne, Fişe de lucru, Postere,Manualul.
c) Forme de organizare: Individual, În grup, Frontal.

Evenimentele O Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode


lecţiei şi
procedee
Ghicitoare
EVOCARE 1.Totdeauna sunt acasa 1. Melcul Elevii
răspund
Captarea Totdeauna sunt acasa la
atentiei si de ploaie nu imi pasa… ghicitoril
Merg incet, dar chibzuit: e propuse
Pe-unde merg las drum albit.
Am si coarne,
si le fac
Lungi sau scurte
Dupa plac.
**Prezentarea filmului plus
**Iar acuma vom viziona un film didactic pe comentarea şi descrierea
structurii melcului. TIM
care il veti comenta
Fişa1:
**3 elevi primesc cite o fişă şi răspund la 1.Descrie structur corpului
întrebările propuse; la moluşte Lucru la
(Mantaua,cochilia,piciorul) posturi
**Clasa rezolvă testul A sau F propus: 2.Sistemul respirator al
moluştelor. Fişe
1. Sistemul nervos la vermii inelati este de Fişa2:
tip difuz.(F) 1.Funcţia de nutriţie a
2. Copul vermilor inelaţi este împărţit în moluştelor.
metamere(A) 2.Sistemul excretor şi
3. Melcii au sistem excretor constituit din circulator.
metanifridii (F) Fişa3:
4. Bivalvele reprezintă moluşte lipsite de cap 1.Descrie funcţia de relaţie a
cu cochilie format din două valve moluştelor(Sistemul nervos,
organele de simţ).
simetrice(A)
2.Funcţia de reproducere.
5. Sistemul circulator de tip deschis(A)
6. Melcii respiră prin piele(F)
**Clasa rezolvă testul
7. Sistemul Nervos la moluşte este de tip propus
difuz(F) Sînt evaluaţi3-4 elevi oral.
8. Gasteropodele sunt organism
hermaphrodite,iar bivalvele şi cefalopodele
sunt unisexuate(A)
9. Mantaua reprezintă membrana care **Elevii notează tema nouă
REALIZAREA protejează corpul(A) în caiet
SENSULUI 10.Melcii au inimă bicameral(A)
**Elevi asscultă şi privesc
** Anunţarea temei şi a obiectivelor cu mare atenţie făcînd
propuse. însemnări în caiete.

**structura corpului artropodelor (cuvîntul


profesorului)
**Prezentarea părţilor corpului la crustacee
şi arahnide cu TIM
**Prezentarea însărcinărilor pentru studierea
temelor **Elevii lucrează în grup şi
îndeplinesc postere în baza
însărcinărilor propuse.
Grupu I: Funcţia de relaţie (8-10 min) Lucru în
1.Tipul Sistemului Nervos grup
2.Organele de simţ prezente şi definirea
noţiunilor:Ochi simpli şi compuşi la
artropode şi Aparatul locomotor
3.Funcţia de reproducere.

Grupul II:Funcţia de nutriţie


1.Organele sistemului digestive
2.Sistemul circulator şi organelle sistemului
respirator.
3.Sistemul excretor,organelle care participă
la excreţie.

Grupul III: Clasa crustaceelor


1.Speciile crustaceelor şi importanţa lor.
2.Constiuţia corpului la crustacee şi rolul
membrelor crustaceelor.
3.Racul-de-rîu. Caracteristici.

Grupul IV:Clasa arahnidelor


1.Specii ale arahnidelor şi rolul lor în natură
şi în viaţa omului.
2.Segmentele corpului şi nr.membrelor.
3.Modul de nutriţie a arahnidelor şi
importanţa pînzei în procesul de nutriţie. **Care este rolul pînzei de
păiangen în Viaţa
**Prezentarea imaginilor a diferitor specii de arahnidelor???
crustacee şi arahnide TIM
**Prezentarea filmului despre construcţia
pînzei de păiangen. **Crustacee – respiră prin
branhii; Excreţia are loc
REFLECŢIE **Comparaţi funcţiile de nutriţie la crustacee pringlande verzi;Sistem GraficulT
şi arahnide circulator deschis;Este
omnivor.

TEHNICA “MÎNA OARBĂ” Arahnide- respiră prin trahee


sau plămîni; Excreţia are loc
1.EXPLICĂ de ce păiangenul,scorpionul prin tuburile lui Malpighi;
este numit prădător? Sistem Circulator
deschis;Este prădător.
2.DESCRIE rolul exoscheletului pentru
arahnide.

3.COMPARĂ sistemul excretor al Elevii pe rînd aleg cîte o


arahnidelor însărcinare şi răspund
corect.
4.DEFINEŞTE noţiunile: Cuticulă,
Cefalotorace.

**Evaluarea obiectivelor

EXTINDERE ** de studiat subiectul lecţiei


Ex.2(pag 98)- elevii au de adus informaţie
despre reprezentanţii artropodelor din
Republica Moldova.

** Notarea elevilor
Comentarea notelor