Sunteți pe pagina 1din 10

Acte normative

1.Codul Educației al Republicii Moldova


2.Programul de dezvoltare a educației
inclusive în Republica Moldova pentru anii
2011-2020
3.Metodologia cu privire la activitatea
Centrului de Resurse
4.Fișa postului responsabilului CREI
5.Alte acte normative în educația incluzivă
Planuri de
activitate
(anual, lunar)
Orarul de
lucru
Baza de date a
beneficiarilor
CREI
Registru de
evidență a
beneficiarilor
Registru de
referire a
copiilor către
SAP
Acte organizațional-metodice

1. Planuri de activitate (anual, lunar)


2. Orarul de lucru
3. Baza de date a beneficiarilor CREI
4. Registru de evidență a beneficiarilor
5. Registru de referire a copiilor către SAP
6. Registru de frecvență zilnică a copiilor
asistați în CREI
7. Registru de procese-verbale
Registru de
frecvență
zilnică a
copiilor asistați
în CREI
Registru de
procese-
verbale
Reregistrul mobilierului
și a literaturii
din cadrul CREI