Sunteți pe pagina 1din 2

Planificarea calendaristică a comisiei metodice a claselor gimnaziale pentru anul de studii

2018-2019
Nr. Conținuturi Termen de realizare Responsabil Forma de realizare
d/o

1. Constituirea comisiei metodice. August Director ajunct pentru Ședință organizatorică


1 2. Trasarea obiectivelor pentru anul 2019- activitatea educațională
2020. Membrii comisiei metodice

1. Prima oră de diriginție „Ion Druță„. Septembrie Director ajunct pentru Ore de diriginție
2 2. Planificarea activităților pentru anul 2018- activitatea educațională Activitate extrașcolară
2019 Membrii comisiei metodice
3. Discutarea macroproiectării la disciplina
Dezvoltarea personală.
1. Ziua autoconducerii Octombrie Director ajunct pentru Ziua autoconducerii.
3 2. Sărbătoarea„Toamna de aur„. activitatea educațională Iarmaroc.
3. SAPT „Adolescenții și relațiile sociale” Membrii comisiei metodice Masa rotundă
Consiliu școlar

4 1. Lunarul sănătății. Noiembrie Diriginții Activități extracurriculare


2. Oră publică cu diriginții cl- V-a„ ” Seminar teoretico-practic
3. Comunicare„ O cale spre o comunicare cu Concurs
adolescenții ”.
4. Balul Boboceilor
5 1. Sărbătoarea tradițională de iarnă Decembrie Director ajunct pentru Matineu
2. Raportul comisiei metodice pentru activitatea educațională Ședință de totalizare
semestrul I a anului 2018-2019 Membrii comisiei metodice

6 1. Ziua internațională pentru non-violență Ianuarie Director ajunct pentru Masă rotundă
Ore de dirigenție activitatea educațională Metoda-Firul de nisip
Membrii comisiei metodice
Diriginții
7 1. Dragobetele Februarie Consiliu școlar Concurs
2. Oră publică clasa a VIII-a Director ajunct pentru Seminar teoretico-practic
activitatea educațională
Membrii comisiei metodice
Mîndru Vasilisa
8 1. Deschiderea bilunarului ecologic Martie Activități extracurriculare
2. Ziua mondială a apei Training
3. Comunicare„ ”.

9 1. Ziua Drapelului Aprilie Consiliu școlar Careu solemn


2. Totalul bilunarului ecologic Director ajunct pentru Ședința de totalizare
activitatea educațională
Membrii comisiei metodice

10 1. Ziua Europei. Mai Consiliu școlar Careu solemn


2. Raport de activitate anual 2018-2019 Director ajunct pentru Ședința de totalizare
activitatea educațională
Membrii comisiei metodice
Cociug Valentina
Șeful comisiei metodice:Cociug Valentina/____________________________