Sunteți pe pagina 1din 3

Numele ...................................... Localitatea.................................................

Notă: 4p din oficiu

TEST DE EVALUARE LA BIOLOGIE CLASA A V-A


ANIMALE VERTEBRATE

Cerință Punctaj
1. Citește cu atenție textul de mai jos 1p
Animale vertebrate – au schelet intern osos sau cartilaginos, cu coloană vertebrală. Peștii
trăiesc toată viața în apă, respiră prin branhii, corp acoperit cu piele și solzi, au înotătoare pentru
deplasare. Amfibienii trăiesc în apă și pe uscat (ambele medii), respirația în stadiu tânăr – prin
branhii, adulții – prin plămâni și piele subțire și umedă. Reptilele au corp acoperit cu piele groasă cu
solzi sudați, unele specii năpârlesc (își schimbă pielea pe măsură ce cresc), au 4 membre scurte sau
deloc. Păsările corpul acoperit cu piele cu pene și puf, au 4 membre: două aripi și două picioare,
trăiesc pe uscat, s-au adaptat la zbor, unele se hrănesc în apă, respiră prin plămâni conectați la saci
aerieni. Mamiferele nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte produs de glandele mamare, puii sunt
îngrijiți de către adulți, corpul acoperit cu piele cu păr și (blană), la unele doar cu piele, au 4
membre/înotătoare (la speciile acvatice).
Scrie pe foaia de test, ÎN ENUNȚURI, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu
privire la textul dat.
a) Menționează denumirea animalelor care au coloană vertebrală.. 0,2p
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................................
b) Enumeră grupele de animale care au coloană vertebrală. 0,2p
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...............................
c) Prezintă în câteva rânduri grupa de animale vertebrate care trăiesc doar în apă, cu secvențe
sugestive din text. 0,2p
…………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………..............................
......................................................................................................................................................................
d) Precizează modul se respirație la păsări. 0,2p
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
e) Explică de ce mamiferele acvatice se pot deplasa în apă. 0,2p
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Asociază corect noțiunile din cele două coloane. Scrie litera corespunzătoare în spațiul 0,5p
punctat din dreptul fiecărei cifre a coloanei A.
A. Grupe de viețuitoare B. Caracteristicile lor
1. .............Pești a) Au oase pline cu aer
2. .............Amfibieni b) Nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte
3. .............Reptile c) Respiră prin piele și plămâni

1
4. .............Păsări d) Au linie laterală
5. .............Mamifere e) Au picioare scurte situate lateral sau lipsesc
4. Precizează o adaptare: 1p
a) La valori scăzute ale temperaturii mediului, pentru o grupă de vertebrate
....................................................................................................................................................................
b) La modul de deplasare a păstrăvului în mediul său de viață
.....................................................................................................................................................................
c) La modul de respirație a amfibienilor
....................................................................................................................................................................

5. Alege răspunsul corect 1p


A. Nu face parte din reptile: B. Respiră prin branhii:
a. salamandra a. broasca de lac
b. crocodilul b. crocodilul
c. țestoasele c. rechinul
d. șopârla d. delfinul
C. Șarpele poate înghiți prada întreagă D. Pisica, la fel ca şi şoarecele, prezintă:
deoarece: a. carnasiere pentru sfărâmarea oaselor
a. stomacul poate lipsi; b. canini pentru sfâşiat prada
b. are stomac musculos; c. incisivi cu creştere continuă
c. prezintă cloacă; d. temperatura corpului constantă.
d. nu are stern.
6. Observă imaginile de mai jos , recunoaște și asociază cu reprezentantul corespunzător 0,5p
( agățătoare, înotătoare, scurmătoare, răpitoare)

7. Elevii știu că peștii trăiesc exclusiv în mediul acvatic, iar reptilele de deplasează prin târâre. 1p
Scrie un argument în favoarea uneia dintre aceste două caracteristici ale acestor vertebrate.

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

8. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 1p


Afirmația corectă referitoare la animalele vertebrate este următoarea:
a) broasca respiră prin plămâni
b) mamiferele inferioare nasc pui incompleți dezvoltați sau fac ouă
c) cărăbuşul de mai are patru aripi membranoase
d) șerpii au temperatura corpului constantă

2
3

S-ar putea să vă placă și