Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume ...................................

Clasa.........................................................

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte.


Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timp de lucru - 40 minute

Partea I ......................................................................................................................... 45 p.

1. Asociază corect și elimină ceea ce este în plus ....................................................................... 5 p.

.......1. Celenterate a. racul de râu


.......2. Reptile b. meduza
.......3. Amfibieni c. lipitoarea
.......4. Moluște d. broasca țestoasă
.......5. Viermi e. broasca de lac
f. caracatița

2. Notează A (adevărat) sau F (fals) în dreptul afirmațiilor de mai jos ................................. 5 p.

Unele bacterii și ciuperci microscopice trăiesc în sol.


Lichenul renului crește în zona de savană.
Peștii au forma corpului hidrodinamică.
Amfibienii trăiesc în două medii de viață.
Păsările au temperatura corpului variabilă.

3. Scrie sub fiecare imagine importanța organismelor reprezentate ..................................... 10 p.

........................................ ......................................... ......................................

..................................... ....................................
4. Completează spațiile punctate.................................................................................................10 p.

Coniferele au forma frunzelor................. și sunt acoperite cu un strat de ceară pentru .................


Înmulțirea mușchiului de pământ depinde de prezența .......................
Peștii din adâncurile apelor au corpul............................... pentru a rezista la ..............................
Grupele de animale cu temperatura corpului constantă sunt .................... și .........................
Balena este un mamifer deoarece …….....….....…....….. pe care ………..............…………
Plantele utile omului se pot clasifica în plante ..............................................................

5. Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri..........................................................10 p.

....................................................................................................? Penaj format din pene, fulgi și puf.


....................................................................................................? Țânțarii, muștele și căpușele.
....................................................................................................? Tenia și limbricul.
....................................................................................................? Depozitarea gunoiului în locuri speciale.
....................................................................................................? Înfrumusețează locurile unde trăiesc.

6. Găsește un titlu pentru imaginea de mai jos..........................................................................5 pct.

................................................................

Partea a II- a ................................................................................................................45 p.

1. Completează imaginea cu trei etape din dezvoltarea acestui animal și dă-i un titlu .........15 p.

.................................................................................
2. Completează tabelul ,,Stil de viață sănătos!” ...................................................................... 15 p.

Grupă de plante Exemple de plante Importanța în viața


folositoare omului omului

3. Redă pe scurt importanța implicării omului în activitățile ecologice. Folosește imaginile și


urmărește planul de mai jos ........................................................................................................
15 p.

- cauzele poluării
- măsuri de reducere a poluării
- numește o activitate ecologică la care ai participat
Barem de notare și corectare

Partea I ........................................................................................................................ 45 p.

1. Asocierea corectă a grupelor de animale 5 p (1px5=5p)


2. Notarea corectă cu A (adevărat) sau F (fals) în dreptul afirmațiilor 5p (1px5=5p)
3. Scrierea corectă sub fiecare imagine a importanței organismelor reprezentate10p(2px5=
10p)
4. Completarea corectă a spațiilor punctate (1x10p=10p)
5. Formularea corectă a unor întrebări pentru răspunsurile date 10 p (2px5= 10p)
6. Scrierea unui titlu pentru imaginea dată 5 p

Partea a II-a ................................................................................................................ 45 p.

1. Compleatrea imaginii cu trei etape din dezvoltarea acestui animal și formularea unui
titlu 15 p
2. Completarea tabelului 15 p
3. Redarea pe scurt a importanței implicării omului în activitățile ecologice folosind
imaginile și urmărind planul dat 15 p

Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și