Sunteți pe pagina 1din 6

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA:

EXAMEN PENTRU INCHEIEREA SITUATIEI SCOLAre Sesiunea IULIE 2019

Proba scrisa la BIOLOGIE Clasa a VII a

VARIANTA NR. 1

I. Coloana B cuprinde sisteme de organe, iar coloana A organe carora le apartin. Scrieti in
spatiul liber din dreptul fiecarei cifre din coloana B, litera corespunzatoare din coloana A.
10 puncte
A B

–– 1. sistem excretor a) encefal

–– 2. sistem nervos b) femur

–– 3. sistem reproducător c) faringe

–– 4. sistem osos d) ureter

e) uter

II. Citiţi cu atenţie, afirmaţiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 4. Dacă apreciaţi


că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.
Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei,
litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.
10 puncte
–– 2. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a rinichiului.

–– 3. Timpanul separă urechea medie de urechea internă.

–– 4. Sângele este o formă de ţesut conjunctiv.

–– 5. Produsul final al digestiei proteinelor este glucoza .

III. Pentru exerciţiile urmatoare, încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

4×5=20 puncte

Esofagul participă la realizarea funcţiei de:

a) circulaţie

b) digestie

c) excreţie

d) respiraţie
Fracturile sunt întâlnite la sistemul: Nu face parte din tunicile globului ocular:

a) circulator a) sclerotica

b) digestiv b) cristalinul

c) excretor c) coroida

d) osos d) retina

Stomacul participă la realizarea funcţiei de: Gazele respiratorii sunt transportate în organism
cu ajutorul:
a) circulaţie
a) hematiilor
b) digestie
b) leucocitelor
c) excreţie
c) limfocitelor
d) respiraţie
d) trombocitelor
.
IV Organismul uman este alcatuit din aparate si sisteme specializate pentru
indeplinirea unor functii.
a. Enumerati componentele sistemului excretor 6 puncte
b. Formulati o concluzie in legatura cu relatia dintre sistemul excretor si factorii de risc 5 Puncte
c. Enumerati 3 boli ale sistemului excretor 6 puncte
d. Explicati motivul pentru care este bine sa nu consumam sare si condimente in exces 5 puncte

V. Dezvoltarea armonioasa a organismului este esentiala pentru toate celelalte activitati.


a) Enumerati patru factori care sunt implicati in procesul de crestere si dezvoltare al
organismului. 6 puncte
b) Ce este tensiunea arteriala? ; care sunt valorile normale? ; cand vorbim de hipertensiune (
valori ) si care sunt factorii favorizanti? 12puncte
c) Enumerate alte doua boli ale sistemului cardio-vascular si stabiliti cate o cauza pentru
fiecare 10 puncte

Din oficiu se acordă 10 puncte.


Timp de lucru 90 min.
NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA:

EXAMEN PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE Sesiunea IULIE 2019

Proba scrisa la BIOLOGIE Clasa a VIII a

VARIANTA NR. 1

I. Completați spațiile punctuate cu noțiunile corecte:

1. Biotopul reprezină totalitatea fatorilor……………………iar biocenoza totalitatea


factorilor………………....

2. Ecosistemul este …………………structurală și …………………………dintre biotope si


biocenoza sa.

3. Dupa mediul de viață ecosistemele pot fi………………………..și ……………………………

II. Răspundeti scurt la cerințe:

1.Definiți lanțurile trofice.

2. Clasificati lanturile trofice.

3. Construiti un lant trofic format din 4 verigi în care omul sa fie ultima verigă.

III. Citiți cu atenție enuntul.Daca este adevărat notati in dreptul lui A iar daca este fals notati
F.Modificati apoi enuntul fals astfel incat acesta sa devina adevarat.

1.Plantele care traiesc in zone sarace in apă au frunze mari,epidermă subțire, fără cuticulă.

2.Animalele vertebrate precum amfibienii au pielea groasa si slab vascularizată iar respiratia se
face în apă prin plămâni.

3.Animalele care traiesc în desert au glande sudoripare reduse sau absente și utilizează apa care
provine din grăsimea oxidata care se află in cocoasa.
NUMELE ȘI PRENUMELE
DATA:
EXAMEN PENTRU INCHEIEREA SITUATIEI SCOLAre Sesiunea IULIE 2019
Proba scrisa la BIOLOGIE Clasa a VII a
VARIANTA NR. 2
I. Coloana B cuprinde sisteme de organe, iar coloana A organe carora le apartin. Scrieti
in spatiul liber din dreptul fiecarei cifre din coloana B, litera corespunzatoare din coloana
A. 10 puncte
A B

–– 1. sistem respirator a) vena cavă superioara

–– 2. sistem digestiv b) claviculă

–– 3. sistem circulator c) pancreas

–– 4. sistem osos d) ureter

alveola pulmonară

II. Citiţi cu atenţie, afirmaţiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 4. Dacă apreciaţi


că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.
Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei,
litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.
10 puncte
–– 2. În timpul inspiratiei muschii respiratori se contracta.

–– 3. Receptorii pentru auz sunt situati in urechea mijocie.

–– 4. Sângele este o formă de ţesut conjunctiv.

–– 5. Produsii final al digestiei glucidelor sunt aminoacizii .

III. Pentru exerciţiile urmatoare, încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este
corectă o singură variantă de răspuns.

Scoarta cerebrala participă la realizarea funcţiei de:

a) circulaţie

b) digestie

c) excreţie

d) relație

Nu face parte din mediile transparente ale globului ocular:


a) sclerotica

b) cristalinul

c) umoarea apoasa

d) corneea

Au rol in coagularea sangelui

a)hematiile

b)leucocitele

c)trombocitele

d)limfocitele

Sunt cai de eliminare a urinei cu exceptia:

a)vezica urinara

b)pelvisul renal

c)uterul

d)ureterul

IV Organismul uman este alcatuit din aparate si sisteme specializate pentru


indeplinirea unor functii.
a. Enumerati componentele sistemului nervos central 6 puncte
b.Precizati cele trei procese prin care se formeaza urina 5 puncte
c. Enumerati 3 boli ale sistemului circulator 6 puncte
d. Explicati modificarile suferite de plamani si cutia toracica in expiratie 5 puncte

V. Dezvoltarea armonioasa a organismului este esentiala pentru toate celelalte


activitati.
a) Enumerati 2 hormoni implicate in procesul de crestere si dezvoltare a orgasnismului
și o alta actiune a acestora in organism 6 puncte
b) Precizati care sunt componmentele arcxului reflex si dati cate doua exemple de
relexe neconditionate si conditionate
12 puncte
c) Enumerate alte doua boli ale sistemului respirator si stabiliti cate o cauza pentru
fiecare 10 puncte

Din oficiu se acordă 10 puncte. Timp de lucru 90 min.

S-ar putea să vă placă și