Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect didactic

Unitatea de invatamant: : Şcoala, Gimnaziala “Prof. Vasile Gherasim” Tibucani


Profesor:: Stefan Ana Maria
Clasa. a VI-a
Unitatea de invatare: Functiile de nutritie
Lecţia: Hranirea la plante - Fotosinteza
Tipul şi varianta de lecţie.: lectie de formare de priceperi şi deprinderi practice – varianta
bazată pe experienţe de laborator.
Locul de desfasurare: sala de clasa
Competenţe generale: 
C1. Receptarea informatiilor despre lumea vie.
C2. Explorarea sistemelor biologice.
C3. Utilizarea si construirea de modele si algoritmi in scopul demonstrarii
principiilor lumii vii.
Competenţe specifice:
1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si functiilor organelor si sitemelor de
organe.
1.2 Utilizarea metodelor si mijloacelor adecvate studierii organismului uman.
2.2 Realizarea activitatilor experimentale si interpretarea rezultatelor.
3.1 Reprezentarea structurii si functiiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1 Utilizarea corecta a terminologiei specific biologiei in diferite situatii de
comunicare.
Competente derivate : la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :
C 1 Sa defineasca procesul de fotosinteza
C 2 Sa demonstreze procesul de fotosinteza prin tehnici de laborator
C 3 Sa identifice factorii care influenteaza fotosinteza
C4 Sa argumenteze importanta fotosintezei
Valori si atitudini vizate:
Interes pentru realizarile si descoperirile din domeniul stiintelor.
Dezvoltarea curiozitatii pentru orice forma de viata.
Cultivarea receptivitatii pentru aplicarea cunostintelor de biologie in viata cotidiana
Strategia: euristica – experimentul de investigare.
Metode didactice:
Conversatia euristica
Explicatia
Observatia
Experimentul de laborator
Demonstratia
ProblematizareaComparatia
Instrumente de evaluare: observarea sistematica a elevilor, evaluare frontala, analiza
raspunsurilor date.Forme de evaluare a activitatii: frontala, pe grupe.
Resurse
a. Umane – 14 de elevi
b. Temporale: 50 minute
c. materiale: - oficiale: - programa scolara
- alte resurse:
 Pentru toata clasa: frunză de muşcată
colecţie de frunze presate , simple şi compuse
cele 2 ghivece cu plăntuţe de fasole
cele 2 ghivece cu flori: una plantata în pamant din
grădina, cealaltă în pământ amestecat cu gunoi
 Pentru grupele de elevi: Fise de activitate
pipete
eprubete
plante de ciuma-apei
bec electric
tub de sticla subtire
bisturiu
solutie de iod
pahar Erlenmeyer mare
cristalizator
resou
Ghiveci cu planta cu frunza acoperita cu staniol
palnie cu teava scurta
chibrite
apă
apă fiartă şi răcită
alcool - spirt
 Pentru fiecare elev: Fisele cu schiţa lecţiei
Fişă cu întrebări şi teme
Bibliografia
 Floarea Dobran, 2004, Biologie, clasa a V-a, Editura
Teora.
 Gheţe, M., Grosu, M., 2005, Activităţi practice de
biologie pentru gimnaziu, E.D.P., Bucureşti.
 Lazăr, V., Nicolae, M., 2007, Lecţia – forma de
bază a organizării procesului de predare-învăţare-evaluare la disciplina Biologie, Edit.
Arves, Craiova;
 Programa scolara
II. DESFASURAREA LECTIEI
Etapele lectiei Continuturi Comp Activitatea Activitatea Evaluarea
der profesorului elevilor

1. Moment Se creaza climatul Elevii se


organizatoric : favorabil începerii orei mobilizează
de biologie si pregateste pentru începerea
materialul didactic. orei şi ascultă cu
Profesorul face prezenţa atenţie îndrumările
şi notează absenţii ( in şi indicaţiile date
cazul in care există). de profesor pentru
Organizeaza materialele. lecţia ce va urma
2.Reactualizare Notiuni si Prin chestionare orala Frontala
a cunoştinţelor concepte Cheama un elev in fata Identifica partile
insusite in clasei care va identifica componente ale
lectia partile componente ale frunzei
anterioara: unei frunze de muscata
Frunza-alca- -Din ce sunt alcatuite -Nervurile sunt
tuire externă nervurile? alcatuite din vase
lemnoase si
liberiene
-Ce rol are teaca? -teaca tine frunza
pe tulpina
Arata elevilor mai multe Identifica frunzele
frunze presate si le cere simple si compuse
sa spuna ce tip de frunze
sunt.
3.Evocare Solicită elevilor să Identifica
observe materialul de pe materialele de pe
masa de lucru şi le cere masa de lucru
să identifice aceste
materiale.
Anunta noua tema Sunt atenti
Prezinte conceptele Noteaza titlul
operationale lectiei in caiete
Noteaza titlul lectiei pe
tabla
Expune importanta noii
teme
4. Dobandirea Fotosinteza C1 Imparte clasa in 4 grupe
de noi C2  Prima grupa Elevii primei
cunostinte E3 primeste fisa de grupe citesc Observarea
activitate sarcinile de lucru sistematica a
Anexa 1 si are si le rezolva elevilor
ca sarcină să
evidenţieze
fotosinteza prin -sectioneaza
producerea de ramura de ciuma
oxigen apei si o introduc
Secţionaţi oblic o intr-o eprubeta cu Analiza
ramură de ciuma – partea sectionata raspunsurilor
apelor şi introduceţi-o in sus date
cu vârful în jos într-o -pun eprubeta la
eprubetă cu apă. Puneţi lumina becului
eprubeta la lumina unui electric. Observarea
bec electric. Ce aţi Observa ca prin sistematica a
observat? partea sectionata elevilor
se elimina Pe grupe
basicute de gaz
-Număraţi bulele de Numara bulele de
oxigen eliberate într-un gaz eliminate intr-
minut în trei situaţii: la un minut la lumina
lumina becului electric, becului de electric, Analiza
la lumina naturală si la lumina naturală raspunsurilor
apoi la întuneric(punând si apoi la date
în faţa eprubetei un întuneric(punând
carton) şi treceţi în faţa eprubetei
rezultatul în tabelul din un carton) şi trec
fisa de lucru. rezultatul în
tabelul din fisa de
lucru.
Ce concluzie La lumina
desprindeti? puternica numarul
bulelor de gaz este
mai mare
 A doua grupa
lucreaza la al Executa sarcinile
doilea din fisa de lucru Observarea
experiment sistematica a
Anexa 2 de elevilor
punere in Pe grupe
evidenta a
oxigenului.
- pentru a ne
încredinţa că
gazul eliminat
este oxigenul
puneţi pe
fundul unui
vas de sticlă
plin cu apă
câteva ramuri
de ciuma apei
şi două
bucăţele de
lemn.
-acoperiţi
aceste ramuri
cu o pâlnie
mare de sticlă
cu ţeavă
scurtă, care să
nu iasă afară
din apă pe care
Din planta ies
o aşezaţi pe numeroase
cele două basicute de gaz Analiza
bucăţele de care se ridica prin raspunsurilor
lemn. Apa palnie , in date
trebuie să eprubeta, din care
acopere cauza apa din ea
complet pâlnia scade mereu
.
-umpleţi apoi o
eprubetă cu
apă, o astupaţi
cu degetul
mare , o Betisorul va arde Analiza
întoarceţi cu cu flacara. raspunsurilor
gura în jos şi o Gazul din date
aşezaţi pe eprubeta este
gâtul pâlniei ca oxigen
în figura de Planta nu mai
mai jos. elimina oxigen
-expuneţi In lipsa luminii Observarea
planta la planta nu face sistematica a
fotosinteza elevilor
lumina unui
Executa sarcinile
bec electric din fisa de lucru
Ce observati?

Analiza
raspunsurilor
-ridicaţi date
eprubeta din Planta nu mai
apă, astupând- elimina bule de
o cu degetul şi gaz
introduceţi în Deoarece apa
interiorul ei un fiarta si racita nu
chibrit aprins , mai contine dioxid Observarea
fără flacară de carbon sistematica a
-Ce constataţi? elevilor
Din aer
-Concluzie
-lăsaţi vasul cu planta Elevii grupei
la întuneric. Ce citesc sarcinile de
observaţi? lucru si le rezolva
-Ce dovedeşte
aceasta?
A treia grupa va
realiza acelasi
experiment Anexa 3 Analiza
raspunsurilor
ca si grupa a doua
date
doar ca in loc de apa
obisnuita vor folosi Frunza este
apa fiarta si racita decolorata pe
-expuneţi portiunea unde a
planta la fost acoperita cu
lumina unui staniol
bec electric
-Ce constataţi?
-De ce nu se mai
elimină oxigen? Frunza s-a
decolorat deoarece
-De unde ia ciuma
clorofila din
apelor dioxidul de frunza s-a dizolvat
carbon? in alcool
A patra grupa Anexa 4
primeste fisa de Partea din frunza
activitate si au ca care nu a fost
sarcină să evidenţieze acoperita cu
amidonul format prin staniol se
fotosinteza coloreaza in
-luaţi ghiveciul cu albastru, restul
muşcata ţinută 5-6 zile frunzei ramane Analiza
la întuneric şi căreia i- necolorata raspunsurilor
a fost acoperita o Fotosinteza date
porţiune din frunză cu
o bucata de staniol Nu
C3 apoi a mai fost ţinută
E1 câteva zile la lumină
Nu
-luaţi staniolul
de pe frunză. Ce In albastru
observaţi?
-detaşaţi Iau fisele cu Analiza
frunza , puneţi schema lectiei, raspunsurilor
vasul cu alcool raspund la itemi, date
la fiert, până explica procesul
când se de fotosinteza.
decolorează.
Explicaţi de ce
s-a decolorat
frunza

-puneti apoi frunza Lumina


decolorată în soluţie La lumina
de iod puternica
Ce observaţi? fotosinteza a fost Analiza
mai intensa, la raspunsurilor
lumina mai date
slaba(lumina
naturala)
Deci in partea fotosinteza a fost
acoperita cu staniol nu mai putin intensa,
a avut loc…. iar la intuneric nu
Nemaiavand loc a mai avut loc.
fotosinteza s-a mai
format amidon?
Neavand loc
fotosinteza s-a mai Analiza
format amidonul? Plantele tinute la raspunsurilor
Cum se coloreaza lumina sunt bine date
dezvoltate, cele
amidonul cu solutia de
tinute la 5 zile la
iod? intuneric sunt mai
Cere elevilor sa ia fisa
ofilite
cu schita lectiei si
Analiza
impreuna completeaza
raspunsurilor
definitia fotosintezei si
A crescut date
explica procesul de
Temperatura
fotosinteza pe baza
schemei fotosintezei.
Vom deduce in
La temperaturi Analiza
continuare factorii care
mai ridicate raspunsurilor
influenteaza procesul de
date
fotosinteza. Adreseaza o
intrebare membrilor
grupei I : In cazul
experimentului vostru
care factor a influentat
Cultura irigata
procesul de fotosinteza?
Pentru ca are
Explicati
necesarul de apa
Pentru a-si prepara
hrana Analiza
Apa raspunsurilor
date

Priviti cele 2 ghivece cu


plantute de fasole. Dupa
rasarire primul ghiveci a
Planta care a fost
fost tinut la lumina, al
plantata in
doilea 5 zile la intuneric
C4 pamantul Analiza
Apoi a fost expus la
E2 amestecat cu raspunsurilor
lumina Ce observati?
gunoi are frunze date
mai mari iar
cealalta are frunze
mai mici
Tinand becul electric pe Planta din
vasul in care se afla ghiveciul cu
ciuma apelor ce s-a pamant amestecat
intamplat cu cu gunoi are mai
temperatura mediului? multe substante
Deci care este cel de-al minerale , deci s-a
doilea factor care dezvoltat mai bine
influenteaza fotosinteza? Substantele
Cand este fotosinteza minerale din sol
mai intensa? Raspund la
intrebari si
Fotosinteza incepe la 0 completeaza schita
C , creste pana la 25-35 lectiei din fisa
Cdupa care scade repede -asigura oxigenul
si inceteaza la 45-52 C Oxigenul
Sa analizam urmatoarea
situatie: e seceta si avem
doua culturi: una este
irigata, cealalta nu. Care La respiratie
dintre culturi va fi mai
frumoasa? De ce? Nu

Si la ce e necesara apa? Dioxidul de


Care este cel de-al carbon
treilea factor care
influenteaza fotosinteza?
Priviti cele doua Prin fotosinteza se
ghivece: in primul consuma dioxidul
ghiveci planta a fost de carbon
plantata in pamant
amaestecat cu gunoi, in Nu, pentru ca nu
cel de-al doilea ghiveci ar fi cine sa ne
planta a fost plantata furnizeze oxigenul
intr-un ghiveci cu Substante organice
pamant din gradina. Ce
diferente exista intre Mentine cantitatea
ele? de oxigen,
consuma dioxidul
de carbon si sursa
de substante
organice.
Explicati

Care este cel de-al


treilea factor care
influenteaza
fotosinteaza?
Impreuna cu elevii
completeaza schita
lectiei din fisa.

Ce importanta credeti ca
are fotosinteza? Ce gaz
se elimina prin
fotosinteza?
Bazandu-va pe
cunostintele dobandite
la educatie pentru
sanatate va rog sa-mi
spuneti -la ce este folosit
oxigenul?
Am putea trai in absenta
oxigenului?
Priviti schema
fotosintezei, ce gaz din
aer se consuma in
prosesul de fotosinteza?
Care e rolul fotosintezei
in acest caz?

Stiati ca un hectar de
padure elibereaza la
fiecare ora 360 kg de
oxigen si consuma in
acelasi timp 400 kg de
dioxid de carbon din
aer? Am putea trai in
absenta plantelor? De
ce?

Ce se formeaza in urma
procesului de
fotosinteza inafara
oxigenului?
In concluzie care e rolul
fotosintezei?

5. Stimularea Inventariaza principalele Ofera raspunsuri Frontal


performantei informatii si observatii
cerand elevilor sa dea
raspunsuri rapide, clare,
concise.
6. Asigurarea Fixeaza notiunile cu Raspund la Frontal
retentiei si ajutorul fisei de evaluare intrebari
transferului Anexa 6
7. Evaluarea Apreciaza modul de
desfasurare a lectiei.
Noteaza elevii care au
dat raspunsuri ce
necesita gandirea logica.
Imparte fisa cu intreari
si teme pentru acasa
Anexa 7
Anexa 1

FOTOSINTEZA

Experimentul 1 - Tehnici de evidenţiere a oxigenului eliminat prin fotosinteză

Materiale necesare: -eprubetă


-apă de la robinet
-ramură de ciuma apei
-bisturiu sau cuţit
-bec electric
-carton sau carte
-tub subţire

Sarcini de lucru:
-într-o eprubetă cu apă cufundaţi o ramură de ciuma apei cu partea tăiată oblic a
ramurii în sus;
-apropiaţi eprubeta de un bec electric aprins şi aşteptaţi câteva minute
- Ce observaţi?

-Număraţi bulele de oxigen eliberate într-un minut în trei situaţii: la lumina


becului electric, la lumina naturală si apoi la întuneric(punând în faţa eprubetei un carton)
şi treceţi rezultatul în tabelul de mai jos.

Intensitatea luminii Nr. bule eliminate la Nr bule eliminate la Nr bule eliminate la


lumina becului lumina naturală lumină slabă
electric
Nr. bule de oxigen
eliminate pe minut

Concluzie
Fotosinteza este mai intensa la lumina…………………………………
Anexa 2
FOTOSINTEZA
Experimentul 2 - Tehnici de evidenţiere a oxigenului eliminat prin fotosinteză

Materiale necesare: -eprubetă


-apă de la robinet
-ramuri de ciuma apei ( 3 ramuri)
-2 bucăţele de lemn
-bisturiu sau cuţit
-bec electric
-pahar Erlenmeyer mare
-pâlnie cu ţeavă scurtă
-chibrite

- pentru a ne încredinţa că gazul eliminat este oxigenul puneţi pe fundul unui vas
de sticlă plin cu apă câteva ramuri de ciuma apei şi două bucăţele de lemn.
-acoperiţi aceste ramuri cu o pâlnie mare de sticlă cu ţeavă scurtă, care să nu iasă
afară din apă pe care o aşezaţi pe cele două bucăţele de lemn. Apa trebuie să
acopere complet pâlnia .
-umpleţi apoi o eprubetă cu apă, o astupaţi cu degetul mare , o întoarceţi cu gura
în jos şi o aşezaţi pe gâtul pâlniei ca în figura de mai jos.
-expuneţi planta la lumina unui bec electric

- Ce iese din plantă?


-Ce se întâmplă cu apa din eprubeta?

-ridicaţi eprubeta din apă, astupând-o cu degetul şi introduceţi în interiorul ei un


chibrit aprins , fără flacară
-Ce constataţi?

-De ce arde betisorul cu flacara?

-lăsaţi vasul cu planta la întuneric. Ce observaţi?

-Ce dovedeşte aceasta?


Anexa 3
FOTOSINTEZA
Experimentul 3 – Evidenţierea dioxidului de carbon necesar desfăşurării
fotosintezei

Materiale necesare: -eprubetă


-apă fiartă şi răcită
-ramuri de ciuma apei ( 3 ramuri)
-2 bucăţele de lemn
-bisturiu sau cuţit
-bec electric
-pahar Erlenmeyer
-pâlnie cu ţeavă scurtă

Sarcini de lucru:
- puneţi pe fundul unui vas de sticlă plin cu apă fiartă şi răcită câteva ramuri de
ciuma apei şi două bucăţele de lemn.
-acoperiţi aceste ramuri cu o pâlnie mare de sticlă cu ţeavă scurtă, care să nu iasă
afară din apă pe care o aşezaţi pe cele două bucăţele de lemn. Apa trebuie să
acopere complet pâlnia .
-umpleţi apoi o eprubetă cu apă, o astupaţi cu degetul mare , o întoarceţi cu gura
în jos şi o aşezaţi pe gâtul pâlniei ca în figura de mai jos.

-expuneţi planta la lumina unui bec electric

-Ce constataţi?

-De ce nu se mai elimină oxigen?

-De unde ia ciuma apelor dioxidul de carbon?


Anexa 4
FOTOSINTEZA
Experimentul 4 – Evidenţierea amidonului format prin fotosinteză

Materiale necesare: -ghiveci cu muşcată


-foiţă de staniol
-alcool - spirt
-soluţie de iod
-reşou
-vas în care se fierbe frunza
-cristalizator
-soluţie de iod
-pipeta
-pensa

Sarcini de lucru:
-luaţi ghiveciul cu muşcata ţinută 5-6 zile la întuneric şi căreia i-a fost acoperita o
porţiune din frunză cu o bucata de staniol apoi a mai fost ţinută câteva zile la lumină

-luaţi staniolul de pe frunză. Ce observaţi?

-detaşaţi frunza , puneţi vasul cu alcool la fiert, până când se decolorează.


Explicaţi de ce s-a decolorat frunza

-puneti apoi frunza decolorată în soluţie de iod


Ce observaţi? Care parte din frunza se coloreaza si care ramane necolorata?

Concluzie
Amidonul s-a format numai in portiunea din frunza care .........................................
cu staniol deoarece acolo a patruns lumina deci, a avut loc .........................Amidonul de
coloreaza cu solutia de iod in culoarea..................
Anexa5
SCHITA LECŢIEI

FUNCŢIILE FRUNZEI

1. FOTOSINTEZA
Este procesul prin care plantele îşi formează substanţele organice ( seva
elaborată) necesare creşterii şi dezvoltării.

Schema fotosintezei

SEVA BRUTĂ + DIOXID DE CARBON lumină AMIDON+ OXIGEN


clorofilă

Factori care influenţează fotosinteza:

1. Lumina –fotosinteza este intensă ziua, încetează noaptea


2. Temperatura – fotosinteza începe la 00C, creşte până la 25-350C, apoi
scade
3. Apa - in limite normale intensifica fotosinteza
4. Sărurile minerale – cresc intensitatea fotosintezei

Importanţa fotosintezei
a. sursă de oxigen
b. consumă dioxidul de carbon din aer
c. formează substanţele organice( amidonul) necesare plantelor.
Anexa 6
Fisa evaluare
FUNCŢIILE FRUNZEI

1.FOTOSINTEZA
Este procesul prin care plantele îşi formează ………………………………
necesare pentru a ……………………… şi a se …………………………...

2.Factori care influenţează fotosinteza:


1………………………….. fotosinteza este …………….. ziua, …….. noaptea
2………………………….. fotosinteza începe la ……., creşte până la ……….. şi
încetează ……………
3................................ în limite normale ……………………....fotosinteza
4........................................................ ....................................... intensitatea fotosintezei
Importanţa fotosintezei
a. sursă de ……………………..
b. consumă …………………………………………………….. din aer
c. formează substanţele …………………………( ………………….) necesare plantelor.
Anexa7
Întrebări şi teme

Explicati:

a. De ce aerul din zonele neîmpădurite este mai sărac în oxigen decât în


zonele împădurite?

b. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista plante verzi?

c. De ce se pot obţine legume în sere?

d. Explicaţi legătura dintre intensitatea fotosintezei şi anotimpuri.

e. Explicati necesitatea spaţiilor verzi pentru viaţa omului şi rolul vostru


în menţinerea şi extinderea acestor spaţii.