Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenume………………………………

Clasa……………………………………
TEST LA BIOLOGIE
GIMNOSPERME ŞI ANGIOSPERME

(2 puncte) 1. Din lista de plante enumerate mai jos, subliniaţi doar coniferele:

mărul, bradul, fagul, stejarul, molidul, teiul, pinul, tuia, castanul, prunul, viţa de vie,
mazărea, varza

(2 puncte) 2. Notaţi două caracteristici pentru gimnosperme şi două pentru angiosperme în


ceea ce priveşte frunza/floarea.

Gimnosperme(conifere) Angiosperme(arbori/arbuști/flori)

Frunza 1………………………………………. 1………………………………………

Floarea 2………………………………………. 2………………………………………..

(3 puncte) 3.Notați afirmaţiile ADEVARĂTE cu A sau pe cele FALSE cu F , în dreptul


propozițiilor de mai jos.

a. Gimnospermele sunt plante lemnoase: arbori şi arbuşti.

b. Angiospermele sunt cele mai evoluate plante.

c. Frunza la conifere are formă de ac.

d. Fructul la conifere este reprezentat de conuri.

e. Gimnospermele au sămânța liberă.

f. Floarea la conifere este grupată în conuri.

(1 punct) 4. Desenaţi o frunză ce aparţine angiospermelor și o frunză ce aparține


gimnospermelor (coniferelor).

S-ar putea să vă placă și