Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTE FOLOSITE ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:

CLASA a V-a

CONCURSUL NAȚIONAL DE BIOLOGIE GEORGE EMIL PALADE

1. ALEGERE SIMPLĂ (un singur răspuns corect):


1. Ce tip de organisme se adaugă în lapte pentru a obține iaurt?
a. mucegaiuri; b. bacterii; c. alge; d. drojdii.
2. Mana viței de vie este produsă de:
a. ciuperci parazite; b. bacterii saprofite; c. bacterii parazite; d. ciuperci saprofite.
3. Ferigă este:
a. mătasea-broaștei; b. coada-calului; c. coada-șoricelului; d. fierea-pământului.
4. Alegeți afirmația adevărată despre licheni:
a. lichenii se fixează de sol prin rizine; b. ciuperca extrage substanțe organice din sol;
c. alga se hrănește heterotrof; d. lichenii se înmulțesc sexuat.
5. Drojdiile și mucegaiurile au în comun:
a. sunt procariote; b. au corpul numit corm; c. au nutriție saprofită; d. au nutriție parazită.
6. Aparțin procariotelor:
a. euglena verde; b. cleiul pământului; c. verzeala zidurilor; d. mătasea broaștei.
7. Drojdia de bere face parte din Regnul (grupul): a. Plante; b. Fungi; c. Protiste; d. Monera.
8. Talul algei mătasea broaștei este:
a. unicelular; b. pluricelular; c. nici o variantă nu este corectă; d. sferic.
9. Cocii au formă: a. sferică; b. de spirală; c. de bastonaș; d. dreptunghiulară.
10. Verzeala zidurilor este: a. bacterie; b. algă; c. ciupercă; d. lichen.
11. Flagelatele au ca reprezentant:
a. euglena verde; b. verzeala zidurilor; c. mătasea broaștei; d. mucegaiuri.
12. Algele brune sunt talofite: a. unicelulare; b. coloniale; c. pluricelulare; d. parazite.
13. Algele albastre-verzi aparțin regnului: a. Monera; b. Protista; c. Fungi; d. Plante.
14. Plantele polenizate prin vânt prezintă următoarele caracteristici:
a. corola bine diferențiată, viu colorată; b. stamine cu filament lung, corolă uneori absentă;
c. flori mari, dar mai puțin colorate; d. androceul cu filamentele reduse, petale absente.
15. Sămânța prezintă: a. cotiledoane care asigură hrănirea embrionului prin fotosinteză;
b. embrionul format din rădăciniță, tulpiniță și cotiledoane;
c. frunzulițe modificate cu rol în hrănirea embrionului;
d. tegument, cotiledoane, embrion și stigmat.

16. Cifrele din imaginile alăturate


corespund următoarelor structuri:
a. 1- rădăcină – tubercul; 2- tulpină subterană
b. 3- tulpină – rizom, 4 – rădăcină firoasă
c. 3- tulpină aeriană, 4- rădăcină pivotantă
d. 1- tulpină - tubercul, 3- tulpină - bulb.

1
SUBIECTE FOLOSITE ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ

17. Următoarele plante conțin țesuturi secretoare:


a. pinul, bradul, levănțica, arborele de cauciuc; b. grâul, cireșul, salcia, alunul;
c. stejarul, fagul, salcâmul, porumbul; d. caisul, piersicul, castanul, mesteacănul.
18. Următoarele plante prezintă frunze cu marginea lobată:
a. salcâm, castan; b. stejar, arțar; c. păr, tei; d. salcie, plop.
19. Observă imaginea alăturată și
alege asocierea corectă despre zona rădăcinii
și funcția îndeplinită:
a. 1- zona de creștere în lungime
b. 2- zona aspră cu perișori refăcuți
c. 3 –zona netedă cu rol de creștere în lungime
d. 4 –vârful rădăcinii cu rol absorbant.

20. Mușchiul de pământ: a. este o cormofită inferioară deoarece nu are vase conducătoare;
b. prezintă doar tulpină subterană, rizom; c. din spor se formează protonema;
d. prezintă sporangi pe fața inferioară a frunzelor.
21. Prezintă cloroplast spiralat:
a. mătasea broaștei; b. verzeala zidurilor; c. euglena verde; d. cleiul-pământului.
22. Peretele celular: a. are permeabilitate selectivă; b. se află în contact cu citoplasma;
c. la bacterii conține mureină; d. la ciuperci conține celuloză.
23. Recunoaște componentele din imaginea de mai jos și alege afirmația corectă:

a. 1-capsulă, 2-seta, 3-frunzulițe, 4-rizoizi, 5-protonema;


b. 1-scufie, 2-seta, 3-frunzulițe, 4-protonema, 5-rizoizi;
c. 1-seta, 2-scufie, 3-frunzulițe, 4-protonema, 5-rizoizi;
d. 1-seta, 2-filament, 3-frunze, 4-rădăcini, 5-protal.
24. Lichenii sunt: a. asocieri între bacterii și mucegaiul verde-albăstrui;
b. plante, deoarece servesc drept hrană renilor; c. foarte sensibili la poluare;
d. organisme parazite.
25. Despre ferigă este adevărat că:
a. nu prezintă vase conducătoare; b. are importanță medicinală;
c. prezintă rădăcină sub formă de rizom; d. în ciclul de viață prezintă protonema.
26. Organism cu nutriție heterotrofă este:
a. fierea pământului; b. pălăria șarpelui; c. mătasea broaștei; d. salata de mare.
27. Epiderma este un țesut de: a. creștere; b. apărare; c. conducere; d. depozitare.

2
SUBIECTE FOLOSITE ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ

28. Face parte din regnul Monera:


a. euglena verde; b. cleiul pământului; c. mătasea broaștei; d. salata de mare.
29. Pe dosul frunzelor de ferigă se observă:a. niște umflături numite spori; b. sori cu sporangi;
c. organe sexuale femeiești; d. organe sexuale bărbătești.
30. Are rădăcină cu rol de depozitare: a. ceapa; b. conopida; c. ridichea; d. cartoful.
31. Bacilii pot produce următoarele boli, cu excepția:
a. pneumoniei; b. difteriei; c. antraxului; d. tuberculozei.
32. Reprezentanți ai mușchilor sunt:
a. pedicuța, fierea pământului; b. feriga comună, mușchiul de pământ;
c. mușchiul de turbă, fierea pământului; d. coada calului, struțișorul.
33. Din grupul streptococilor face parte bacteria:
a. pneumoniei; b. antraxului; c. tuberculozei; d. difteriei.
34. Sporii: a. la mușchi, sunt situați pe fața inferioară a frunzei;
b. germinează în condiții prielnice de viață;
c. reprezintă celule sexuale ale mușchilor și ferigilor; d. la ferigi, sunt localizați în flori.
35. Ferigilor le lipsesc: a. rădăcinile; b. tulpinile; c. frunzele; d. semințele.
36. Celuloza se întâlnește în: a. peretele celular al bacteriilor; b. peretele celular al ciupercilor;
c. membrana celulară; d. peretele celular al plantelor.
37. Urmăriți cu atenție figurile alăturate și alegeți varianta corectă:

1. 2. 3. 4.
a. 2-verzeala-zidurilor, 3-euglena verde, 1-zbârciog, 4-margaretă;
b. 1-zbârciog, 2-mătasea broaștei, 3-verzeala-zidurilor, 4-păpădie;
c. 1- zbârciog, 2-mătasea broaștei, 3-euglena verde, 4-păpădie;
d. 4-păpădie, 2-mătasea broaștei, 1-hrib, 3-euglena verde.
38. Sunt caracteristici ale ferigii comune:
a. frunze apețiolate cu limb mare, întreg; b. prezintă tulpină subterană numită stolon;
c. nu prezintă tulpină aeriană; d. sporii se formează pe fața superioară a frunzei.
39. Fotosinteza, respirația și transpirația au ca structură comună de realizare:
a. vasul lemnos; b. stomata; c. epiderma; d. vasul liberian.
40. Vasele liberiene: a. sunt celule vii, cu multă citoplasmă; b. conduc seva brută;
c. formează meristemele; d. conduc substanțele minerale de la rădăcină spre frunze.
2. ALEGERE GRUPATĂ ( Notați cu A=1,2,3 corecte; B=1,3 corecte; C=2,4 corecte;
D=4corect; E=1,2,3,4 corecte sau false):
1. Rădăcinile pot lua naștere:1. din embrionul seminței; 2. de pe tulpini;
3. de pe frunze; 4. de pe flori.

3
SUBIECTE FOLOSITE ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ

2. Despre structura rădăcinii este adevărat că:


1. în cilindrul central se află doar țesut fundamental;
2. vasele liberiene alternează cu cele lemnoase;
3. vasele lemnoase și cele liberiene formează fascicule comune;
4. epiderma are celule transformate în perișori absorbanți.
3. În alcătuirea internă a frunzei întâlnim:
1. fascicule conducătoare liberiene și lemnoase așezate alternativ;
2. epiderma superioară cu numeroase stomate;
3. limbul având rol de a fixa pețiolul de tulpină;
4. țesut fundamental care reprezintă miezul (mezofilul) frunzei.
4. Polenizarea încrucișată se poate realiza:
1. prin vânt; 2. prin insecte; 3. de către om; 4. artificial sau natural.
5. Privește imaginile și alege afirmațiile corecte:

a. b. c. d.
1. a – parte a florii formată din filament și anteră cu polen;
2. d – florile sunt grupate în inflorescență la liliac;
3. b – fruct cărnos numit silicvă;
4. c – tip de tulpină întâlnită la stânjenel, lăcrămioară, ferigă.
6. Care dintre următoarele alge verzi trăiesc în mediul acvatic?
1. salata de mare; 2. lâna-broaștei; 3. mătasea-broaștei; 4.verzeala-zidurilor.
7. Mușchii au:
1. organe vegetative adevărate; 2. rădăcină și frunze; 3. rizine; 4. rizoizi, tulpinițe, frunzișoare.
8. Pe protalul ferigii se formează: 1. organe de reproducere bărbătești; 2. rizoizi;
3. organe de reproducere femeiești; 4. sori cu sporangi purtători de spori.
9. Bolile produse de bacterii sunt: 1. holera; 2. pneumonia; 3. tuberculoza; 4. tetanosul.
10. Hrănirea la algele albastre este: 1. saprofită; 2. heterotrofă; 3. parazită; 4. autotrofă.
3. PROBLEME(un singur răspuns corect):
1. Imaginile de mai jos reprezintă trei organisme notate cu literele A, B, C. Alege asocierea
corectă a), b) și c) în condițiile în care coloana:
a) conține asocierea cifrei cu structura pe care o reprezintă pentru organismul A;
b) conține asocierea cifrei cu structura pe care o reprezintă pentru organismul B;
c) conține asocierea cifrei cu structura pe care o reprezintă pentru organismul C.

4
SUBIECTE FOLOSITE ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ

A. B. C.

a) b) c)
a. 2-hifele 1-spori liberi 1-organ de înmulțire
ciupercii
b. 3-rizoizi 1-sporangi 1-organ de înmulțire al unei plante
carnivore
c. 1-celule algale 1-protal cu organe 1-organ vegetativ în formă de cupă
sexuate
d. 3-rizine 1-sori 1- organ vegetativ modificat cu rol de
capcană
2. În orele de laborator la biologie au fost puse în evidență procese care se desfășoară în
frunză. Observați imaginea alăturată și alegeți varianta corectă, rezolvând următoarele cerințe:
a) precizați procesul care corespunde imaginii
b) denumiți gazul care se acumulează în eprubetă
c) denumiți planta folosită pentru identificarea acestui proces. Alegeți asocierea a), b) și c)
corectă dintre variantele propuse:

a) b) c)
a. transpirație oxigenul mușcată
b. respirație dioxidul de carbon ciuma apelor
c. fotosinteză dioxidul de carbon mușcată
d. fotosinteză oxigenul ciuma apelor
3. Un sporogon ajuns la maturitate a produs 85 de spori, dintre care 50 de spori au găsit
condiții favorabile și au germinat formând protoneme; dintre acestea, 30 au format fiecare
câte 10 tulpinițe de mușchi, iar pe celelalte s-au format câte 5 tulpinițe. Precizați:
a) câte plante de mușchi au rezultat din acel sporogon timp de 1 an;
b) b.1. - un caracter de superioritate al mușchilor față de alge și b.2. - un caracter de inferioritate
al mușchilor față de ferigi;
c) importanța mușchilor. Alegeți asocierea corectă a), b) și c) corectă din variantele propuse:

5
SUBIECTE FOLOSITE ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ

a) b) c)
a. 100 b.1.-apariția frunzulițelor la mușchi participă la formarea solului
b.2.-absența vaselor conducătoare la mușchi
b. 400 b.1.-apariția tulpiniței la mușchi obținerea cărbunelui
b.2.- absența cormului (rădăcină, tulpină, frunze) la
mușchi
c. 400 b.1.-apariția rădăciniței la mușchi produc fermentațiile
b.2. – absența organelor vegetative adevărate la
mușchi

d. 200 b.1.-prezența setei la mușchi protejează solul împotriva


b.2.-apariția generației sexuate la ferigi eroziunii
4. Prin germinația sporului unui mușchi de pământ se formează un firișor verde ramificat
numit protonemă. Dacă protonema are cinci ramificații și pe fiecare ramificație se formează
câte 10 mugurași, calculați câte plante se vor forma pe protonemă.
a) 5 plante; b) 10 plante; c) 15 plante; d) 50 plante.
5. Înainte de a pleca cu autocarul, ghidul le povestește că în zona în care se află, o treime din
suprafață este cultivată cu grâu, jumătate din rest cu ovăz și cealaltă jumătate cu porumb.
Pentru a testa atenția copiilor, îi roagă să îi precizeze care este suprafața cultivată cu porumb,
în condițiile în care întreaga suprafață este de 6696 ha.
a) 4464 ha; b) 2232 ha; c) 6696 ha; d) 3348 ha.
6. Într-un laborator de biologie există o colecție de alge dintre care: 4 sunt alge roșii, 6 alge
brune, 2 alge verzi numite salate de mare, 3 alge verzi din specia mătasea broaștei (preparate
microscopice) și 2 alge verzi din specia verzeala zidurilor (preparate microscopice). Câte alge
marine și câte alge pluricelulare sunt în dotarea laboratorului?
a) 12 alge marine și 15 alge pluricelulare; b) 15 alge marine și 12 alge pluricelulare;
c) 15 alge marine și 15 alge pluricelulare; d) 10 alge marine și 15 alge pluricelulare.
7. Într-o grădină sunt 50 de pomi fructiferi: 3/5 au fructul poamă, 2/5 din pomi au fructul de
tip drupă. Câţi pomi au fructul fals şi câţi au o singură sămânţă în fruct?
a) 2/5, 3/5; b) 30, 20; c) 25, 25; d) 20, 30.
8. Analizându-se la microscop un țesut vegetal ce cuprinde 2500 de celule se constată că 90%
dintre ele au nucleul situat central și restul celulelor au nucleul așezat lateral, stabiliți câte
celule tinere și câte celule mature are țesutul analizat.
a) 2250 celule tinere, 250 celule mature; b) 2500 celule mature, 250 celule tinere;
c) 1250 celule tinere, 1250 celule mature; d) 2000 celule tinere, 500 celule mature.
9. Se dau următoarele organisme: drojdia de bere, coada-calului, mușchiul de pământ, soia,
lucerna, căpșunul. Stabiliți câte organisme sunt talofite și câte organisme sunt cormofite.
a) 2 talofite, 4 cormofite; b) 3 talofite, 4 cormofite;
c) 3 talofite, 3 cormofite; d) 4 talofite, 2 cormofite.
10. Asociați corect termenii cu definițiile corespunzătoare:
Termeni Definiții
a) cormofite plante care au corpul vegetativ alcătuit din rădăcină, tulpină și frunze
b) gimnosperme plante care au semințele închise în fruct
c) angiosperme plante care au semințe descoperite(neînchise în fruct)
d) talofite plante fără flori sau plante cu flori
NOTARE: 1. 40p (40 × 1p = 40); 2. 20p (10 × 2p = 20); 3. 30p (10 × 3p = 30); of. 10p.

6
SUBIECTE FOLOSITE ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE:

CONCURSUL NAȚIONAL DE BIOLOGIE GEORGE EMIL PALADE

1. ALEGERE SIMPLĂ : 40 p (40×1p=40p)

1.b; 2.a; 3.b; 4.a; 5.c; 6.b; 7.b; 8.b; 9.a; 10.b;

11.a; 12.c; 13.a; 14.b; 15.c; 16.d; 17.a; 18.b; 19.c; 20.c;

21.a; 22.c; 23.a; 24.c; 25.b; 26.b; 27.b; 28.b; 29.b; 30.c;

31.a; 32.c; 33.a; 34.b; 35.d; 36.d; 37.c; 38.c; 39.b; 40.a.

2. ALEGERE GRUPATĂ : 20 p (10×2p=20p)

1.A; 2.C; 3.D; 4.E; 5.C; 6.A; 7.D; 8.A; 9.E; 10.D.

3. PROBLEME : 30 p (10×3p=30p)

1.d; 2.d; 3.b; 4.d; 5.b; 6.a; 7.b; 8.a; 9.a; 10.a.