Numele şi prenumele elevului....................................................

Data:...........
Test de evaluare iniţială
Clasa V
1.Subliniaţi cu o linie care sunt organisme vegetale şi cu două linii care sunt animale:
cuc; ghiocel; calculator; câine; crin; liliac; meduză; bec; sunătoare; libelulă; bancă; muşeţel;
pelican; rândunică; leuştean; stejar; muşchi; cârtiţă; brad; coada şoricelului; trifoi; râmă; furnică;
mentă; muştar;păpădie;porumb;albină.
2.Dă cel puţin trei exemple de vieţuitoare care trăiesc în mediul :
a)terestru : ……………………………………………………….
b)aerian : ……………………………………………………….
c)acvatic : ………………………………………………………
3. Enumeră :
a) trei plante cultivate de om în grădină : …………………………………………………………
b) trei animale sălbatice care trăiesc în ţara noastră: ……………………………………………..
c)trei arbori din pădurile de foioase sau conifere………………………………………………………
4. Încercuieşte litera din dreptul răspunsului corect:
Plantele cultivate în grădină sunt
a - un mediu de viaţă amenajat de om
b - un mediu de viaţă natural
Plantele sălbatice sunt
a - îngrijite de om
b – spontane
În grădină omul cultivă:
a - plante ornamentale
b - pomi fructiferi
c - legume şi zarzavaturi
5.Enumeră factorii de care au nevoie plantele pentru a creşte şi a se dezvolta:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
6.Completează urmatoarele enunţuri privind relaţiile plantelor cu mediul:
Prin hrănire plantele consumă…………………............................şi elimină…………………………
Prin respiraţie plantele consumă………………......şi elimină…………………………………………

...5.0. marginea baltilor...in. 2-b ) noţiunile din coloana A cu cele din coloana B : A 1............. trandafir... paduri de campie si deal c. lalea...8.............Asociază corect ... porumb. Enumeră cel puţin patru modalitaţi prin care omul a dus la degradarea mediului natural……………………………………………………………………………...12 ..( dupa modelul 1-a...brad 3.7 câte ...2:3. 9. 12......grau 5................. balti......... stancile muntilor e... grau............ apa lacurilor.....11............................bucătăria plantei"? . Cum consideri că poţi contribui la protejarea mediului natural? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….......5 p x 6 = 3 p 6.. crin i............. plante industriale 9......nufar 4................ fasole k...............10... plante alimentare 10.............. mar... sfecla de zahar h....... Delta Dunarii b.floarea soarelui..9.floare de colt 6...... sunatoare NOTĂ REZOLVARE 1................stejar 2...... . ceapa........ cartof.........4......... ……………………………………………………………………………………………... Delta Dunarii f....... prun.. canepa..... paduri de munte d. tei.7............menta........ pomi si arbusti fructiferi 11...1 p x 6 = 6 p 1 p din oficiu Total 10 puncte .. vita de vie l........... musetel.. secara j.. plante ornamentale 12. campie g.....stuf 7.. Menţionează cel puţin trei motive pentru care sunt importante plantele: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10.. 11..........................Din ce este formată o plantă? Completează pe imaginea alăturată: 8................ Ce organ al plantei se numeşte ............... .................. plante medicinale B a...... Cereale 8...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful