Numele şi prenumele elevului....................................................

Data:...........
Test de evaluare iniţială
Clasa V
1.Subliniaţi cu o linie care sunt organisme vegetale şi cu două linii care sunt animale:
cuc; ghiocel; calculator; câine; crin; liliac; meduză; bec; sunătoare; libelulă; bancă; muşeţel;
pelican; rândunică; leuştean; stejar; muşchi; cârtiţă; brad; coada şoricelului; trifoi; râmă; furnică;
mentă; muştar;păpădie;porumb;albină.
2.Dă cel puţin trei exemple de vieţuitoare care trăiesc în mediul :
a)terestru : ……………………………………………………….
b)aerian : ……………………………………………………….
c)acvatic : ………………………………………………………
3. Enumeră :
a) trei plante cultivate de om în grădină : …………………………………………………………
b) trei animale sălbatice care trăiesc în ţara noastră: ……………………………………………..
c)trei arbori din pădurile de foioase sau conifere………………………………………………………
4. Încercuieşte litera din dreptul răspunsului corect:
Plantele cultivate în grădină sunt
a - un mediu de viaţă amenajat de om
b - un mediu de viaţă natural
Plantele sălbatice sunt
a - îngrijite de om
b – spontane
În grădină omul cultivă:
a - plante ornamentale
b - pomi fructiferi
c - legume şi zarzavaturi
5.Enumeră factorii de care au nevoie plantele pentru a creşte şi a se dezvolta:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
6.Completează urmatoarele enunţuri privind relaţiile plantelor cu mediul:
Prin hrănire plantele consumă…………………............................şi elimină…………………………
Prin respiraţie plantele consumă………………......şi elimină…………………………………………

...in........................ .... Ce organ al plantei se numeşte ... 9.................................. Menţionează cel puţin trei motive pentru care sunt importante plantele: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10...0.. Cereale 8...5 p x 6 = 3 p 6....... 2-b ) noţiunile din coloana A cu cele din coloana B : A 1.........7.....................9.. plante industriale 9.....brad 3. stancile muntilor e......Asociază corect ...bucătăria plantei"? ... plante medicinale B a.................2:3.........................stejar 2.....nufar 4... Delta Dunarii b. paduri de munte d. grau.... balti.. Cum consideri că poţi contribui la protejarea mediului natural? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...... crin i..5....4.......10. ................ porumb....... trandafir..11.floarea soarelui.( dupa modelul 1-a... plante ornamentale 12. 12..grau 5..... paduri de campie si deal c................ plante alimentare 10.........menta... cartof.. apa lacurilor........ Delta Dunarii f..7 câte ......... tei..... pomi si arbusti fructiferi 11...8.. secara j. marginea baltilor................. fasole k....... Enumeră cel puţin patru modalitaţi prin care omul a dus la degradarea mediului natural……………………………………………………………………………. musetel.floare de colt 6........ campie g............1 p x 6 = 6 p 1 p din oficiu Total 10 puncte . ceapa...........Din ce este formată o plantă? Completează pe imaginea alăturată: 8. mar.12 .stuf 7.............. sfecla de zahar h.... ……………………………………………………………………………………………................. 11. vita de vie l.. prun... canepa............. lalea..... sunatoare NOTĂ REZOLVARE 1..................