Sunteți pe pagina 1din 8

BIOLOGIE

Evaluare sumativă:

„Celula, unitatea de bază a vieţii.

Diversitatea şi clasificarea organismelor vii”.


Clasa a VI-a

Plan:
1. Matricea de specificare a testului de evaluare
2. Obiectivele testului de evaluare
3. Testul de evaluare sumativă
4. Barem de corectare
5. Barem de notare în puncte.
6. Analiza testului de evaluare sumativă
Matricea de specificare a testului de evaluare
Nivele Cunoaştere şi Aplicare, Evaluare Total
cognitive înţelegere / analiză, sinteză (rezolvare de
savoir / probleme) /
Conţinuturi savoir faire savoir vivre

Modulul I 36% x 40% : 100 28%x 40%: 36% x 40% : 40%


Celula, % = 14 % 100%= 12% 100 % = 14 % 3 itemi
unitatea de
bază a vieţii
1 item 1 itemi 1 item
6 ore

Modulul II 36% x 60% : 100 28%x 60%: 36% x 60% : 60%


Diversitatea şi % = 22 % 100%= 17% 100 % = 22 % 5 itemi
clasificarea
organismelor 1,5 itemi 1 itemi 1,5 itemi
vii .........2 item -------2 itemi
9 ore
Total 36% 28% 36% 100%
3 itemi 2 itemi 3 itemi 8 itemi

Obiective de evaluare:
În rezolvarea testului, elevul va fi capabil:
 să recunoască, pe imagini, componentele celulei;
 să identifice, pe baza cunoştinţelor anterioare, funcţiile organitelor celulare vizibile la
microscopul simplu;
 să definească, pe baza cunoştinţelor anterioare, termenii: organism monocelular,
organism pluricelular;
 să clasifice organisme, în funcţie de număr de celule, bioritm, mod de hrănire;
 să estimeze, pe baza cunoştinţelor acumulate anterior, rolul unor organisme în natură şi în
viaţa omului.

Elaborat: Colța Rita


Completați doar celulele colorate cu verde
Gimnaziul Cașunca, rl Florești

Barem de convertire a punctelor în note


pentru evaluarea sumativă la biologie
desfăşurată pe data de  

Numărul de puncte: 53

Not
Punctaj Procentaj Marja
a    

1 0,0 - 1,6 0% - 3% 3%

2 1,7 - 4,8 3% - 9% 6%

3 4,9 - 9,5 9% - 18% 9%


18% -
4 9,6 - 15,9 30%
12%
30% -
5 16,0 - 23,9 45%
15%
45% -
6 24,0 - 32,3 61%
16%
61% -
7 32,4 - 40,3 76%
15%
76% -
8 40,4 - 46,6 88%
12%
88% -
9 46,7 - 50,9 96%
8%
96% -
10 51,0 - 53,0   100%
4%
100%

             
  0,0 - # 3%  
Marja notelor
# 20%
15%
Procente

10%
5%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
#
  1,7 - # 2 6%  
#
  4,9 - # 3 9%  
#
  9,6 - # 4 12%  
#
  16,0 - # 5 15%  
#
  24,0 - # 6 16%  
#
  32,4 - # 7 15%  

Gimnaziul Cașunca
Test de evaluare sumativă, la biologie, în clasa a VI-a
____________________________________ Data___________________
(numele, prenumele elevului)
Vă rugăm să citiţi cu atenţie însărcinările, să vă concentraţi atenţia şi să daţi răspunsuri corecte şi depline.
Mult succes!!!
Nr. Itemi Scor
1 Notează în dreptul fiecărei cifre din legendă denumirea corespunzătoare L 0
componentelor celulei. 1
1. _____________________ 2
1 2. _____________________ 3
2 3. _____________________ 4
3 4. _____________________ 5
5 5. _____________________ 6
4 6. _____________________

2 Compară celula vegetală şi cea animală, analizând imaginile de mai jos. L 0


Indică în tabelul de mai jos 3 asemănări şi 2 deosebiri, în baza criteriilor de deosebire. 1
Asemănări 2
1. ______________________________________________________________ 3
2. ______________________________________________________________ 4
3. ______________________________________________________________ 5
Deosebiri 6
Celula vegetală Criterii de deosebire Celula animală 7
8
9
3 Scrie un argument pro afirmaţia: L 0
Starea celulelor determină starea organismului. 1
Argument:__________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________ 4
4 Alege varianda corectă de răspuns! L 0
1. Un organism unicelular: 2.Organism pluricelular este: 1
a. Este macroscopic a. Euglena verde 2
b. Este alcătuit din mai multe celule b. Parameciul 3
c. Este alcătuit dintr-o singură celulă c. Ciuperca Penicillium 4
5 Grupează organismele din şirul de mai jos în triade şi notează criteriile, în baza cărora ai L 0
realizat clasificarea. 1
2
Liliac, păpădie, pelican, rândunica,, regina nopţii, bufniţă, fazan , mac, caprimulgul, metiola 3
4
5
Criteriu: ______________________ Criteriu: ________________________ 6
______________________________ _______________________________ 7
______________________________ _______________________________ 8
______________________________ _______________________________ 9
______________________________ ________________________________ 10
______________________________ ________________________________ 11
12
6 Întitulează textul de mai jos şi argumentează opinia. L
Titlu: 0
_____________________________________________________________________ 1
Liliacul cu numele Noptar-de-iaz şi lăstunul-de-mal populează zonele din preajma 2
iazurilor, lacurilor şi râurilor. Ambele animale vânează insecte zburătoare pentru hrană. Noptarul 3
noaptea târziu se îndreaptă spre apele lin curgătoare de asupra cărora sunt mulţi ţânţari şi 4
musculiţe de noapte. Lăstunul noaptea se odihneşte în stufişuri sau pe sol, iar ziua prinde insecte. 5
Argument:
6
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7 Rezolvă următoarea situaţie de problemă. L


Tatăl tău este căpitanul unui submarin. În curând îşi va sărbători ziua de naştere. Tu ai trei 0
lucruri preferate: un cobai, un cactus şi un acvariu cu clorela. 1
 Ce cadou îi vei oferi tatei pentru a-l lua cu sine pe navă? 2
 Argumentează răspunsul. 3
Cadoul oferit tatei este 4
________________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________________ 6
Argument:
________________________________________________________________________________

8 Compară, indicând 2 asemănări și 2 deosebiri dintre Cerbul-lopătar și bufniță : L


0
1
2
3
4
5
6
Cerbul-lopătar Criteriu de deosebire Bufnița
Caracteristica
organismului
Hrană consumată

Asemănări:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Schema de notare

Barem de notare

Punctaj acordat

1.– 6 puncte ( câte 1 punct pentru fiecare componentă a celulei scrisă corect);

2 – 9 puncte (1 punct pentru fiecare asemănare, câte 1punct pentru fiecare deosebire și criteriu);
3 – 4 puncte pentru argument corect);

4 – 4 puncte pentru răspuns complet (câte 2 puncte pentru fiecare definiţie scrisă corect) 1(c), 2(c);

5 – 12 puncte (câte 1 punct pentru fiecare criteriu + câtte1 punct pentru fiecare clasificarea organismelor
în triade );
Criteriu: Organisme diurne Criteru: Organisme nocturne
Pelican liliac
Fazan caprimulgul
Rândunică bufnița
Mac regina nopții
Păpădie metiola
6 – 6 puncte (2 puncte pentru titlu + 4 puncte pentru argument);
7 – 6 puncte (2 puncte pentru selectarea cadoului + 4 puncte pentru argument);
8-- 6 puncte (2 puncte pentru identificarea categorii + 4 puncte pentru argument);

Cerbul-lopătar Criteriu de deosebire Bufnița


Animal erbivor Caracteristica Animal carnivor

Frunze, muguri, lăstari, pomușoare, Hrană consumată șoareci, păsări mici


ructe și ciuperci
Asemănări:

Organisme pluricelulare,

Modul de nutriție heterotof

Animale vertebrate, fac parte din regnul Animale

S-ar putea să vă placă și