Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume elev:

Fișă de lucru | Evaluare | Materialul genetic: noțiuni generale

1. Citește și definește termenii din rubrica Vocabular științific.

cromozomi

gene

ADN

dublu-helix

fenotip

genotip

genom

2. Alege răspunsul corect. Totalitatea genelor unui organism se numește:

A. Fenotip

B. Genom

C. Genotip

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Biologie pentru clasa a VIII-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro
Nume și prenume elev:

3. Asociază noțiunile din prima coloană cu definițiile lor din a doua coloană.

A. Genă a. moleculă cu structură de dublu-helix

B. Cromozom b. o mică secţiune din ADN

C. ADN c. structură din nucleul celulei care conţine ADN

4. Ordonează noțiunile de mai jos în ordinea crescătoare a mărimii structurilor pe care le denumesc,
de la cea mai mică la cea mai mare.

celulă

genă

cromozom

organ

nucleu

organism

ADN

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Biologie pentru clasa a VIII-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro