Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume elev...........................................

3p oficiu

Test de evaluare
I. Definiți termenii: variabilitate, genom, cariotip, fenotip 1p
Variabilitate –
Genom –
Cariotip –
Fenotip –

II. Ordonează următoarele structuri după mărime: 1p


   Organ / Cromozom / Genă / Organism / Celulă / Nucleu / ADN / Nucleotidă
   Rezolvare: Nucleotidă / Genă / …

III.Alege răspunsul corect: 1p


1. Cromozomii sunt: 2. Totalitatea genelor formează:
a. grupați în 6 grupe a. fenotipul
b. formați din fibre de cromatină b. genotipul
c. 22 perechi heterozomi c. genomul
d. 1 pereche autozomi d. cariotipul

3. Cariotipul uman: 2. ADN -ul este:


a. 23 perechi de cromozomi a. o structură micromoleculară
b. cromozomul X – aparține grupei G b. format din nucleozomi
c. cromozomii XY – perechea 22 cromozomi c. format din centromeri
d. cromozomul Y – aparține grupei C d. substanță chimică macromoleculară

5. Însușirea organismelor înrudite de a se deosebi între ele constituie:


a. fenotipul
b. variabilitatea
c. genotipul
d. ereditatea

IV. Asociază corect cele două coloane: 1p


......1.autozom a.zonă a cromozomului care îl împarte în brațe

......2.ADN b.cromozom care poartă informații identice la cele două sexe

......3.heterozom c.unitate componentă a moleculei de ADN

......4.nucleotidă d.moleculă care conține, în formă codificată, informația genetică

.....5.centromer e.cromozom care determină sexul unui individ


V. Completeză spațiile libere cu cuvintele potrivite: 1p
Variabilitatea organismelor poate fi ...........................sau influențată de ...................................
Cea mai importantă componentă a materialului genetic o constituie ..............................
Cromozomii pot fi metacentrici, ......................................., acrocentric
și ........................................
Nucleotida este formată din: baze azotate, ........................... și ........................................
Bazele azotate sunt adenina, ........................, citozina și .................................
Cromozomii autozomi determină însușirile corpului, cu excepția.........................

VI. Cromozomii sunt componente genetice din nucleul celulelor și sunt dispuși la om în
23 perechi 2p
 reprezentați grafic un cromozom
 descrieți, la alegere, aneuploidii autozomale sau heterozomale (2 exemple)
 precizați 2 metode de cercetare în genetica umană

S-ar putea să vă placă și