Sunteți pe pagina 1din 2

Nume..............................................................

TEST CLASA A VIII-A – Genetică


I. Alege variantele corecte de raspuns:
1. Celulele somatice ale corpului uman au un număr de ........ cromozomi:
a.32 b.47 c.46 d.108
2. Materialul genetic se gasește localizat, la nivelul celulei animale, în:
a.citoplasmă b.nucleu c.cloroplaste d.lizozomi
3. Fecundația reprezintă procesul de:
a.formare a gameților b.contopire a gameților c.diviziune a zigotului d.formare ADN
4. Molecula de ADN conține secvențe codificatoare numite:
a.gene b.fenotip c.radical fosforic d.autozomi
*5. O nucleotidă este formată din:
a.bază azotată b.radical fosforic c.o catenă d.un zahăr
II. Alcătuiți enunțuri corecte din punct de vedere științific cu următoarele cuvinte:
genetică, ereditate, variabilitate, genă, cariotip
III. Răspundeți cu A sau F în funcție de cum apreciați veridicitatea afirmațiilor:
a. Totalitatea factorilor ereditari ai unui organism constituie genotipul.

b. Caracterele care se transmit cu precizie de la o generație la alta se numesc caractere fenotipice.

c. Totalitatea însușirilor unui individ ce rezultă din interacțiunea dintre genotipul acestuia și mediul său de
viață constituie fenotipul.

d. Știința care studiază ereditatea și variabilitatea organismelor se numește GENOMICĂ.

e. Mitoza are loc în celulele somatice (2n) care sunt diploide, rezultând două celule identice, cu același
număr de cromozomi ca celula mama.

IV. Scrieți catena complementară a următorului fragment de ADN, împreună cu legăturile de hidrogen:
ACTAGCTATCGA
V. Numiți tipurile de cromizomi din imaginea de mai jos:
VI. Scrieți denumirea completa a moleculei de ADN:
......................................................................................................................................................
VII. Hetrozomii sunt cromozomii sexului. Scrieți cele două perechi de heterozomi pentru barbat și femeie
barbat-
femeie-
VIII. Prin diviziunea meiotică a unei celule 2n=64 de cromozomi se formează celule care conțin un număr de
x cromozomi. Cât este x?

S-ar putea să vă placă și