Sunteți pe pagina 1din 1

TEST NR.

I. Completați spațiile libere cu noțiunile corespuzătoare: 1,5p

Există două tipuri de celule:...............................si ................................

Celula ..................................... se întâlneste la majoritatea viețuitoarelor.

.............................................este un sistem de canale, care face legătura dintre nucleu și membrana


celurară.

..................................este diviziunea care asigură creșterea și dezvoltarea organismului.

II. Alege răspunsul corect: 1,5p


 Rol în digestia intracelulară au:
a) Mitocondriile;
b) Vacuolele;
c) Lizozomii;
d) Aparatul Golgii.
 Cromozomul este monocromatidic în :
a) Profază;
b) Metafază;
c) Începutul diviziunii celulare;
d) Sfârșitul diviziunii celulare.
 Celula procariotă :
a) Prezintă perete celular;
b) Se divide mitotic;
c) Are nucleu;
d) Conține plastide.
III. Notați cu A- adevărat și F-fals, următoarele afirmații, iar afirmațiile false, corectați-le: 3p
 În profaza I, cromozomii se grupează în bivalenți.
.....................................................................................................................................................
 Cromoplastele conțin clorofilă și au rol în fotosinteză;
.....................................................................................................................................................
 Nucleoidul este lipsit de membrană și conține ADN.
.....................................................................................................................................................
 In urma etapei ecvațională a meizei se formează 4 celule cu numărul complet de cromozomi.

IV. Celula eucariotă ara citoplasma compartimentă, formând organite celulare:


a) Enumerați trei organite comune; 1p
b) Explicați relația structură-funcție în cazul mitocondriei; 1p
c) Realizati un minieseu intitulat ”Organite specifice”, folosind informația științifică
adecvată.
-enumerați 6 noțiuni stiințifice specifice temei ;
-construiti cu ajutorul acestota , un text coerent, format din maxim 4 fraze, folosind
coerent cele 6 noțiuni. 2p