Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume elev:

Fișă de lucru | Evaluare | T ransmiterea materialului genetic


Rolul gameților și al fecundației
1. Definește termenii din rubrica Vocabular științific.

probabilitate

celule diploide

celule haploide

transmitere sex-linkată

pătrat Punnett

zigot

gameţi

2. Alege răspunsul corect.


Cromozomii care determină sexul individului se numesc:

A. autozomi B. heterozomi

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Biologie pentru clasa a VIII-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro
Nume și prenume elev:

3. Scrie numărul corect de cromozomi sub fiecare celulă

ovul + spermatozoid = zigot

4. Lucru individual
Observă pătratul Punnett care arată probabilitatea pe care o are un copil de a fi băiat sau fată. Interpretează diagrama.
Scrie rezultatul în procent și fracţie.

Gamet bărbătesc
X Y

Gamet X XX XY
femeiesc
X XX XY

Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Biologie pentru clasa a VIII-a.
© CD PRESS | www.clasadigitala.ro