Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru

Ordinea efectuării operaţiilor

Ne reamintim :
3 +5x4= 14 : 7 – 1 =

Pasul 1: 3 + 5 x 4 = Pasul 1: 14 : 7 – 1 =

Pasul 2 : Pasul 2 :

Pasul 3 : 3 + 20 = 23 Pasul 3 : 2 – 1 =1

14 + 8 x 2 -7 = 8x(4-3 )=

Pasul 1: 14 + 8 x 2 -7 = Pasul 1: 8 x ( 4 - 3 ) =

Pasul 2 : Pasul 2 :

Pasul 3 : 14 + 16 -7= Pasul 3 : 8 x 1 =8

Pasul 4:

Pasul 5: 30-7=23

3x2 +3+4:2+6+3x4=

Pasul 1: 3x 2 + 3 +4 : 2 +6 + 3 x 4 =

Pasul 2 : 6 + 3 + 2 + 6 + 12 =

Pasul 3 : 9 + 2 + 6 + 12 =

Pasul 4: 11 + 6 + 12 =

Pasul 5 : 17 +12 =29


Calculaţi:
279 + 1 365 + 2 344 =

7 973 + 1 453 + 283 =

10 500 + 1 744 + 973 =

7 x 4 x10 =

36: 6 : 3 = 8 x 9 x – 45 =

48 :6 x 9 = 6x5–4x5=

56 x 4 : 2 = 7 x 4 +2 x 9 =

1x2x3x5x7x9x0=

174 +200 : 100 + 50 x 2 =

15 x 2 +16 x 4 + 210 : 10 =

102 : 2 + 44 : 2 + 50 x 3 =

5 x 6 : 3 + 21 :9 x 3 +8 =

(1002 -1000) : 2 =

180 : 10 + ( 84 : 4 + 15 ) - 33=

493 + 18 : 9 x 4 - ( 900- 9 x 9 ) =

(200 : 10 x 4 ) : 8 =

525 : 5 +(480 :8 – 30) + 140 : 7 -13 =

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2+ ( 3x 4 : 6 x 50 -50 ) + ( 50 : 10 x 6 : 3 + 20 ) =

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
Ştiind că :a = 8 x 5 –( 135 – 129 ) Calculaţi :
axbxc=
b=7x6–9x4 axb:c=
a:b+c=
c = 100 – (9 x 9 ) -18 a:b:c=
axc:b=

Aflaţi suma a patru numere ştiind că :

 primul este egal cu diferenţa dintre 1576 şi 1485

 al doilea este egal cu suma dintre 1388 şi 1266

 al treilea este egal cu câtul numerelor 54 şi 9

 ultimul număr este egal cu produsul dintre primul şi al treilea număr.