Sunteți pe pagina 1din 8

SCRIEREA CORECTA A

CUVINTELOR CARE CONTIN


LITERA „X”
Prof. inv. Primar STREBA ALINA MARIANA
t ă a
rec n ți n
a c o e co
e re c a r
cr i l o r
S n te
v i
cu a
e r
lit
x E DE LA __ILOFON,
„__” x
x x __ENIA,
__ERO__, x x
SA__OFON,
x
CU EL SCRIEM E__ERCIȚII,
x
E__CURSII x
ȘI E__PEDIȚII.
Se dau cuvintele:

FIX EXACT
 Ce sunete aud?
execută,
lux, taxă, pix,  Ce litere scriu? existență,
text, box, exersare
excursie
Există cuvinte care se scriu cu „cs”:

 Vasile Alecsandri
 rucsac
 ticsit = aglomerat, înghesuit
 micsandră = micșunea – floare
 sconcs
Luxemburg, exact, claxon, examen,
oxigen, exercițiu, Alexia, exemplar,
xerox, există, Maxim, explicație
cs gz
 Luxemburg  exact
 claxon  examen
 oxigen  exercițiu
 Alexia  exemplar
 xerox  există
 Maxim
 explicație
Desparte în silabe:
Mexic, rucsac, există, xilofon, exact, text, pix, taxi,
exemplu
 Mexic – Me-xic
 rucsac – ruc-sac
 există – e-xis-tă
 xilofon – xi-lo-fon
 exact – e-xact
 text - text
 pix - pix
 taxi – ta-xi
 exemplu – e-xem-plu
Completeaza cu cuvinte care fac
parte din aceeași familie de cuvinte!

EXPLIC
EXEMPLU
Ă