Sunteți pe pagina 1din 2

Nume ……………………. FIȘĂ DE LUCRU Data…………….

1. Descompune numerele în sute, zeci și unități:

817
105

227 989

2. Scrie numai cu cifre:


7sute 5zeci 2unităţi……………………………………………
9sute 3zeci 9unităţi ……………………………………………
două sute patruzeci şi doi………………………………………

3. Scrie numerele:
a) impare, de la 595 la 610;

b) consecutive, mai mari decât 797 şi mai mici decât 808.

4. Ordonaţi crescător şi descrescător numerele:


596 , 248 , 76, 705, 180, 473
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

5. Compară numerele:

643 693 162 362 182 182

514 415 623 266 902 809


6. Colorează ciupercuţele pe care sunt scrise numerele ce pot fi rotunjite la 600:

7. Scrie A în dreptul propozițiilor adevărate și F în dreptul propozițiilor false:


 Planeta Pământ se mai numește Terra.
 Pământul are forma ovală.
 Cea mai mare parte a Pământului este formată din uscat.
 Pe Pământ există apă, aer și uscat.
 Satelitul Pământului este Marte.

S-ar putea să vă placă și