Sunteți pe pagina 1din 2

Nume.............................................................. Data..........................

Fișă de lucru

Numere naturale mai mici sau egale cu 1000

1. a) Scrie numerele formate din: b) Scrie cu litere numerele:


 3 sute, 9 zeci și 6 unități:.............. 999:...............................................................................

 8 sute și 8 unități:......................... 460:..............................................................................


 3 sute și 7 zeci:............................ 605:..............................................................................
c) Completează fiecare șir cu numerele care lipsesc, respectând regula de formare:
 103, 106, ......., 112, ......., .........;

 820, ......., ........, 520, ......., 320;  999, ........, 777, ......., ........., ........;

2. a) Scrie vecinii pari ai numărului 600: ............. și ..............


b) Scrie vecinii impari ai numărului 997: ...............și ..............

c) Scrie cel mai mare număr din trei cifre distincte: ................

3. Compară perechile de numere naturale:


a) 378 387 b) 534 354 c) 982 982

4. Scrie toate numere cuprinse între 252 și


268: ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........

5. Așezați în ordine crescătoare numerele: 999, 167, 204, 587, 430, 980, 887, 679, 93, 878, 84, 1000.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1
6. Scrie în ordine crescătoare numerele naturale:
a) mai mari decât 389 și mai mici decât 405:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
b) mai mari sau egale cu 336 și mai mici decât 348:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
c) impare, mai mici decât 729, cuprinse între 711 și 732:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și