Sunteți pe pagina 1din 3

…………………………………………… ……………………….

TEST DE EVALUARE
Semne de punctuație

1. Completează spațiile libere:

● Punctul se folosește la sfârșitul …………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………
● Semnul întrebării se folosește la …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
● Semnul exclamării se folosește la ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
● Virgula se folosește ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
● Două puncte se folosesc …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
● Linia de dialog se folosește pentru a arăta ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Formulează enunțuri care să transmită:
 o întrebare → …………………………………………………………………………
 o poruncă → …………………………………………………………………………
 o strigare → …………………………………………………………………………
 o urare → ……………………………………………………………………………
 o informație → ………………………………………………………………………

3. Scrie corect următoarele propoziții, punând semnele de punctuație corespunzătoare.


 esteozifrumoasădetoamnă ………………………………………………………
 Mihaiîșiîntreabămama …………………………………………………………
 mamăundepleacăpăsările …………………………………………………………
 înțărilecaldedragulmeu …………………………………………………………
 cecaldșibineosălefieacolo ……………………………………………………………

4. Alcătuiește un enunț în care să enumeri trăsăturile tale fizice.


……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
5. Transcrie fiecare propoziție la locul potrivit, completând și semnul de punctuație.
………………………………………………
………………………………………………
Sărbători fericite
………………………………………………..

Mâine mergem în excursie

Ce carte citești
………………………………………………….
A cumpărat caiete creioane ………………………………………………….
stilouri și radiere …………………………………………………..
Bine ai venit ………………………………………………….

În ce anotimp suntem

Copilul scrie o scrisoare


……………………………………………………..
…………………………………………………
Am pictat copaci frunze
iarbă și flori ………………………………………………..

…………………………………………………
…………………………………………………
6. Completează textul următor cu semnele de punctuație potrivite.
În scorbura răchitei Lizuca adoarme Visul e o poartă în lumea poveștilor
Câțiva pitici o întâmpină pe fetiță și îi spun
N-ai de ce te teme Lizuca Noi suntem pitici din poveste N-ai dorit tu să ne
întâlnești
Așa este încuviință fetița
N-ai spus tu tuturor să vândă pădurea oamenilor

7. Dictare.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

S-ar putea să vă placă și