Sunteți pe pagina 1din 2

Numele……………………….

Data…………

SCRIEREA CORECTĂ CU
într-o, într-un dintr-o, dintr-un

1. Completaţi spaţiile punctuate cu:


într-o, într-un:
Veveriţa se afla ………..…. copac.
………….. zi, am fost la zoo.
Zâna a fost închisă ….........…. castel de către zmeu.
Unchii mei locuiesc .................... comună din nordul ţării.
dintr-o, dintr-un:
Cucul zboară .................. creangă în alta.
.................. tufiş, a zbughit un iepuraş.
Cei doi bătrânei au coborât ................. tramvai.
.................. scorbură, a ieşit o vulpe şireată.

2. Alcătuiţi câte un enunţ conform cerinţelor:


a) “într-un” să fie situat la începutul propoziţiei;
........................................................................................................
b) “dintr-o “să fie situat în interiorul propoziţiei;
......................................................................................................
c) să cuprindă atât cuvintele “într-o” cât şi “dintr-o”:
......................................................................................................

3. Completează cu încă 3 cuvinte pentru fiecare:


a) într-o zi, carte, ..........................................................................
b) într-un an, palat, ........................................................................
c) dintr-o casă, maşină, ................................................................
d) dintr-un autocar, magazin, ..........................................................

4. Taie varianta greşită:


 Verişoara mea locuieşte într-un / într-o bloc.
 Dintr-o / dintr-un pom a zburat un mierloi.
 Ana a urcat dintr-un / într-un troleibuz.
 Sami a coborât dintr-un / într-un microbuz.
5. Alcătuieşte un text de cel puţin 5 propoziţii cu următoarele cuvinte:
“într-o zi”, “într-un copac”, “dintr-un tufiş”, “dintr-o parte”, “dintr-
o scorbură”. Pune un titlu potrivit textului compus.
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

6. Scrieţi după dictare:

...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Anexă:
Textul pentru dictare:

La bunici

Bunicii mei locuiesc într-un sat din Teleorman. Într-o zi, eram cu
bunica în livadă. Dintr-un măr, a zburat o pasăre drăgălaşă. Dintr-o tufă de
zmeuriş, a ieşit un iepuraş.
- Ce frumos e la voi, bunico! exclamă băiatul plin de bucurie.