Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa

I. Se dă textul:
„_ V-am adus-o, doamnă, şi pe Cătălina! Să înveţe şi ea de la dumneavoastră, să nu mai ostenească precum
maică-sa la câmp, să ştie şi ea carte. 1
_ Bine ai făcut, omule. Căci, cine are carte are parte! spuse doamna mângâind fata pe creştet.”
2 3 („Steaua Cătălinei” – P. D. Popescu)

1. a)Ce fel de text este?


………………………………………………………………………………………………………………………
b) Care sunt personajele din fragment?
………………………………………………………………………………………………………………………
c) Formulează ideea sub formă de propoziţie pentru fragmentul dat.
………………………………………………………………………………………………………………………

1. Scrie sinonime pentru cuvintele din text: să nu mai ostenească, să ştie carte, creştet.
………………………………………………. …………………………………………………………

………………………………………………………
II.
2. Explică semnele de punctuaţie încercuite.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Încercuieşte cu portocaliu cuvintele înrudite cu pădure, cu verde pe cele înrudite cu coborât şi galben
pe cele înrudite cu a scrie. Apoi completează corespunzător tabelul cu cuvintele încercuite.

a scrie pădure plic

reîmpădurită crânguri coborâre

coborât neînscris a urca a coborî

a împăduri scrisoare

substantive adjective acţiuni


4. a) Înlocuieşte substantivele subliniate cu pronume personale potrivite:
Puişorul a căzut din cuib. …………………………………….
-Victor, i-ai telefonat mamei? ……………………………………..
Andreea şi Mihaela sunt la bibliotecă. ………………………………………

b) Înlocuieşte pronumele personale cu pronume personale de politeţe potrivite:


După cum văd, tu eşti cam grăbită. ……………………………………………..
Cu ele vom cânta la serbare. ……………………………………………..
Voi aveţi o carte interesantă. ……………………………………………..

5. Analizează morfologic părţile de vorbire învăţate.


Măria Sa intră cu ei în baraca vastă.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Completează cu formele neaccentuate ale pronumelui personal:


Am întrebat-….. şi pe ea dacă va veni. ……-a dat şi mie din timbrele avute.
Lor ........-ai explicat situaţia?

7. Formulează câte o propoziţie în care să folosiţi pronumele personal la:


 persoana a III-a, numărul singular, genul feminin;

……………………………………………………………..
 persoana I, numărul plural;

……………………………………………………………..
 persoana a II-a, numărul singular;

……………………………………………………………..

9. Alcătuieşte propoziţii cu cuvântul „nouă” care să fie: a) pronume; b) adjectiv.


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

10. Prezintă în 3-4 rânduri un text / un personaj dintr-o carte citită recent. Foloseşte substantive comune
şi proprii, adjective şi pronume personale.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și