Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele __________________________

Data : 26.V.2022

EVALUARE FINALĂ LA MATEMATICĂ


clasa a IV-a B
1. Scrie cu cifre următoarele numere și ordonați-le descrscător:
nouă sute cincizeci şi şapte
sase sute patruzeci și opt
patru sute patruzeci şi patru
trei sute nouăsprezece
o sută cinci

:
a) suma numerelor 426 şi 287; b) diferenţa numerelor 841 şi 278;
.......................................................... .................................................
c) numărul mai mare decât 134 de 3 ori; d) dublul numărului 250
........................................................... .................................................

2. Calculează în scris:
523 + 438 = 423 x 2 = 900 : 20 = 637 : 3 =
915 – 829 = 3 x 253 = 30 x 20 = 852 : 4 =
1000 – 731 = 7 x 46 = 750 : 50 = 763 : 6 =

3. Află valoarea numărului necunoscut:


703 + a = 1 000 c x 5 = 350 410 : d = 2
a = ........................................ c = ...................................... d = .....................................
a = ........................................ c = ...................................... d = .....................................

4. Efectuează:
111 x 5 – 66 : 6 – 11 x 4 =
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

[ 593 + 126 x 8 – ( 368 : 4 + 707 : 7 )] x 100 =


...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

5. Notează pe spaţiul punctat numele corpului geometric descris:


a) are feţe în formă de dreptunghi; .................................................
b) are 6 feţe în formă de pătrate egale; ..........................................
c) nu are nici feţe, nici vârfuri, se rostogoleşte; .............................
d) are un vârf, seamănă cu un cornet de îngheţată; ........................
e) are două baze în formă de cerc, seamănă cu un tub; ...............................

6. Comparați:

70 luni 6 ani 5 ani 60 luni


3 secole 300 decenii 58 zile 8 săptămâni

7. Rezolvă problema cu plan:


Într-o florărie erau 820 de garoafe . Dacă dimineaţă s-au vândut jumătate din numărul total de
garoafe, iar seara cu 58 garoafe mai puţine decât dimineaţă, câte garoafe au rămas?
Rezolvare
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

8. Treci în tabel datele din enunțuri, apoi completează-l:

● Radu a cumpărat 50 trandafiri la prețul de 16 lei.


● 80 kg de mere costă în total 720 lei.
● Pentru creioane mama a plătit 21 lei. Fiecare creion costă 3 lei.

Cantitatea
Prețul
Costul

Prof.inv.prim. Loghin A.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOREU
CLASA a IV-a B
PROF. ÎNV. PRIMAR: LOGHIN EMILIA ADRIANA
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
DISCIPLINA: MATEMATICĂ
AN ŞCOLAR:2021-2022
PROBA DE EVALUARE FINALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR

La proba de evaluare finală, elevii clasei a IV-a au obţinut următoarele calificative:

TOTAL ELEVI FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


21

REZULTATELE PE ITEMI

CALIFICATIV I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
FOARTE BINE
BINE
SUFICIENT
INSUFICIENT

COMPETENȚE SPECIFICE:

O1- să scrie cu cifre numere în ordine crescătoare;


O2 - să rezolve exerciții respectând terminologia specifică;
O3 - să efectueze calcule cu toate operaţiile învăţate;
O4- să afle numerele necunoscute din exerciţiile propuse;
O5- să rezolve corect exerciţiile respectând ordinea efectuării operaţiilor;
O6- să descopere corpul geometric care are caracteristicile date;
O7 - să compare unități de măsură;
O8- să rezolve o problemă cu plan de rezolvare;
O10 - să treacă în tabel datele din enunțuri

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
NR.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
ITEM
Răspuns corect si complet: scrie Răspuns parţial corect: scrie Răspuns parţial corect: scrie
1. corect, cu cifre, 4-5 numere date. corect, cu cifre, 2-3 dintre corect, cu cifre, un singur număr.
numerele date .
2. Rezolvă 4-5 exerciții Rezolvă 2-3 exerciții Rezolvă un exercițiu
3. Calculează 4-5 cerințe Calculează 2-3 cerințe Calculează o cerință
4. Rezolvă corect 10-12 exerciţii date Rezolvă corect 6-9 exerciţii date Rezolvă corect 2-5 exerciţii date
5. Află 3 numere necunoscute Află două numere necunoscute. Află un număr necunoscut.
Rezolvă corect cele 2 exerciţii Efectuează corect 1 exerciţiu. Rezolvă parțial corect cele 2
6.
exerciţii
7. Completează corect 5-6 spaţii Completează corect 3-4 spaţii Completează corect 1-2 spaţii

Rezolvă problema corect. Rezolvă problema dar greșește Scrie operațiile, dar greșește
8.
un calcul. calculele
Rezolvă problema cu plan Rezolvă problema cu plan, Rezolvă problema cu plan,
9.
și toate calculele dar gresșește un calcul. dar gresșește calculele
corecte.
10. Completează corect 7-9 date Completează corect 3-6 date Completează corect 1-2 date

S-ar putea să vă placă și