Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE LUCRU

……………………………………………………… ...........…………………………………………………

…………………………………………………...… ………………………………………………......……

……………………………………………………… ………………………………….....................................

...................................................................................... ..........................................................................................

V. Urmăreşte desenul, apoi completează tabelul alăturat cu datele cerute.

pătrate cercuri triunghiuri dreptunghiuri

VI. Trasează axa de simetrie a următoarelor figuri geometrice.

VII.
Dacă un pătrat are o latură de 5 centimetri (cm), ce lungimi pot avea celelalte laturi?
Află perimetrul pătratului.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...................

VIII. Lungimea unui teren de sport este de 50 m, iar lăţimea este o cincime din aceasta. Câţi metri
aleargă un sportiv, dacă înconjoară terenul de 2 ori?
Rezolvare:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

IX. Laturile unui triunghi sunt: AB=124m, BC= 230 m şi CA=144 m. Calculeazǎ perimetrul
triunghiului.

……………………………………………
..…………………………………………