Sunteți pe pagina 1din 3

Numele …………………………… 26.10.

2018

Probă de evaluare
Unitatea 2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

1. Calculaţi :
4 576 + 12 784 - 532 748 +
214 3 157 128 395

2. Aflaţi:
a) suma numerelor: 23 458 şi 5 847 …………………………………………………
b) diferenţa numerelor: 95 070 şi 4 256...………………………………………………
c) numărul cu 2 239 mai mare decât 62 738 ……...…………………………………….
d) numărul cu 24 245 mai mic decât 50 506 .……….………………..
e) Cu cât este mai mare suma numerelor 542 614 şi 441 302 decât diferenţa lor?
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

3. Aflaţi termenul necunoscut:

a + 43 750 = 429 002 736 420 – b = 49 530


a = ........................... b = ..........................
a = ........................... b = ..........................

c – 25 438 = 794 362 9 572 – d + 1 305 = 10 000


c = ............................. .............................................................
c = ............................ ...............................................................
................................................................
.................................................................
.................................................................
4. La o florărie s-au adus 5 000 de trandafiri. Într-o săptămână s-au vândut 1 905
trandafiri, iar în următoarea săptămână cu 495 trandafiri mai mult decât ȋn prima săptămână .
Câţi trandafiri au mai rămas?

Rezolvare
……………………………………………………….........
……………………………………………………….........
……………………………………………………….........
………………………………………………………........
……………………………………………………...........
……………………………………………………….......
……………………………………………………...........
……………………………………………………...........
Obiective :
Elevul va fi capabil :
O1 să rezolve exerciţii de adunare si scădere;
O2 să rezolve exerciţii folosind corect terminologia;
O3 să afle termenul necunoscut;
O4 să rezolve probleme care presupun două sau mai mult de două operaţii din
cele învăţate;

Descriptori de performanţă:

Itemi Foarte bine Bine Suficient


- rezolvă corect toate exerciţiile - rezolvă corect toate exerciţiile - rezolvă corect toate exerciţiile
I1 de adunare şi scădere de adunare şi scădere de adunare şi scădere

- rezolvă exerciţiile în care - rezolvă cel puţin 4 exerciţii în - rezolvă parţial cel puţin 2
I2 utilizează terminologia care utilizează terminologia exerciţii în care utilizează
operaţiilor operaţiilor de adunare şi scădere terminologia operaţiilor de
adunare şi scădere
I3 - află termenul necunoscut - află termenul necunoscut în - află termenul necunoscut în
minimum 3 cazuri minimum 2 cazuri
I4 - rezolvă corect problema care - rezolvă problema cu mici erori rezolvă parţial problema
presupune trei operaţii din cele de calcul
învăţate
Şcoala Gimnazială nr. 1 Toflea
Clasa a IV-a A
An şcolar 2018- 2019

FIŞĂ DE INTERPRETARE A REZULTATELOR


TESTELOR DE EVALUARE SUMATIVE

DISCIPLINA : MATEMATICĂ
NUMELE ȘI PRENUMELE ÎNVĂȚĂTORULUI : LĂBUȘ DANIELA

CLASA: a IV-a A NUMĂR DE ELEVI 28 PREZENŢI…………..


ABSENŢI……………

Competențe de evaluat:

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu
numere fracţionare
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu raţionamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000

REPARTIZAREA REZULTATELOR PE CALIFICATIVE:

CALIFICATIVE FB B S I

NR. ELEVI

Învățător : Lăbuș Daniela