Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele.............................. Data............................

Evaluare sumativă- Înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră

1p of

1.Calculează: 1p

6x8= 7x9= 9 x10 = 9 x 7 x 1=

5x7= 8x8= 4x 4= 2 x 5 x10 =

3x8= 4x7= 2x 2= 2x3x 7=

6x7= 3x3= 6x 6=

2. Efectuează produsul unui factor cu o sumă (în două moduri): 1p

3 x ( 2 + 3) =……………………. ………………………….

6 x (3 + 4) =…………………….. ………………………….

9 x (8 + 2) =…………………….. ………………………….

5 x (4 + 4) =…………………….. ………………………….

8 x (6 + 3) =…………………….. ………………………….

3. Află numerele de 6 ori mai mari decât: 23, 76, 54, 23, 51. 0,5p

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

4. Calculează: 1p

34 x 45x 67x 75x 89x


7 3 4 5 3
23 x 7=
38 x 9=
87 x 6=
70 x 2=
90 x 1=
5. Află: 1p

a) Produsul numerelor 38 şi 5;
………………………………………………………………………………….……

b) numărul de 18 ori mai mare decât 4; ...


……………………………………………………………………………………..

c) Dublul sumei numerelor 86 şi 58 adunat cu triplul diferenţei numerelor 25


şi 19;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Micșorează suma numerelor 820 și 530 cu produsul numerelor 77 și 10.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

6. Din 200 scade produsul numerelor 8 și 9. 0,5p

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

7. Află numerele de 6 ori mai mari decât: 23, 76, 54, 23, 51. 0,5p
8. Într-o livadă s-au plantat 15 rânduri cu câte 7 de caiși. Câți caiși mai trebuie
plantați pentru a fi 400? 1p
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9. Află numărul necunoscut. 1p
a + 28 x 7 = 121 x 5 c – 64 x 3 = 77 x 4

a + 4654 – 2458 = 6455 5654 – 2358 – a = 2455

10. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 234, apoi din rezulatatul obținut scad 123.
Dacă am obținut 315, la ce număr m-am gândit? 1p
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

11. Cei 100 de elevi ai claselor a III-a au participat la Carnavalul de Crăciun.


Dintre ei 24 s-au costumat în spiriduşi, de 2 ori mai mulţi s-au costumat in fulgi de
zăpadă, iar restul în reni. Câţi elevi s-au costumat în reni?0,5p
(*)

►Află valoarea necunoscutei a:

a= 1987 + (1987 + 1469) + (1987 – 899) + 1839=

►Ordonează crescător: V, VIII, XX, XXII, II, X, VII, IX.

►Află suma dintre cel mai mare număr de 4 cifre pare consecutive descrescătoare și cel mai mic
număr natural de 4 cifre impare consecutive crescătoare. Scade din rezultatul obținut produsul
numerelor 8 și 7. Scrie predecesorul numărului obținut mărit cu 4.

S-ar putea să vă placă și