Sunteți pe pagina 1din 2

______________________________________________________________

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI

TEST DE EVALUARE
Unitatea: Familia, leagănul copilăriei

1. Citește textele date:

„ Și mama (…) îmi zicea cu zâmbet


„Pe malul apei se-mpletesc uneori (…): Ieși, copile, cu părul bălai,
Cărări ce duc la moară – afară și râde la soare, doar s-a îndrepta
Acolo, mamă, te zăresc vremea. Și eu eram vesel ca ziua cea bună
Pe tine-ntr-o căscioară. și șturlubatic și copilăros ca vântul în
tulburarea sa.
Tu torci. Pe vatra veche ard, Și mama, care era vestită pentru
Pocnind din vreme-n vreme năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet
Trei vreascuri rupte dintr-un gard, uneori, când începea a se ivi soarele dintre
Iar flacăra lor geme.” nori după o ploaie îndelungată: Ieși…”

(„Mama”, de George Coșbuc) („Amintiri din copilărie, de Ion Creangă)

Colorează caseta din dreptul textului în versuri, apoi scrie:

a) titlul textului în versuri .................................................................................


b) numele autorului ..........................................................................................
c) numărul de strofe ..........................................................................................
d) numărul de versuri ........................................................................................
e) al treilea vers din prima strofă .......................................................................

2. Scrie cuvinte cu același înțeles pentru cuvintele din coloana a) și cuvinte cu sens opus
pentru cuvintele din coloana b):

a) cărări = ______________ pruncie= ______________


zăresc = ______________ plăpândă = _________________
aieve = ______________ biruieşte = _________________

b) se duc ‡ ______________ dispar ‡___________________


întunecat ‡ ______________ acolo ‡ ___________________
noapte ‡ ______________ veche ‡ ___________________
3. Încercuieşte varianta corectă de răspuns:

 Textul scris cu rânduri scurte, care rimează este o poezie.


o povestire.

 Rândul scurt al unei poezii se numeşte fragment.


vers.

 Strofa reprezintă un grup de versuri.


Alineatul

 Fiecare vers se scrie de lângă linie.


cu alineat.

4. Scrie din memorie strofa a doua din poezia „Bine e la noi acasă!”, de Emilia Căldăraru.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Formulează trei enunțuri în care să descrii un membru al familiei tale, referindu-te la:
 cel puțin o însușire fizică;
 o însușire sufletească, argumentând;
 relația ta cu acest membru al familiei.
Alege un titlu textului obținut.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________