Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE

LECŢIE
Data: 29 ianuarie 2019
Clasa : a IV-a A
Şcoala : Gimnazială „Henri Mathias Berthelot” Ploieşti
Învăţător : Chivu Veronica
Aria curriculară: Arte, Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: „Un final spectaculos”
Subiectul : „Omul de zăpadă”
Tipul lecţiei: de consolidare a priceperilor şi deprinderilor
Scopul lecţiei: Consolidarea de priceperi şi deprinderi necesare pentru realizarea unei
creaţii estetice
Competenţe specifice :
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj
intenționat
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități
dominant manuale, creative și ludice.

Competenţe integrate :
MM 1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din
patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferenţe de natură muzicală şi de mişcare corporală/
scenică

Obiective operaţionale
 să numească materialele, instrumentele şi tehnicile de lucru utilizate;
 să enumere elementele componente ale produsului;
 să realizeze produsul propus;
 să descopere răspunsul la ghicitoare;
 să îşi exprime propria părere în legătură cu rezultatele activităţii desfăşurate.
Resurse:

A) METODE ŞI PROCEDEE :

 conversaţia
 explicaţia
 demonstraţia
 observaţia
 exerciţiul
 munca independentă
 Turul galeriei

B) FORME DE ORGANIZARE :
 frontal
 individual
C) RESURSE MATERIALE :

 planşa model
 material textil
 foarfece
 carioci
 orez
 şosete
 calculator

BIBLIOGRAFIE :

 Programe şcolare pentru disciplina „Arte vizuale şi abilităţi practice” , aprobată prin
Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 5003/02.12.2014
ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA
LECŢIEI ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVULUI
Moment Asigurarea unui climat educaţional favorabil. Pregătesc
organizatoric Se organizează colectivul de elevi prin asigurarea materialele.
liniştii şi disciplinei în sala de clasă.
Se pregătesc materialele didactice necesare
desfăşurării lecţiei de Arte vizuale şi abilităţi
practice.
Captarea Se citeşte o ghicitoare despre omul de zăpadă:
atenţiei „Iarna e prieten bun
Cu zăpada de pe drum.
Este om, dar n-are viaţă
Şi copiii îl înalţă.” „... omul de zăpadă.”
Anunţarea Se anunţă tema şi se explică obiectivele lecţiei Elevii ascultă.
temei într-o manieră accesibilă elevilor.
şi a - Vom folosi tehnici simple de desenare, tăiere şi
obiectivelor înnodare pentru a obţine un om de zăpadă din şosetă,
umplută cu orez.
Dirijarea Intuirea modelului şi a materialelor
învăţării Se prezintǎ lucrarea model. Se solicitǎ elevilor Elevii observă
sǎ numeascǎ materialele din care e confecţionat lucrarea model.
modelul (o pereche de şosete, orez, aţă, foarfece, un Elevii enumeră
material textil pentru fular, carioci). materialele cu care vor
Demonstrarea şi explicarea modului de lucru lucra.
- se taie şoseta pe jumătate;
- se întoarce pe dos jumătatea superioară (cea care Elevii observă modul
acum are două guri), se leagă strâns cu aţă la unul de realizare a lucrării.
dintre capete şi se întoarce pe faţă;
- se umple bine şoseta cu orez şi se lasă spaţiu
deasupra pentru a putea lega gura cu aţă;
- se leagă la gură şi se dă o formă ţuguiată la vârf;
- se strânge bine şoseta cu aţă aproape de mijloc,
uşor spre partea superioară ;
- peste zona unde s-a strâns cu aţa mediană se face
un nod lejer cu materialul textil (fularul omului de
zăpadă);
- se desenează cu carioca ochii, nasul, gura şi
nasturii omului de zăpadă;
- din jumătatea de şosetă rămasă se face căciula;
- personalizare ( dacă timpul permite).
Se vor explica criteriile de evaluare: modul de a Elevii ascultă
desena, de a tăia, asamblarea corectă, estetica criteriile de evaluare.
produsului ( sǎ lucreze cât mai corect şi estetic,
respectând etapele de lucru), gradul de finalizare al
lucrării.
Se fac observaţii asupra modului de folosire a Elevii realizează
instrumentelor de lucru şi a poziţiei corpului, se exerciţiile pentru
realizează mişcări de încălzire a muşchilor mâinii încălzirea muşchilor
(cântăm la pian, morişca, strângem şi desfacem mâinii.
pumnii etc.).
Realizarea lucrǎrilor de cǎtre elevi
Pe fundalul unor cântece de iarnă, elevii lucrează. Elevii lucrează.
Se supraveghează modul de lucru şi se oferă
indicaţii acolo unde este nevoie.
Evaluarea Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor, se Expun lucrările şi
explică la ce sunt utile. După turul galeriei, se face fac aprecieri.
aprecierea şi autoaprecierea lor, ţinând cont de
criteriile de evaluare enumerate mai sus.
Aprecieri Atrage atenţia asupra curăţeniei pe bănci, Fac curăţenie la
asupra lecţiei selectarea deşeurilor şi depozitarea lor în mod bănci.
corespunzător.