Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:10.06.2019
Clasa: a-V-a
Aria curriculara: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Biologie
Unitatea de invatare: Viețuitoarele în mediul lor de viață
Profesor: Petrea Maria
Scoala: nr.11 „Iorgu Iordan” Tecuci
Tema: Animale acvatice. Pești și amfibieni
Tipul lectiei: comunicare și însușire de noi cunoștințe
Scopul: fixarea şi consolidarea cunoştinţelor privind structura, funcţiile şi importanţa peștilor și
amfibienilor.

I. Obiective fundamentale:
 Extragerea informaţiilor din texte, desene, scheme, ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene (1.1)
 Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fişe de lucru
date (1.2)
 Organizarea informațiilor după un plan dat (2.1)
 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă
(2.2)
 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor (3.1)
 Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană (4.1)
II. OBIECTIVE OPERAŢIONALE.

La sfârşitul lectiei elevii trebuie să fie capabili să realizeze următoarele:


- O1 Să descrie alcătuirea corpului pe baza imaginilor, subliniind adaptările la mediul de
viaţă
- O2 Să caracterizeze principalele funcţii ale corpului, pornind de la cunoştinţele legate de
mediul de viaţă.
- O3 Să recunoască specii de pești și amfibieni cu coadă şi fără coadă, pe baza atlasului, dând 2
exemple.

O1. Să recunoasca si sa denumeasca pe materialul didacticelementele de alcatuire externa


caracteristice pestilor.
O2. Să indice mediul de viaţă al pestilor.
O4. Să precizeze adaptarile pestilor la mediul de viata.
O5. Să evidenţieze importanţa economica a pestilor.
O6. Să prezinte alte specii de pesti ososi inrudite cu crapul.

III. STRATEGIA DIDACTICĂ.

METODE ŞI PROCEDEE:

 Observaţia;
 Explicaţia;
 Conversaţia euristică;
 Demonstraţia;
 Problematizarea;
 Învăţarea prin descoperire

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

 Preparate conservate in formol;


 Planse cu structura interna si externa a crapului;
 Fise de lucru;
 Manual;
 Atlase botanice.

FORME DE ORGANIZARE:

 Individual;
 Pe grupe;
 Frontal.

Locul de desfasurare: laboratorul de biologie

IV. RESURSE DE SPECIALITATE CONSULTATE.

 Programa şcolară;
 IORDACHE ION: „Metodica predării biologie”.
 BRANDUSOIU M., ANDRONE C.: „Biologie”, manual clasa a VI-a, Ed. Didactica si
Pedagogica, 1999.
 Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae: „Cartea- forma de baza a organizarii
procesului de predare invatare la disciplina Biologie”, Ed. ARVES, 2007.

EVENIMENTELE LECŢIEI

I. ETAPA INTRODUCTIVĂ – timp: 5 minute.


CAPTAREA ATENŢIEI ŞI REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎNVĂŢATE ANTERIOR.

Prin chestionare orala:


1. Prezenta sau absenta coloanei vertebrale imparte lumea animala in doua categorii. Care sunt
acelea?
2. Ce categorie de animale am studiat pana in prezent?
3. Care sunt principalele grupe de nevertebrate studiate?
Profesorul prezinta elevilor materialul pregatit pentru lectie( preparat formolizat) si cere elevilor sa
deduca ce animal vom studia.
II. ETAPA FUNDAMENTALĂ – timp: 35 minute.
PREZENTAREA NOULUI CONŢINUT, A SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI CONDUCEREA
PROCESULUI DIDACTIC.

Elevii sunt anunţaţi că vor trece la un capitol nou de sistematică animala şi anume:
„PRINCIPALELE GRUPE DE ANIMALE VERTEBRATE – PESTII de apa dulce” şi vor trece titlul
lecţiei pe caiete.
Elevii au pe mesele de lucru preparate formolizate ce reprezinta diferite specii de pesti.

Evenimentul didactic Activitatea de învăţare Metode şi


Ce face profesorul Ce face elevul procedee
evaluare
1. Captarea atenţiei Pregătesc climatul socio – afectiv Pregăteşte materialul necesar
necesar actului învăţarii pentru lecţie
2. Reactualizarea - lucrez frontal, adresez întrebări, Ascultă, gândesc, răspund Conversaţia
cunoştinţelor urmăresc elaborarea frontală
anterioare răspunsurilor, dacă realiazează comparaţia
conexiuni între noţiunile discutate
3. Enunţarea - anunţ titlul lecţiei, îl scriu pe Ascultă, scriu explicaţia
obiectivelor tablă
operaţionale - comunic clar obiectivele
operaţionale ale lecţiei:
O1. Să recunoasca si sa
denumeasca pe materialul
didacticelementele de alcatuire
externa caracteristice pestilor.
O2. Să indice mediul de
viaţă al pestilor.
O 3. Să evidentieze
alcatuirea interna la pesti
completand fisa de lucru.
O 4. Să precizeze adaptarile
pestilor la mediul de viata.
O 5. Să evidenţieze
importanţa economica a pestilor.
O6. Să prezinte alte specii
de pesti ososi inrudite cu crapul.
4.Prezentarea - prezint notiunile noii - ascultă, observă, scriu, Conversaţia
conţinutului şi - explic noţiunile noi deseneaza Observaţia
sarcinile noii învăţări - realizez schema logică sub
forma unui tabel(prezentat in
anexa 1)
5.Obţinerea - cer elevilor să aplice cele - ascultă, gândesc, răspund Activitate
performanţei învăţate frontală
- adresez întrebări clasei
6. Asigurarea feed– - urmăresc activitatea elevilor - rezolvă cerinţele de pe fişa Activitate
back-ului de lucru individuală
ANEXA1-asa va arata tabla si caietul elevilor

ANIMALE ACVATICE
Păstrăvul

Mediul de viață : apele dulci curgătoare


Forma corpului: alungită și turtită lateral= forma hidrodinamică
Alcătuirea corpului:
1.Cap- fără solzi
- 2 ochi rotunzi fără pleope
- 2 opercule=căpăcele osoase ce acoperă branhiile
- 2 nări
- o gură prevăzută cu dinți ascuțiți
2.Trunchiul – acoperit cu solzi
- glandele din piele secretă mucus
- linia laterala –cu ajutorul căreia simte curenții de apă și obstacolele
3.Coada – puternică
- se termină cu o înotătoare codală
Înotatoarele-in numar de 8-2 perechi( pectorala si abdominala)
4 neperechi: anala, codala, dorsala, adipoasă
Deplasarea- prin inot:
a) pe orizontala- cu ajutorul inotatoarelor
b) pe verticala- cu ajutorul vezicii inotatoare
Hranirea- omnivor
Respiratia- cu ajutorul branhiilor
Circulatia – inima bicamerala ( un atriu si un ventricul)
- vase de sange ( artere, capilare, vene)
- sangele oxigenat nu se amesteca cu cel neoxigenat
Ínmultirea – sexe separate
- prin icre pe care femele le depune in apa peste care masculul varsa laptii
( fecundatie externa)
- au temperatura corpului variabila ( iarna stau in amortire pe fundul ape pana
primavara)

ADAPRATILE PESTILOR LA MEDIUL DE VIATA:


- forma corpului
- asezarea solzilor
- prezenta mucusului
- inotatoarele
- linia laterala
- vezica inotatoare
- respiratia branhiala

PESTI INRUDITI CU CRAPUL

- STIUCA
- BIBANUL
- SALAUL
- SOMNUL
- PASTRAVUL