Sunteți pe pagina 1din 8

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

Disciplina: MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Clasa a II –a

Prof.

Scoala

Numărul de ore pe săptămână : 5 ore

Total : 160 ore

Sem. I - 85ore

Sem. II – 75 ore

COMPETENŢE GENERALE:

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări


PLANIFICARE ANUALA

Nr.Crt. Unitatea de invatare Nr. de ore Saptamana

1. Scoala si cartea doi prieteni adevarati 25 I-V

2. Toamna, doamna ruginie 15 VI-VIII

3. Familia, leganul copilariei 15 IX-XI

4. Vin sarbatorile 10 XII-XIII

5. Farmecul iernii 20 XIV-XVII

6. Invatam sa ne comportam! 10 XVIII-XIX

7 Calator pe aripile imaginatiei 15 XX-XXII

8 Bun venit primavara 15 XXIII-XXV

9 Copilaria ,cea mai frumoasa varsta 25 XXVI-XXX

10 Vine vara! 10 XXXI-XXXII


PLANIFICAREA CALENDARISTICA

Nr. Unitatea de invatare Compe Conţinuturi Nr. Săpt. Observatii


crt. tenţe ore
specifice

1 Scoala si cartea doi 1.1 Pamantul ,o planeta a universului 10 I -II


prieteni adevarati 1.3 Sa nu uiti! Recapitulare cunostinte din clasa I
2.1 Numerele naturale de la 0 la 100
3.1 Recunoaştere, formare, citire, scriere. Numere pare
şi impare. Despre planete.
Compararea, ordonarea şi rotunjirea numerelor
naturale de la 0 la 100. Pământul – alcătuire,
formarea zilei şi a nopţii
Recapitulare-Evaluare
1.1 Forme de relief 5 III
1.2 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la
1.3 100
1.4 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la
1.6 100, fără trecere peste ordin. Despre munti
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la
100, cu trecere peste ordin. Despre dealuri
Recapitulare – Evaluare
1.1 Vietuitoarele si nevoile lor 10 IV – V
1.2 Numerele naturale de la 100 la 1000
1.3 Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la
3.1 0 la 1000. Numere pare, numere impare. Despre
3.2 câmpii
4.2 Compararea numerelor naturale de la 0la 1000
Despre nevoile de bază ale plantelor
Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000
Despre nevoile de bază ale animalelor
Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000
Despre nevoile de bază ale oamenilor
Recapitulare – Evaluare

2 Toamna, doamna 1.1 Omul si mediul inconjurator 15 VI –


ruginie 1.2 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la VIII
1.4 1000, fără peste ordin
1.6 Despre rezervaţiile naturale
3.2 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
4.1 trecere peste ordinul unitatilor
4.2 Despre un proiect ECO
5.2 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
trecere peste ordinul zecilor. Influenţa negativă a
omului asupra mediului
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
trecere peste ordinulunitatilor si al zecilor
Extinderea suprafeţelor locuibile
Recapitulare - Evaluare
3 Familia, leganul 1.1 Fenomene naturale si mediul inconjurator 15 XI -XI
copilariei 1.2 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la
1.4 1000, cu trecere peste ordin
1.6 Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000 cu
3.2 imprumut la ordinul zecilor
4.1 Influenţa negativă a ploii si a grindinei
4.2 Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000 cu
5.2 imprumut la ordinul sutelor
Influenţa negativă a secetei şi caniculei
Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000 cu
imprumut la ordinul zecilor si al sutelor
Influenţa brumei asupra mediului
Aflarea numărului necunoscut
Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
Recapitulare - Evaluare
4 Vin sarbatorile Vietuitoare si medii de viata
Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 100 10 XII –
Adunarea repetată de termini egali. Adaptarea XIII
vieţuitoarelor la mediu
1.2 Înmulţirea numerelor natural. Despre viaţa plantelor
1.5 şi a animalelor
1.6 Înmulţirea când unul din factori este 2. Despre viaţa
3.1 oamenilor
3.2 Înmulţirea când unul din factori este 3. Nevoile
4.4 vieţuitoarelor pentru a supravieţui
4.2 Înmulţirea când unul din factori este 4. Balta, mediu
5 Farmecul iernii 5.1 natural de viaţă 20 XIV-
Înmulţirea când unul din factori este 5. Acvariul, XVII
mediu artificial de viaţă
Înmulţirea când unul din factori este 6. Pădurea,
mediu natural de viaţă
Înmulţirea când unul din factori este 7, 8, 9 sau 10.
Parcul, mediu artificial de viaţă
Înmulţirea când unul din factori este 0 sau 1.
Proprietăţile înmulţirii
Ordinea efectuării operaţiilor
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai
multe operaţii
Recapitulare - Evaluare
1.5 Semestrul al II-lea XVIII-
6 Invatam sa ne 1.6 Medii de viata de la noi si din alte zone 10 XIX
comportam! 2.2 Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la
3.1 100 (I)
4.1 Fracţii. Despre Delta Dunării
4.2 Împărţirea numerelor naturale folosind scăderea
5.1 repetată. Despre Marea Neagră
5.2 Împărţirea – operaţia inversă înmulţirii. Despre
deşert
Proba înmulţirii. Proba împărţirii. Despre Grădina
Botanică şi sera ei
Recapitulare
Evaluare
7 Calator pe aripile 1.5 Mentinerea starii de sanatate 15 XX-
imaginatiei 1.6 Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la XXII
2.2 100 (II)
3.1 Împărţirea la 2. Împărţirea la 3. Despre Polul Nord şi
4.1 Polul Sud
4.2 Împărţirea la 4. Împărţirea la 5. Despre igiena
5.1 corporală
5.2 Împărţirea la 6. Împărţirea la 7. Despre igiena
danturii
Împărţirea la 8. Împărţirea la 9. Despre igiena
alimentelor

8 Bun venit, primăvară! Cazuri speciale de împărţire. Despre igiena 15 XXIII-


1.5 îmbrăcămintei XXV
1.6 Aflarea numărului necunoscut
2.2 Ordinea efectuării operaţiilor. Despre igiena
3.1 îmcaltamintei
4.1 Probleme care se rezolvă prin mai mult de două
4.2 operaţii
5.1 Recapitulare
5.2 Evaluare
9 Copilaria ,cea mai 2.1 Starea de sanatate 10 XXVI-
frumoasa varsta 2.2 Elemente intuitive de geometrie XXVII
3.1 Figuri plane. Pătratul şi dreptunghiul. Despre igiena
4.1 locuinţei
4.2 Triunghiul. Despre dieta alimentară sănătoasă
Cerc. Semicerc. Despre exerciţiile fizice
Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice.
Despre efectele dietei greşite
Axa de simetrie. Despre bolile copilăriei
Corpuri geometrice. Despre joc şi „boala mâinilor
murdare”
Desfăşurarea unui corp geometric
Recapitulare
Evaluare
3.1 Noi si lumea din jurul nostru 15 XXVIII-
2.1 Unităţi de măsură XXX
2.2 Măsurarea lungimii. Despre gripă
4.1 Măsurarea capacităţii vaselor. Despre metode de
4.2 prevenţie şi tratare a unor boli
5.1 Măsurarea masei corpurilor. Despre vaccinare
5.2 Măsurarea timpului. Ceasul. Despre forţe exercitate
6.1 de magneţi
6.2 Măsurarea timpului. Calendarul
6.3 Banii .Schimburi echivalente valoric in concentrul
6.4 0-1000
Despre corpuri şi materiale care conduc
electricitatea
Organizarea şi reprezentarea datelor din mediul
cunoscut.
Despre unde şi vibraţii
Recapitulare. Evaluare
10 Vine vara! 1.1 Recapitulare finală 10 XXXI
1.2 Numerele naturale de la 0 la 1000. Despre corpul XXXII
1.3 omenesc
1.4 Adunarea şi scăderea numerelor natural de la 0 la
1.5 1000. Despre plante
1.6 Înmulţirea numerelor natural de la 0 la 1000. Despre
2.1 animale
2.2 Împărţirea numerelor natural de la 0 la 1000. Despre
3.1 pământ şi forme de relief
4.1 Figuri plane. Corpuri geometrice. Despre planetele
4.2 sistemului nostru solar
5.1 Unităţi de măsură. Despre forţele exercitate de
5.2 magneţi
6.1 Evaluare finală
6.4